Húsvéti vigília 2021.04.03

B év húsvéti vigília 2021

A mai éjszakán 3 nő áll a középpontban: „Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja, és Szalóme drága keneteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék Jézus holttestét.” Így olvastam az imént.

Ki korán kel, aranyat lel, tartja a régi magyar közmondás.

Mire lelt a 3 asszony, akik korán keltek?

 Mit leltek? A kereskedőnél drága olajat. Három nő a hét első munkanapján összefog, és kora reggel illatszert vásárol, de nem magára akarja kenni, hanem a szerettet Mesterre, Jézusra. (1-2)

  Mit leltek? Hatalmas követ találtak a sír bejárata előtt! Három nő együttes ereje sem lenne elég a Mester sírját lezáró kő elhengerítéséhez. (2-3)

A három nő tisztában van azzal, hogy saját erőből nem érhet célt, mégsem kérnek segítséget. (3)

  Mit lelnek? A kő el van hengerítve. Hiába hárul el a cél elérése elől az akadály, ha a cél elérésére nincs többé szükség fizikai erőre. (4.6)

   Mit lelnek? Egy angyalt látnak. Az asszonyok megijednek attól, aki a Mester üres sírjában annak felébredéséről értesíti őket. (5-6)

   Mit lelnek? Nincs halott Jézus a sírban. Halott kenegetés helyett a három nőt az élő Jézus hírnökeivé avatják. (7)

Ez az evangélium felteszi nekem a kérdést: én kivel fogok össze?

Mikor, és mire?

Mennyire vagyok tisztában képességeimmel és azok határával?

Mikor kérek segítséget? Mihez szoktam segítséget kérni, mit akarok megoldani a magam erejéből? Mikor nem kérek segítséget, és miért?

Milyen hasznos és milyen fölöslegessé vált kenetek, olajok eszközök szegélyezik életutamat?

Hogy reagálok, ha váratlan jó hírt kapok?

Mennyire vagyok az élő Jézus hírnöke? Mihez nem jutok élő hitem vallásosságom miatt?

Egy történetet mesélek el:

A nevelési tanácsadóban egy 10 év körüli kisfiú elé sok-sok színes ceruzát és két fehér rajzlapot helyez a pszichológus szakember és arra kéri őt, hogy az egyik lapra az éjszakát, a másik lapra pedig a nappalt rajzolja le. A fiú kissé eltolja magától az egyik lapot, a másikat pedig maga elé veszi. Fent középre rajzol egy kisebb kört, majd húz egy függőleges halvány vonalat, amely kettévágja a kört és két részre osztja a lapot. A kör egyik felét feketére, a másikat aranysárgára színezi, s ehhez még sugarakat is rajzol. Kezdő mozdulataiból rögtön látszik, hogy egyetlen rajzon is el fog férni az ő éjszakája és nappala. A pszichológus közben hátrébb húzódik és a gyermek édesanyjának mondja: „A kreativitásával semmi gond. Ezt a megoldást rendkívül ritkán választják a gyerekek.” Miközben ők csendesen beszélgetnek, a rajz is elkészül. Az éjszaka oldalán minden szürke és színtelen, a nappal oldalán színes természet, házak, felnőttek és gyermekek. Végül két jelképes ember is a képre kerül, egy nagyobb, sötét alak az éjszaka oldalán, amint rátámad a nappal oldalán álló kisebb emberkére. A szakember aztán hosszasan elemzi az édesanyának, hogy a nappal jelenti a családot, ahol biztonságban érzi magát, az éjszaka pedig a külvilágot, ahonnan a gyermek fenyegetést, veszélyt érez.

Nagyon sokan felnőtt emberként is így tekintünk a külvilágra, sötét, bűnös, ő akar legyőzni minket. Pedig a látszólag kisebbség győzött, a nap, a fény, Jézus egymaga.

Hogyan rajzolnánk le a húsvéti jelenetet? Mit leltek az asszonyok? A sötét oldal erői eltűntek.

Nincsenek ott az őrző katonák, a nehéz kő elgördül. Hányan érezzük sokszor úgy, hogy a nehéz kő nyomja a szívünket, a kő van felül, és agyon akar nyomni. Lám, most már a kő van alul, rajta ül az angyal.

Márk evangélista minden beszámolója rövid, de tömör. A fény, a világosság, az igazság győzött.

A mai evangélium is nagyon tömören számolt be azokról a jámbor asszonyokról, akik Jézus sírjához mentek, ahol az isteni hírvivőktől megtudják az örömhírt: a megfeszített Krisztus teste nincs a sírban, mert feltámadt a halálból.

Mit leltek az asszonyok?

Most csak az üres sírt láthatják és a feltámadásról szóló üzenetet hallhatják, a Feltámadottal még nem találkozhatnak, de megtudják azt is, hogy hamarosan láthatják majd őt. Ezzel a reménnyel, a jövőbeni találkozás reményével távoznak a sírtól.

Éljen bennünk is a remény, hogy találkozhatunk a feltámadt Úrral, aki majd tőlünk is azt kéri, hogy legyünk a feltámadás győzelmének hirdetői.

           Urunk Jézus, feltámadt Üdvözítőnk! Az örök életet, a hozzá való utat, a győzelmes feltámadás jeleit keresem ebben a világban. Az élet utáni ösztön, az örök élet vágya, a feltámadás reménye erősen él bennünk. Köszönöm, hogy rád találtam, hogy oly sokszor kerestelek, és meg is leltelek. Föltámadásodnak ez a szép ünneplése, a veled való találkozásokról szóló híradások és a húsvéti jelek erősítsék hitemet, és adjanak bátorságot ahhoz, hogy mi is feltámadásod hirdetői legyünk. Legyen a mostani húsvétom megélése olyan örömhír, amelyet nem zárhatok be szívem mélyébe, hanem tovább kell adnom másoknak, mindazoknak, akik egy boldogabb jövőre, végső soron az örök életre vágyakoznak.  Ámen!