2021.02.07 évközi 5. vasárnap

B év 5. évk vas 2021  - Mk 1,29-39

Bevezető:

A mai evangéliumban Jézus egy kafaranumi szombati napjának tevékenységéről hallunk majd.  Vegyük sorra!

Simon Péter meggyógyított anyósa szolgál Jézusnak. Krisztus minket is gyógyítani akar. Mi is szolgáljunk neki!

Simon Péter házába fogadja Jézust. Mi is adjunk helyet Jézusnak lakásainkban!

Jézus megtörte az ördög hatalmát. Mi se féljünk tehát!

Jézust a napfelkelte imában találja. És engem imában talált? Nem felejtettem el a reggeli imámat?

Mindenki Jézust keresi. Én is keresem őt?

Ne fűzzünk Jézushoz téves, földi, csodaváró messiási reményeket!

Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Beszéd:

Kedves Testvérek! A mai evangélium 3 kulcsmondatot ébresztett fel bennem:

Szóltak neki! - Kapcsolatokban élni! – Válasz a gyógyulásra!

- Az első: szóltak Jézusnak. A közbenjáró imádság ereje.

Simon Péter anyósa lázas beteg, nem tudja ellátni háziasszonyi feladatát.

 Elsőként az a kérdés merülhet fel, hogy mire is lehet jó egy betegség. Ha betegségről beszélünk, elsőre mindnyájunknak az ötlik az eszébe, hogy az csak rossz lehet, hiszen kellemetlenséggel, fájdalommal jár, erőtlenek leszünk, megérint a halál szele. Főleg, ha olyan betegségről van szó, mint a mostani Covid vírus, melyet nem ismerünk eléggé. Ez a történet azonban arra is rávilágít, hogy egy-egy betegség bizony néha alkalom lehet arra, hogy közben Jézussal találkozzunk. Legtöbbször nincs elég időnk Jézusra, keveset figyelünk rá, és talán ajándékul kapjuk a betegség idejét, hogy elmélyüljön vele a kapcsolatunk. Így válhat áldássá a keserűnek, rossznak induló időszak. Ha Simon anyósa nem lesz beteg, talán sohasem találkozik Jézussal. A következő felismerés a közbenjárás fontossága: milyen nagy értéke van annak, ha egy családból valaki már ismeri Jézust, és ha baj van, akkor tud szólni Jézusnak, mint Péter tette. Abban a családban ő, és testvére András voltak azok akkor, akik ismerték Jézust, és azonnal szólt neki anyósa érdekében. Nagy lehetőség az, ha tudja valaki, hogy honnan kell segítséget kérni, és azt meg is teszi. Lehet, hogy kisebb vagy nagyobb családomban én vagyok az egyetlen, aki élni tud ezzel a lehetőséggel. Amilyen készséggel ment Jézus Simon hívására annak anyósát meggyógyítani, olyan készséggel jön ma is a mi hívásunkra. Bátran hívhatjuk, ha szeretteink, barátaink között valaki testileg vagy lelkileg beteg. És ha azt tapasztaljuk, hogy az illető nem fogadja el közvetítésünket, ha nem tudunk számára elfogadhatóan beszélni Istenről, akkor egy időre hagyjuk abba ezt, és inkább Istennel beszélgessünk róla. Számunkra, katolikusoknak nagy ajándék, hogy a legszebb közbenjáró imát ajánlhatjuk fel érte: mondathatunk érte egy szentmisét, melynek végtelen kegyelmi ereje van! Péter közvetlenül tehette meg is tette, amikor említette Jézusnak anyósa baját. Mi közvetetten a szentmise erejében bízva, és a személyes imádságos beszélgetésben szólhatunk Jézusnak.

- A második pont, ami eszembe jutott: kapcsolatokban kell élni!

Szóltak Jézusnak, kell a közbenjáró imádság. De ez csak akkor valósul meg, ha valós emberi kapcsolatokban élünk. Különösen aktuális ez a mostani vírushelyzetben, amikor a 4 fal közé szorították az emberek többségét, hónapok óta. Lazulnak a személyes kapcsolatok…

