Nagyböjt 3. vasárnapja 2021

B év nagyböjt 3. vas. Jn 2, 13-25

Kedves Testvérek!

Jézus megtisztítja a jeruzsálemi Templomot. A történetről olyan fogalmak jutottak eszembe, mint:

- a jogos indulat,

- a nyugalom és a rend, vagy

- a szent és a profán,

– a minőség és a mennyiség.

Bizonyára mindegyikőtök hallott már olyan plébánosról, aki kiprédikált egyes neki nem tetsző hívőket. Aki valamely csoportot, személyt nem kívánatosnak tartott, és kiküldött a templomból. Vagy olyan papot, aki évekre visszamenőleg kifizetette az egyházi adót. Az ilyen cselekedet jogosan válthatja ki egyesek nemtetszését. Létezik tehát jogos indulat?

Urunk Jézusnak joga volt ahhoz, hogy kikergesse a kereskedőket. Joga volt ahhoz, hogy a régi próféták stílusában is szóljon népéhez és kifogásolja a vallási visszaéléseket. A templom megtisztítása is ilyen prófétai tett volt. A zsidók persze jelet kérnek annak igazolására, hogy neki igazi prófétai küldetése van. Jézus elég sok csodával igazolta magát, de azokat nem fogadták el.

A keresztségben és a bérmálásban mindannyian kaptunk prófétai küldetést, és fel is kell lépnünk a rossz, a bűn ellen. A mi életvitelünkben azonban hiányos az életszentség, ezért nem lehet egy az egyben lemásolnunk Jézus tettét.

     Az indulat az egészséges lelkű ember rendszeres megnyilvánulása. Amikor nem értünk valamivel egyet, amikor hit ellenes gondolkodással, vagy gazemberséggel találkozunk, amikor kihoznak bennünket a sodrunkból, amikor elfogy a türelmünk, akkor jogos, hogy indulat keletkezzék bennünk. De egyáltalán nem mindegy, hogyan vezetjük le, mit teszünk, mondunk feszültségeink idején. Aki ilyenkor dühöng, káromkodik, tör-zúz, üvöltözik, sérteget, verekszik, megsértődik, az még nem jutott el a fegyelmezett ember szintjére. Pedig ilyenkor nemcsak fegyelmezettnek, hanem jézusi magatartásúnak is kell lenni.

Jézus példája, gyakorlata örök érvényű tanítás.

Jézus a jeruzsálemi templomban szembesült a jámbor zarándokok kifosztásával, az uzsoráskodással, és arról is biztosan volt információja, hogy az aktuális főpapnak mindebből óriási haszna származott. Ebből keletkezett Jézus indulata. Kikergette, kiutasította mindazokat a templomból, akik akadályozták a templom igazi funkciójának működését.

De Jézus a korbácsot nem adta át tanítványainak. Az ő indulatának célja nem mások megsemmisítése, megalázása volt, hanem a tanítás. Meg kell tanulni bánni az indulatainkkal, a feszültségeinkkel. Jézus kijelölte az emberi indulat a határait: nem csaphat át szeretetlenségbe, erőszakba, hisztériába, rombolásba. A fegyelmezett indulatnak tanító ereje van.

Az emberi törekvés célja a nyugalom, rend és zavartalanság elérése. Ez a törekvés azonban magában hordozza a veszélyt, hogy túllő a célon. A nyugalom és jólét érdekében hajlamos az ember feladni a küzdelmes hitet. Van, aki úgy értelmezi a jó vallásosságot: engem nem érdekel a politika: de a politika, a közügy iránt nem lehetek teljesen közömbös. Vagy nagyböjtben teljesen, végig lemondok az internetről, facebookról, TikTokról, stb. Ez így nem jó. Mert lemondasz arról, hogy embertársaid felé fordulj, önmagadba zárkózol be. Lehet, hogy egyes bűneid, rossz szokásaid nem jönnek elő, de mi lesz a prófétai küldetéseddel, amire megbízást kaptál a bérmálás szentségében? Tehát elhagyhatod a pletykát, a fölösleges, zavaró információkat, de nem zárhatod be lelked kapuját, akkor sem, ha ez kísértést okoz, ha ez lelki nehézséget ad. Jézus segít legyőzni kétségeinket.

Jézus „haragjában” a többletet az jelenti, hogy az értelem mindvégig felette áll az érzelemnek, irányítani tudja cselekedeteit. Van benne egyfajta fokozatosság: a pénzváltók asztalait felforgatja, a juhokat és az ökröket gazdájukkal együtt kiűzi, de a szegényebb galambárusokat csak szóval feddi. A templom megtisztítása után pedig sokakat meggyógyít. Úgy lép fel, mint akinek hatalma van. Hatalma nem fizikai, hanem szellemi erőfölényből fakad: Jézus tudta, mi lakik az emberben:

– érzelmeik, indulataik elragadják, jó és rossz irányba egyaránt, az értelem ellenőrzése alól kicsúszik az indulat. Kérdezzük meg magunktól: 1. Érzelmeim, vagy az értelmem vezérli tetteimet? 2. A szertartás, vagy az Istennel való találkozás miatt megyek templomba? 3. Mennyire hagyom magam sodortatni az árral?

      A hit és a mindennapi élet kettéválása állandó veszély marad számunkra. Vagy a vallásos kötelességteljesítésre helyezünk hangsúlyt a hétköznapi élettel szemben, vagy a hit kárára az életet hangsúlyozzuk. És mégis egységet alkotnak. Rendszeresen fel kell tenni magunknak a kérdést: valóban élő-e még a hitünk és őszintén hívő-e még az életünk?

Hitünk magva: Isten belép az emberi történelembe, Isten és ember együtt van. Ez a közös élet a tízparancsolatban fejeződik ki, ezért olvasatta egyházunk a mai vasárnapon a Tízparancsolatot!

Mit vihetünk haza tanulságképpen a mai vasárnapon?

  Nem mindegy, hogy a SZENT és a PROFÁN, a MINŐSÉG és a MENNYISÉG hogyan találkoznak mindennapi életünkben! Jézus is egyértelműen szétválasztja és elkülöníti e két dolgot egymástól. A templom megtisztítása Jézus által olyan esemény, amely örök jele és eszköze üdvösségünknek. Jézus nemcsak a templomot tisztítja meg, hanem lelkünket is, hogy tiszta lélek lakozzék testünkben a "Szentlélek Templomában”!     

A jeruzsálemi templom megtisztítása nagyböjti figyelmeztetésünk is, hogy még nyitottabban és még bátrabban figyeljünk életünk apróbb jeleire: arra, hogyan és mit kell megtisztítanunk lelkünkben, hitünkben és hétköznapi keresztény életmódunkban? Ha hiszünk neki, megtisztítja egész életünk vásárcsarnokát, és harmadnapra felépít egy olyan templomot számunkra is, ami örök üdvösségünk temploma, ahol a megfeszített Krisztust hirdetjük: aki a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság, de nekünk Isten ereje és Isten bölcsessége.

     Uram, Istenem! Te a saját hasonlatosságodra, képedre teremtettél engem. Mégis rossz, önző cselekedeteimmel hányszor megcsúfoltam a te képedet. Most arra kérlek, minden eltévelyedésem után figyelmeztess, állíts meg, fonj ostort, ha kell: segíts, hogy magamba tudjak szállni, szólíts nevemen, hogy észhez térjek. Krisztusom, te nem csak bölcsességünk lettél, hanem erőforrásunk is. Segíts, hogy méltó legyek keresztényi mivoltomhoz, imádva tiszteljelek téged, jó és megbocsájtó legyek mindenkihez. Ámen.