2020.12.06 advent 2. vas

B év, advent 2. vasárnapja 2020

 Mk 1,1-8 készítsük el a magunk pusztáját

 

Kedves testvérek!
A zsidóknak 4 nagy ünnepkörük van, 3 ószövetségi: a pászka, a zsidó húsvét, - a zsidó pünkösd, - ősszel a sátoros ünnep, - és egy újabb keletű, decemberben a Hanuka ünnepe. Minden szeptemberben egy hétig emlékeznek a 40 éves pusztai vándorlásra, Egyiptomból az Ígéret földjéig. És ezt úgy teszik meg, hogy vagy sátorban laknak, vagy lakásukat díszítik fel lombsátornak, ágakkal. Nagyon szemléletes ez, és segít átélni, jelen életükre aktualizálni, a régen megtörtént eseményeket.

Keresztelő János a pusztába ment, oda özönlöttek ki hozzá az emberek, Oda zarándokolt el Jézus is megkeresztelkedni, mielőtt elkezdte volna működését.

Ebben az adventben gondolatban mi is menjünk ki a pusztába, találkozni Jézussal. Készítsük el a magunk pusztáját, ahogy a zsidók minden szeptemberben elkészítik a maguk sátrát.

Hogyan készült fel Keresztelő János a Messiás fogadására? Böjtölt, imádkozott, a pusztában elhagyott minden feleslegeset, ami elvonta volna a figyelmét Istentől. Csupán a bőrruha maradt ruházatul, a sáska, a méz, a nád eledelül számára.
Természetesen egy átlagembernek nem kell ilyen radikálisan cselekedni, mint Keresztelő János tette. Radikális lépésre annak kell rászánnia magát, aki valamilyen rossz függőségben szenved. Legyen az a testiségben, vagy lelki dolgokban bármely függőség.
Első lépésünk legyen a böjt. az adventi böjt, a ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt. Mégis nagyon fontos lépése a készületnek. Akinek úgymond tele van a hócipője, az már semmit sem tud befogadni. Nem úgy kell készülnünk, hogy adventben eszünk, iszunk, bulizunk. Nem is oly régen ez tilos is volt egy keresztény számára. Hála Istennek, most adventben nem lehetségesek a bulik, elő karácsonyi összejövetelek, vásárok. Ebben az évben.

Próbáld ki az örvendező böjtöt. Egy-egy apró kis lemondás, önfegyelem gyakorlása. Amit nem tudsz megtenni most az esti zárások idején, azt böjtként ajánld fel Istennek, lelki hasznát keresve!
A második fontos lépés, amit keresztelő János is hirdetett, ahogy hallottuk az imént a mai evangéliumban: „János ezért a pusztában hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára.”
A megtisztulás és a bűnbánat felszabadít, és nyitottá tesz olyan dolgokra, amiket egyébként nem tudnék megtenni. A bűnbánat fontos dolog, mert szükséges felismerni a hibáimat, és ezáltal a változtatás is megszületik. A bűnbánathoz viszont kell a helyes lelkiismeret-vizsgálat. Ehhez néhány kérdést teszek fel mindannyiunknak.

Hogyan tudom én készíteni az Úr útját?
Milyen cselekedetemmel egyengetem az ösvényét?
Hogyan tudnék a kedvében járni?
Milyen tettek kellenek ahhoz, hogy megszülessen bennem Jézus? Hogyan készülök az Úrral való találkozásra?
A jó válaszhoz ki kell mennünk lelkünk pusztájába, csendjébe.

