évközi 15. vasárnap 2020

A év, évk 15. vas 2020 A magvető Mt 13,1-23

A mai vasárnapi szentírási szakaszok két egymáshoz kapcsolódó képpel, az eső és a mag hasonlatával beszélnek Isten igéjéről,.

         Az Olvasmányban Izajás próféta Isten igéjét esőhöz hasonlítja, amely lehull az égből és nem tér vissza anélkül, hogy meg ne öntözné a magvakat és így segítené azok növekedését. Az evangéliumban pedig Jézus maghoz hasonlítja Isten igéjét, amely különböző talajba hullik és termést hoz. Isten igéje mag, mert életet ad, eső, mert táplálja az életet és elősegíti a mag növekedését.

Olyan tömeg gyűlt össze, hogy lássa és hallja Jézust, hogy csónakból kellett prédikálnia. Lelki táplálékra és vezetésre éheztek. 

Jézus példázatában vetni ment a magvető, de hol van ma már a mag, és hol a magvető? Ma már sokkal termelékenyebb, hatékonyabb módszerekkel dolgozunk. Egyáltalán, mi a megtérülési rátája egy ilyen ókori technológiának? Legjobb volna, ha Isten valamilyen általa génkezelt magot adna, amit el sem kell ültetni, gondozni sem kell, és csak úgy nő magától. De Jézus példabeszéde mindezek ellenére sem hiábavaló. Valami olyasmit jelez, ami nélkül Jézus egész élete észrevétlenül elmegy mellettünk. Nem véletlen Jézus egyszerűsége! Számára az egész világ, benne az ember élete egyetlen egy valamiről, egyetlen ügyről beszél, Isten országáról, Isten nagyságáról. Ha traktor szántott volna, vetőgép vetett volna vagy kombájn aratott volna, akkor is Isten országa jutott volna eszébe. Számára a legegyszerűbb, leghétköznapibb dolgok, történések, a természet, a virágok, a föld, az elvetett mag, mind Isten dolgairól beszéltek. Jézus úgy tekintette a világot, mint Isten reményének és boldogságának helyét, amelyen átdereng az az első szeretet, amellyel útnak indította a világot, mint egy végtelen szántóföldet, amelynek sorsa az ember kezébe helyeztetett. Jézus számára a világ tágas, napsugaras és reményteli, ahol az isteni mag szárba tud szökkenni, és százszoros termésre képes. Számunkra a világ tele van sötétséggel, ellenséggel, visszahúzó erőkkel, amelyek lehetetlenné teszik, hogy a jó megtalálja benne a helyét. A baj ott van, hogy nekünk az isteni mag helyett a sok felesleges hír, információ teletömi fejünket, torzítja lelkünket.

Amíg a mag számunkra az, amit Jézus vagy Isten így-úgy elveteget ott, ahol mi jónak látjuk, addig a mag életképtelen marad. Amíg a mag nem Jézus maga, az élő és alkalmas, addig a jézusi élet rosszabb, Jézus pedig a meseország királya csupán. Amíg a magvetés csak egy aranyos sztori, amely emlékezetünk eldugott sarkában bizton megtalálható, de nem aktív, mert vetésünk, ha volt is, elsenyvedt, kiszáradt, hiszen semmivé tették az élet valóságai, a verseny, a siker, az érvényesülés kényszerei vagy meghiúsult vágyaink – addig a mag a hó alatt vagy az úthengerünk alatt marad. Fel kell tennünk magunknak a kegyetlen kérdést: Hol a mag bennünk? Az eredeti magot akarjuk elvetni, vagy a magunk bölcsességével manipulált magot? Hiszünk-e abban, hogy a jézusi élet elég jó mag a 21. században is?

A mag sajátos dolog: kicsiben, programszerűen hordozza magában az egész növényt. Ám a benne foglalt terv nem valósul meg a környezet nélkül, amely szüntelenül visszahat a magból növekedő életre. Isten igéje is ilyen: egyfelől ott van benne a Teremtő szándéka, üzenete az ember számára.

Ugyanaz az egyetlen ige teljességgel hatástalan maradhat, vagy éppenséggel dúsan termővé válhat – ez azonban nem azt jelenti, hogy az Úr lenne egyszer erőtlen, máskor sikeres, hanem azt, hogy a befogadó emberi alany nem volt alkalmas arra, nem akarta, hogy megvalósuljon az életadó együttműködés.

Még egy fontos szempontot hozzá kell tennünk a fentiekhez: a mag úgy válik növénnyé, hogy ehhez környezetéből meríti az alapanyagot. A magé a terv, de az alaköltés matériája a közegből származik. Amikor akár az egyéni hitünkre, akár a közösségre, az egyházi létezésre tekintünk, mindannyiszor találkozunk ezzel az igazsággal: hitünket elődeinktől örököltük,

Uram Jézus Krisztus! Kérlek a mai vasárnapon, segíts, hogy életem ne legyen meddő, unalmas, terméketlen, hanem add meg, hogy munkám elvégezve neked ajánljam magam, és többszörös gyümölcsöt hozzak. Amen.