Képviselőtestület

​Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyházközségi képviselőtestüleinek szabályzata:
PLÉBÁNIAI KÉPVISELŐTESTÜLETEK

 Képviselőtestületünk tagjai 2021. június 20-tól öt évre!

Dörgő Borbála

Dr. Forstner Bertalan

Gut Eszter

Hajdu Béla

Henter Márton

Henter Zsolt

Kallai Klára (Csipet)

Lantos Dorina

Leelőssy Ádám

Major-Faltus Krisztina

Mátyus Edina

Pirositz András

Pozsgay György

Végh Zsoltné

Örökös Tag: Gönczöl Jánosné Emőke

Az egyházközség világi elnöke: Dr. Forstner Bertalan

Hitoktatóink:
Tóth Ildikó; Végh Gabriella, Matányiné Regős Timea; Pozsgay György, Dériné Danyi Ágnes

Áldoztatóink:
Tyukász Tamás; Dr Szecskó József; Melegh Csongor; Pozsgay György; Henter Zsolt, G'sp'r Gabriella, Kőrössy Gábor, Forstner Bertalan

Sekrestyés: Mihályi Gyula
 

Kántor: Hámori Gergely, Kardos Ákos, Incze Attila, Ördög Lea

Karitász vezető: Vég Gabriella
Karitasz bizottság tagok:  

Plébánia gondnok: 
Pozsgay György

Templom gondnok:
Pirositz András

Gazdasági bizottság:
Pirositz András, Pozsgay György  

Liturgikus bizottság: 
Gáspár Gabriella, Tyukász Tamás, Kalla Klára

Számvizsgálók:
FOrstner Bertalan

Jegyző: Lantos Dorina