Napjaink egyik új kutatási területe a hálózatok rendszerének vizsgálata. Vizsgálják a vírus terjedésének módját a kapcsolati rendszereken keresztül. De többek között az emberi kapcsolathálózatok is vizsgáltatnak: a vásárlási szokások, banki szokások, pártreferenciák. És ne gondoljuk, hogy ez új találmány. Urunk Jézus már 2000 évvel ezelőtt is ismerte. Fontosnak tartotta embertársi kapcsolatait, ápolta is azokat rendszeresen. Felkereste házukban barátait, vendégeskedett náluk, megismerte családtagjaikat. Nagyon széles kapcsolatrendszerben élt. Sőt arra törekedett, hogy egyre több emberhez eljusson, egyre több embernek továbbadhassa a tanítást, amit Atyjával élt meg. Érdekes kutatási téma lenne Jézus kapcsolattérképének megrajzolása. A mai szentírási rész rövid ízelítőt adott belőle. A zsinagógában nyilván hithű zsidókkal találkozott. Tanítványait barátainak nevezhetjük. Tanítványainak családtagjai is beletartoztak ebbe a rendszerbe. Kapcsolatokat alakított ki a betegekkel, akik szorult helyzetükben keresték fel. De még az ördöggel is kapcsolatot létesített, igaz, hogy szóhoz sem hagyta jutni őt. De legfőbb és mindenkinél tartósabb kapcsolatban maradt még itt a földön is Atyjával. Tőle sem sajnálta az időt. A Mennyei Atyához való kapcsolódás is fontos része kapcsolattérképének. Tanított, gyógyított, és egyben kapcsolódott. Bárkihez, vallási-, nemi-, egészségi megkülönböztetés nélkül. Minden embert igyekezett bevonni kapcsolatrendszerébe, mert biztos volt abban, hogy az isteni létmód csak így adható tovább, csak így válik láthatóvá a világban. A kapcsolatokon keresztül. Embertől emberig. Egyre többeket bevonva Isten kapcsolatrendszerébe.

És akkor az jut eszembe, a vírus védekezés ebbe a szép folyamatba belerondított. Este 8 órakor mindenkinek fellövik a pizsamát, irány haza. Milyen szép és jó dolog, az én korosztályom el tudja mondani, amikor egy kapcsolat 10-20-30 éve is él. Mert katonatársak voltunk, mert osztálytársak, egyetemi évfolyamtársak, és azóta is találkozunk. Szép az online oktatás, de képzeljük el, aki most kezdett iskolát, és sem tavasszal, sem most télen nem találkozik tanáraival, osztálytársaival személyesen. Hogyan alakulhat ki élő közössége? Sehogy. Viszont az algoritmusokkal jól nyomon követhetik kapcsolatrendszeredet. Kikkel társalogsz a neten, mit vásárolsz, és hol, mire használod bankkártyádat. Milyen oldalakat látogatsz a neten. És kapod a személyre szóló reklámokat, ajánlatokat, személyes híroldalt.

Tegyél most jó elhatározást! Ha véget ér a zártság, ezerrel próbálom helyreállítani emberi kapcsolataimat, személyes találkozással, barátkozással. Nem félek félretenni más szokásokat, hogy időm legyen közösségi életre, találkozókra, táborra, kirándulásra, lelki programokra. Elhatározom, a szabad életet egy közösségi szentmisével nyitom: az imacsoportommal, kis közösségemmel.

- A harmadik lépés az én személyes válaszom mindazért, amit Jézus tesz velem.

Jézus nem az mondta az anyósnak, hogy én téged meggyógyítalak, és te pedig megvendégelhetsz minket!

Jézus szerény, de nem szerénykedő. Megtette, ami tőle telt. De nem akadályoz meg senkit abban, hogy ő is megtegye, ami meg tőle telik. Nem ebédért gyógyított, de nem is utasítja el az ebédet attól, akit meggyógyított. Csak egy gőgös gyógyító utasítaná el a betege háláját. Jézus nem ilyen. Jézus az adás világából jött, az adás világát akarta megvalósítani köztünk. De az adás világa nem létezik elfogadás nélkül! Ha adsz, nagylelkűnek, nagynak érzed magad; ha elfogadsz, rászorulónak, kicsinek. Jézus tud adni, és tud elfogadni.

Uram, Jézus!

Annyi minden megfordult a fejemben a mai vasárnapon. Könnyű jó elhatározásokat tenni, de milyen nehéz azokat, kilépve önzésemből, kényelmemből, rossz szokásaimból, tettekre is váltani!

Lelkünk legalább annyira beteg, mint Simon anyósának a teste. Te egykoron sok embernek csodás módon megadtad a testi egészséget, majd hitet öntöttél belé.

Jézusom! Most a mi lelkünk is arra vár, hogy fölemeld. Adj élő baráti kapcsolatokat, segíts, hogy egymást támogassuk a közbenjáró imával, szentmiseáldozattal. Add, hogy lelkileg legyőzzük a covid vírust és minden más testi és lelki bajt. Ámen!