Régi plébánosaink életrajza

ILLEK VINCE

Plébánia alapítónk, templomépítőnk.

Született Nyitrán 1837. IV. 4. Áldozópappá szentelték Vácott, 1860. IX. 24. PEITLER Püspök Újpest első lelkészévé nevezte ki 1870-ben. A templom és plébánia építése nevéhez fűződik. Az Uralkodó 1897-ben a Ferenc József-rend kiskeresztjével tüntette ki, majd 1903-ban a Szent Mihályról nevezett Dunaszigeti Apátságot adományozta neki. 1905. IV. 15-én hunyt el. 1961-ben történt exhumálás után földi maradványait az Újpest-Kertvárosi templom kriptájában helyezték nyugalomra.

DR. VARÁZSÉJI BÉLA

Született Vácon 1864. IV. 8. Áldozópappá szentelték Vácott, 1896. IX. 2. Kezdettől fogva Újpesten működött, mint káplán és hitoktató. 1905-ben Újpesti plébános lett, majd 1909-ben csuthi c. prépost. Több katolikus egyesület – köztük a Legényegylet és Katolikus Kör – alapítója.

Az Uralkodó 1917-ben váci kanonokká nevezte ki. Plébániájáról 1925-ben lemondott és mint Őrkanonok, a Váci Székeskáptalan tagja lett. Aranymiséje után 76 éves korában hunyt el Vácon, 1939. május 25.-én. A váci Székesegyház kriptájába temették el.

DR. CSIK JÓZSEF

Született Muzslán 1891. I. 13. A Bp-i Központi Szeminárium növendéke volt. Áldozópappá Vácon szentelték, 1916. VI. 11-én. Újpesti plébános lett 1925 szeptemberében. Hanauer Á. István váci püspök 1929 decemberében monostorsápi c. apáttá nevezte ki, majd 1947-től kezdve a Pesti Felső Kerület esperese. Plébánossága alatt 2 új templomot épített Újpesten és a Főplébánia területéből önállósítással 5 plébánia létesült az egyre népesedő Újpesten. 1964. IV. 22-én hunyt el. Koporsója az Újpest-Kertvárosi templom kriptájában pihen.

Dr. BABÓCSA ENDRE

Született Erdődön. Pappá szentelése Vácott történt 1937-ben. Segédlelkész Galgamácsán 1937-38, hitoktató Albertirsán 1938-39, Csanyteleken 1939-40, segédlelkész Turán 1940-ben, Monoron 1940-44, kánonjogi doktor 1943-ban, hitoktató Szentesen 1944-ben, Rákosligeten 1944-45, plébános ugyanott 1945-51, Budapest Belvárosi főplébánia 1952-1956 és budapesti provikárius, c. apát 1953-ban plébános Monoron 1957-1958, Sashalom 1958-1964, közben püspöki irodaigazgató Vácott 1958-1960, plébános Újpesten Egek Királynéja Főplébánián 1964-től. Meghalt 1974. szept. 03án. Az Újpesti Főplébánia templomot a II. Vatikáni Szent Zsinat szellemében a liturgikus előírásoknak megfelelően megújította. Kívánsága szerint Kunszentmiklóson a családi sírboltban nyugszik.

BARDÓCZ ERNŐ

Tb. kanonok, kerületi esperes, plébános. Született 1919. 09. 28-án Budapesten. Pappá szentelték Vácott, 1943. 06. 20-án. A „VÁLLALTAM-TELJESÍTEM” papszentelési fogadalmi gyertyájának lángját két tűz táplálta: - Jézus Szívének, az Eucharisztiának mélységes tisztelete, és - a Boldogságos Szűzanyának kimondhatatlan szeretete.
Káplán, hitoktató: Gyömrő, Monor, Romhány, Pesterzsébet, Pestlőrinc Főplébánia. Plébános 20 évet az Újpesti Clarisseumban, 11 évet az Újpesti Egek Királynéja Főplébánián. A lelki értékekre ügyelő jó pap, gyakorlati érzékkel is megáldott tevékeny gazda, jó Gazda volt. Tb. kanonoki beiktatásának ünnepén 1974-ben így vallott: „Uram add, hogy papjaid csak küldetésük teljesítéséért éljenek. Adj nekem munkát papi éltem végéig és életet munkámhoz Isten népének szolgálatában.” Elhunyt 1986. január 7-én.

