Március 11, csütörtöki remény

Március 11, csütörtök:

„Ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja.”  Így jellemzi Jeremiás próféta az olvasmányban a választott népet. (Jer 7,23-28)

Még a választott nép sem szívleli meg Isten szavát; pedig csak úgy lehet boldog, ha engedelmeskedik. Mi hogyan tűrjük a bezárást, a parancsokat, a fegyelmet, a mise nélküliséget?

Ima:
Urunk, Istenünk! Ajándékozz meg mindenkit a készséges engedelmesség kegyelmével.

Ahogyan egykoron Cirenei Simon nem tudta, miért kell keresztedet vinnie, de engedelmesen megtette. Az ő példájára segíts minket, ha nem értjük, miért kell engedelmeskedünk egyházunk parancsainak: miért nem szabad misén részt vennünk, szentáldozáshoz járulnunk. Nem könnyű fegyelemben élnünk, maszkban, távolságtartással. Ezért kérünk, taníts meg  bennünket arra; hogy helyesen kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Mutasd  meg az  irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség  lelkületét! Adj erőt ahhoz, ami  igaz javunkra válik: hogy megtartsuk törvényeidet.
És miután fegyelemmel élünk a világban, nyissuk ki szemünk a körülöttünk élők felé. Segíts, hogy ne fordítsuk el tekintetünket azoktól, akik a Covid vírusban, vagy más betegségben szenvednek, akik magányosak, és most különösen, akár hetekig egyedül vannak. Segíts, hogy jó szívvel hordozzuk egymás terhét, keresztény testvéreink terhét is. - Ámen!

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

 

Napi gondolkodó:
Az önfegyelem útján:
azok haladnak előre a lelki életben, akik felismerik...
hogy az önfegyelem fejlesztése kulcsfeladat,
a jó eredmények alapja,
ezért minden problémánk jó megoldásához elengedhetetlen,
gyakorlása megváltoztat és új erővel tölt el,
és az életünk bármely területét képes új erővel feltölteni.
Korunkban az önfegyelem hiányban szenvedünk!
Élő hit nélkül nem tudjuk, mi az igazi önfegyelem, hogyan lehet megszerettetni és elsajátítani.
Vallásos hit nélkül hiányzik az önfegyelem elsajátításnak útja. És hiánya rengeteg problémához vezet egyéni és társadalmi szinten is.
Az életben minden ezen múlik, ettől függ, hogy mennyire tudunk fölé emelkedni a tehetetlenségnek, a halogatásnak, a korlátainknak, a feszültségeinknek, a konfliktusainknak, a függőségeinknek, a túlzásainknak, a türelmetlenségnek, a jó elkerülésének, az elgyengülésnek és a betegségeknek is.
Naponta küzdünk azzal, hogy nem tudunk NEM-et mondani a rosszra, a bűnre, és IGEN-t a jóra.
          Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

Március 12, péntek esti 18 órai szentmise és a keresztút közvetítés linkje:

     https://youtu.be/Qwabp9Gwr_k

A március 14, vasárnap 9 órai szentmise közvetítés linkje:

    https://youtu.be/VRRrCB4MXb0