A puszta ilyen értelemben az Istennel való találkozás helye, és ugyanakkor meg is tanít arra, hogy a teljes magányban, kiszolgáltatottságban hogyan kell Istenre hagyatkozni, hogyan kell a benne való hitet elmélyítenünk.
Hallgassuk meg, tegyük magunkévá Keresztelő János felhívását.  Készítsük el a saját pusztánkat. Ha nem is a szó szoros értelmében, de különféle technikákkal otthonunkban is felidézhetjük a puszta hangulatát.
Csendet teremtünk magunk körül, nem figyelünk a világ csábító hangjaira, hanem csakis imádságba merülve magunkba tekintünk, és megengedjük, hogy Isten szava megérintsen minket!
Mondhatod, hát könnyű ebben az évben, hiszen nem szabad 10 embernél többnek összegyűlni, este 8-kor be kell zárkózni. De ez még önmagában nem a keresztény puszta!
Úgy szoktam fogalmazni, buta mesternek buta a tanítványa. Ha csak a saját (buta) gondolataimmal vagyok együtt, akkor annak buta lesz a következménye. Ez a világi ún. meditáció lelki hatása. Keresztényként túl lépek ezen, egyrészt van lelki vezetőm, vannak lelki olvasmányaim, akik irányítják a csendben, a pusztában gondolataimat. És módszerem nem a meditáció, hanem az imádság!
Akik kimentek Keresztelő Jánoshoz a pusztába, megvallották neki bűneiket, olvastuk az evangéliumból. A második fontos lépés a bűnbánat és ennek következménye, hogy amikor bocsánatot kaptam Istentől, én is bocsánatot adok embertársaimnak!
A megbocsátás befogadásának legfontosabb lépése, hogy megpróbálunk jobb életet élni - elfordulni a bűntől, a haszontalanságtól az együtt érző, gondoskodó élet felé, a szeretet és öröm felé, és tegyünk mi is lépéseket a megbocsátás útján mások felé.
Ha ezeken a lépéseken túl vagyunk, máris készíthetjük otthonukban a pusztát
     A házilag így elkészített puszta ebben az adventben nagy segítség lesz a számunkra. Lélekben halljuk majd János felhívását a megtérésre, és vágy gyullad fel bennünk is arra, hogy az Üdvözítő útjait készítsük!
Használhatunk hozzá segédeszközöket, amelyek szemléltetnek: Igen, lehet, kis házi oltár, meggyújtott gyertya az adventi koszorún, adventi kalendárium, és mindaz, ami megadja számodra az adventi lelki érzést.
Szentatyánk Ferenc pápa 3 évvel ezelőtt így beszélt:
„Fogadjuk meg a Keresztelő buzdítását: „Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit.”  Ezt mondja nekünk. Akkor készítjük az Úr útját és akkor egyengetjük ösvényeit, ha megvizsgáljuk lelkiismeretünket, felülvizsgáljuk viselkedésünket, hogy elutasítsuk ezeket a bűnös viselkedésformákat, melyeket említettem, amelyek nem Istentől vannak: a siker mindenáron, a hatalom a legszegényebbek kárára, a gazdagság szomjazása, a gyönyör másokkal nem törődő keresése.”
Adja meg az Úr, hogy Keresztelő Jánostól ma hallott meghívás megérintse mindannyiunk lelkének bensőjét, és Jézus várása örömmel töltsön el, de a vele való találkozás legyen a csúcspont!

Uram, Jézus!
Többfajta puszta is létezik. Nem mindegy, hogyan érem el a csendet. Az egyik puszta a nélküled való! A lelkünk nélküled sivár, árva, olyan nyomorúságos, olyan elhagyatott! Ilyen pusztában nem kívánom a csendet, mert nem téged találnálak. A másik pusztába Keresztelő János kiált bele, és a Te hangod hallatszik. Válaszolsz minden imámra, kérésemre. Ebben a pusztában nekem is meg kell hallani a kiállítást! Ha nem sikerül erre a jó pusztára önmagam erejéből rátalálnom, akkor küldj valakit, aki alázatossá teszi lelkemet, élessé fülemet, látóvá szememet. Ahogy a GPS mondja egy eltévedés után: Újratervezés! Segíts, legyen erőm adventben újratervezni, útjaidon járni! Ámen!