Képviselőtestület

​Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye egyházközségi képviselőtestüleinek szabályzata:
PLÉBÁNIAI KÉPVISELŐTESTÜLETEK

 Képviselőtestületünk tagjai 2015. február 2-től öt évre: a corona vírus miatt további egy évre!

Balogh Angéla
Balogh Jánosné Terike
Dr. Forstner Bertalan
Dr. Kőrössy Gábor
Dr. Pétervári Erzsébet
Dr. Szecskó József
Gáspár Gabus
Faltus Krisztina
Kallai Klára (Csipet)
Kovács-Mihócza Orsolya
Mátyus Norbert
Pirositz András
Pozsgay György
Tarcsi Veres Attila

Örökös Tag: Gönczöl Jánosné Emőke

Az egyházközség világi elnöke: Dr. Forstner Bertalan

Hitoktatóink:
Tóth Ildikó; Végh Gabriella, Matányiné Regős Timea; Pozsgay György

Áldoztatóink:
Tyukász Tamás; Dr Szecskó József; Melegh Csongor; Pozsgay György; Gönczöl Jánosné Emő; Szuetta Ervin, Kőrössy Gábor dr.; Forstner Bertalan

Sekrestyés:  Liffa Olivér
 

Kántor: 
Dankos Attila orgonaművész

Karitász vezető: Dr. Pétervári Erzsébet
Karitasz bizottság tagok: 
Kiss Éva, Balogh Jánosné Teri, Gönczöl Jánosné Emőke, Tóth Ildikó

Plébánia gondnok: 
Pozsgay György

Templom gondnok:
Pirositz András

Gazdasági bizottság:
Gilyén Elemér, Körmendi József, Balogh Angéla, Pozsgay György, Mátyus Norbert; 

Liturgikus bizottság: 
Gáspár Gabriella, Mihályi Gyula, Tarcsi Veres Attila, Tyukász Tamás, Kalla Klára

Számvizsgálók:
Melegh Csongor, Faltus Kriszina

Jegyző: ..............................