nagyhét, húsvét templomunkban

Templomunkban a zárások ellenére is lesz:
gyóntatás, áldoztatás, szentsír-látogatás, ételszentelés a szertatások közvetítése az alábbi módon!

Perselypénzt, adományokat a plébánia bankszámlájára lehet utalni (illetve a templomlátogatásokkor lehet a perselyekbe elhelyezni)!  Újpesti Főplébánia: 11704007-20024523 perselypénz, adomány, egyházi adó stb. megjelöléssel. Köszönjük!

Templomunk nyitva tartása a nagyhéten, húsvéti ünnepeken

-- Március 28, Virágvasárnap:
10.30 – 11.30, az egész templom nyitva, közben áldozatás
11.30 – 17.00, a templom előcsarnoka lesz nyitva

-- Március 30, 31, Nagykedd, Nagyszerda
8.00 – 17.00 a templom előcsarnoka lesz nyitva

-- Április 1, NAGYCSÜTÖRTÖK
8.00 – 17.00, a templom előcsarnoka lesz nyitva

-- Április 2, NAGYPÉNTEK
8.00 – 14.00 az egész templom nyitva: -    Szentsír-látogatás

-- Április 3, NAGYSZOMBAT

8.00 – 14.00, az egész templom nyitva: -   Szentsír-látogatás

-- Április 4, HÚSVÉTVASÁRNAP
7.40 – 8.20 az egész templom nyitva, ételszentelés 8-kor!
10.15 – 11.15, az egész templom nyitva, közben áldoztatás
11.15 – 17.00, a templom előcsarnoka lesz nyitva

-- Április 5, HÚSVÉTHÉTFŐ
8.55 – 9.45, az egész templom nyitva, közben áldoztatás
9.45 – 17.00, a templom előcsarnoka lesz nyitva!

G Y Ó N T A T Á S
Április 2, nagypéntek, és április 3 nagyszombat,

a sekrestyében: maszkban, távolságtartással, kézfertőtlenítéssel – várakozás elől, a vetítővászon alatt! 8.00 – 12.00 ÓRÁIG!

A heti szertartások rendje templomunkban

Március 8-tól nincsenek nyilvános szertartások egyházmegyénkben, a járványügyi rendelkezéseknek megfelelően!

A pirossal írt szertatásokat közvetítjük!

-- Március 28. vasárnap: Virágvasárnap
9.00, szentmise közvetítéssel      + Erzsébet és Anna nagymamákért,  valamint Csizmazia Mihály 10. születésnapjára
Kb. 10.45, áldozatás a templomban – szentelt barka osztás

-- Március 29, hétfő: Nagyhétfő
szentmise  (vidéken)                                       + Ferenc, halála 50 évfordulóján

-- Március 30, kedd: Nagykedd
szentmise                                        hálaima szabadításért

-- Március 31, szerda: Nagyszerda
szentmise                                        Balogh család + tagjaiért: István, László, Rózsika, Aranka, Ferenc és élő Éva

-- Április 1, NAGYCSÜTÖRTÖK
18.00 Az utolsó vacsora szentmiséje
Kb. 19.40 áldoztatás a templomban
21.00 - 22.00  Virrasztás, szentóra

-- Április 2. NAGYPÉNTEK
15.00: Keresztúti imádság
18.00, az Úr szenvedésének szertartása

-- Április 3, Nagyszombat – Nagyszombaton napközben nincs szertartás
20.00, Húsvéti vigília, feltámadási szertartás

-- Április  3, HÚSVÉTVASÁRNAP
8.00, ételszentelés a templomban
9.00, Húsvéti ünnepi szentmise: a plébánia egész népéért
10.30, áldoztatás a templomban

-- Április 5, Húsvéthétfő
8.00 zártkörű szentmise:               Egy család egységért, a szülők egymásra találásáért, és 7 gyermekükért
9.00, áldoztatás a templomban

-- Április 6, kedd
Imádság plébániánk minden szolgálattevőjéért, akik közreműködtek a húsvéti szertartásokban.