SZIGETVÁRI  IMRE

Szigetvári Imre atya 1939-ben született. Szegeden végezte el a papi szemináriumot.
1959. június  21-én szentelték pappá Vácon, 1984-ben nevezték ki püspöki tanácsossá és 2009. október 1-je  Tereskei címzetes apát címmel tüntették ki.
Korábbi feladatkörei, címei, kitüntetései:
Dunaharaszti–Fő káplánja (1959 – 1962)
Gyömrő káplánja (1962 – 1963)
Csongrád káplánja (1963 – 1965)
Hatvan-Belváros káplánja (1965 – 1969)
Nagykátai káplán (1969 – 1971)
Pestszentimre káplánja (1971 – 1972)
Kecskemét-Főplébánia káplánja (1972 – 1975)
Pestszentimre káplánja (1975 – 1976)
Pestszentimre plébánosa (1976 – 1986)
Újpest Egek Királynéja Főplébánia plébánosa (1986-1991)
Vecsés – Andrássy plébánosa másodlagosan (1992 – 2005. VIII. 1.)
Vecsés–Felső plébánosa (1991 – 2009. IX. 15.)
Szenátusi tag (2003 – 2008. III. 7.)

Az évek során 11 verses kötete jelent meg. Elhunyt 2013. június 6-án. Szigetvári Imre Atya búcsúztatása 2013. június 19 –én volt Vecsés - Óvárosi Jézus Szíve Plébániatemplomban.

VISNYEI  LAJOS

1929-ben született Tápiógyörgyén. Budapesten végzett a Központi Szeminárumban, és szerzett jogi doktorátust 1958-ban. Pappá 1953 június 21-én szentelték Vácott. Nagyon sokfelé működött, mint hitoktató, káplán. 1971-ben lett plébános Kosdon, majd Veresegyháza, Bag az állomáshelyei. 1991-97 között volt az Újpesti Főplébánia plébánosa. 1993-ban az egyházmegyei határok módosításával lett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papja.
Hitoktató-káplán Csongrád főplébánián 1954–58, hitoktató Vác-Felsővárosban 1958–66, expositus lelkész Erdőkertesen 1966–71, Vácegresen is 1970-71.
Plébános Kosdon 1971–86, Veresegyházán és Erdőkertesen 1986–90, Bagon 1990–91, Bp.-Újpest főplébánián 1991–97. Nyugállományban 1997–től.
Váci Püspöki Bíróság kötelékvédője 1970-93, protonotárius, kanonok 1994, érseki bíró 1995–97.
Templomunkban a szentélyt restauráltatta. Plébánossága alatt kaptuk visza Katolikus Kultúrházat az államtól. 1994-ben protonotárius mesterkanonokká nevezték ki. 1997-ben Újpestről vonult nyugállományba, majd Újszilváson élt. 2009-től az esztergomi papi nyugdíjas otthon lakója. 2014-től betegként Székesfehérváron lakott a papi otthonban. Elhunyt 2015. június 11-én.

MAGYAR FERENC

Szül. 1955. ápr. 20-án Budapesten. 
Pappá szentelték Esztergomban 1981. június 20-án. Káplán Nagymaroson 1981-83, majd Budapest-Vizafogón, 1983-1991. Ezután 1991-2000 között káplán Budapest-Városmajorban. 
1991-92-ben VI. éves hallgató a Hittudományi Akadémián.
1997-ben plébánosi kinevezést kap az Újpesti Főplébániára. Súlyos betegsége következtében 2000. szeptember 02-án hunyt el, életének 45., papságának 19. évében. Budapesten, a Szent Gellért plébánia urnatemetőjében helyezték örök nyugalomra.
Plébániai portré festményét Fecske Orsolya szociális testvér festőművész készítette el 2015-ben.

TEMESSZENTANDRÁSI PÉTER

1954-ben született Ózdon. Esztergomban szentelték pappá 1985 július 15-án. Majd VI. éves a Hittudományi Akadémián, ahol 2006-ban doktorált. Káplán Farkasréten. Ezután kis kitérőt tesz a ferences rend felé, ahonnan egy év után visszatér. Káplán Terézvárosban. Majd hittanár és iskolalelkész a németországi Burg Kastle magyar gimnáziumában. 2000. szeptemberétől 2007. augusztusáig az Újpesti Egek Királynéja Főplébánia plébánosa. Jelenleg a Budapest Csillaghegyi Plébánia plébánosa.