húsvét 5. vas. A év

A év húsvér 5. vas 2020 - Jn 14,1-12 – Látni az Istent!

A mai beszédnek azt a címet adtam: Látni az Istent.

Fülöp apostol azt kérte Jézustól: Uram, mutasd meg nekünk az Atyát! Fülöp apostol vágya mindannyiunkban jelen van. Mi is látni szeretnénk Istent. Jézus viszont figyelmeztet minket és helyére teszi az ilyen irányú vágyainkat. A földi élet minden ember számára a hit időszaka. Isten létezéséről bizonyosságot majd a túlvilágon kapunk. Ha hiszünk benne és a szeretet irányítja cselekedeteinket, akkor az Isten-látás vágya teljesülni fog számunkra. Ez az üdvösség boldogsága.

— „...mutasd meg nekünk az Atyát!” Jézus tanítói működését végigkísérik az emberi értetlenségek. Jézus lépten-nyomon az emberi észlelés és felfogóképesség korlátaiba ütközik. Mintha matematikatanárként próbálná a differenciál- és integrálszámítást elmagyarázni, de minduntalan rá kell ébrednie, hogy a tanítványai még tízig sem tudnak számolni. – Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek. – Uram, nem tudjuk, hová mégy, hogyan ismerhetnénk az utat? – jegyezte meg Tamás. – Uram, mutasd meg nekünk az Atyát! Ez elég lesz nekünk! – szólt közbe Fülöp. Jézus ezúttal nem jön ki a sodrából, türelmesen kezdi magyarázni, amit talán százszor is elmondott már nekik. Végső érvként – ha nem lenne elég érthető vagy hihető a szóbeli magyarázat – emlékezteti őket a tetteire. „…legalább tetteimért higgyetek!” A tanítvány látták, tapasztalták a csodákat. A víz borrá változtatását, a kenyérszaporítást, vízen járást, betegek meggyógyítását, halottak feltámasztását. Súlyos érvek ezek, értelmesen nemigen lehet velük vitatkozni. De nem is vitatkozni akarnak. Egyszerűen nem értik, amit Jézus mond. Nem értik: „…aki engem lát, látja az Atyát is.”„…én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem.” Teljesen megmagyarázható a tanítványok értetlenkedése. Nem butábbak az átlagnál. Mi is inkább hinni, mint megérteni tudjuk a Szentháromság titkát. Isten érzékelésére nincs külön érzékszervünk. Hiába tágul ki az emberi észlelés minden képzeletet felülmúlóan távoli bolygókra és a parányi atomszerkezetekre, ezek mind az anyag, a tér, és az idő dimenzióiban léteznek. A názáreti Jézus más világból, más dimenziókból hozott üzenetet, és az oda vezető útról beszélt a tanítványainak. A világot nem kizárólag az érzékszerveink és a természettudományok segítségével lehet megismerni. Bár az is igaz, hogy a napjainkban növekvő természettudományos tudatlanság inkább távolít az Istentől a babona felé. A kereszténység soha nem volt tudományellenes, sőt élenjárt a tudományok művelésben, az oktatásban. A világról alkotott képhez sokat hozzá tehet egy-egy művész, aki szuper érzékeny lélekkel rezonál a Teremtőre, s tolmácsolja számunkra a felfoghatatlant. Mert Fülöp apostol kíváncsisága mindnyájunkban munkál: „...mutasd meg nekünk az Atyát!”

Mindannyiunk számára ismerős az evangéliumokból a jerikói vak koldus története. A jerikói vak azt kívánta, hogy lásson. Egy vak koldus, akinek nincs pénze, nincs hajléka, nincs semmije. De leginkább ami hiányzik, hogy lásson. „Mit akarsz, mit tegyek veled?” kérdi Jézus. És mit kért a vak koldus? Nem pénzt, nem vagyont, nem házat, hanem csupán azt, hogy lásson. Azt tudja igazán, hogy milyen nagy kincs látni, aki már nem lát. Látni a reggeli napfelkeltét, látni a gyönyörű virágokat, látni az emberek arcát: a nevető huncut gyermeket, a bájos női arcot, a megöregedett idős ember, ráncokkal átszőtt bölcs arcát. De így látni még nem az igazi, ez csak homályos. Igazán látni az tud: aki nap, mint nap a dolgok mögött meglátja az Istent. Meglátni az Istent nap, mint nap: a fában, a virágokban, az arcokban ez az igazi gazdagság: látni az Istent!

Szemléltetésül:

Képzeld el, hogy megpróbálod megmagyarázni, mi az a kedvesség. Talán meg tudod határozni szavaiddal. De ha rá tudsz mutatni valakire, aki valóban valami kedveset tesz, és ezt mondod: „Ez igazi példa a kedvességre”, a „kedvesség” szó megtelik tartalommal, és könnyebb lesz megérteni. A Teremtő, Jézus Atyja valami hasonlót tett, hogy segítsen megértenünk, milyen is ő. Azonkívül, hogy szóban bemutatta magát, élő példáról is gondoskodott Fia személyében. Jézusban Isten tulajdonságait láthatjuk tettekben megnyilvánulni. A Jézusról szóló evangéliumi beszámolókon keresztül valójában ezt mondja Isten: „Éppen ilyen vagyok, mint Fiam.”

„Aki engem lát, az látja az Atyát is.” mondja Jézus.
Mennyei Atyánkat elsősorban Krisztus személyében és általa ismerhetjük meg. Emellett számos más módon is észrevehetjük Isten jelenlétét. Aki rá tud csodálkozni a teremtett világ szépségére és rendjére, az megláthatja e mögött a Teremtőt. Aki észreveszi a történelemben és személyes életében a Gondviselés tetteit, az megsejtheti az Atya jelenlétét. Aki megtapasztalja a megbocsátást és az irgalmat, az nagyon közel van már az irgalmas Atyához. Akinek rendszeresen megszólal a lelkiismerete, könnyen rájöhet, hogy Isten szólal meg lelke mélyéről. Aki a testvéri közösségben megtapasztalja a szeretetteljes együttlét örömét, örülhet, mert Isten jelen van abban a közösségben. Aki időt szán arra, hogy Isten üzenetét rendszeresen olvassa a Szentírásban, annak meg fog szólalni Isten. Aki néha elvonul a világ zajától, szintén meghallhatja a csendben Isten szavát. Aki betér egy templomba, és hisz az Eucharisztiában, megérezheti Isten valóságos jelenlétét. Isten egészen közel van hozzánk. Vegyük észre jelenlétét!

Van egy vicces megfogalmazás sok mai felelőtlen embernek:

Vicces megfogalmazás. Ha mielőbb szeretnéd látni az Istent, van egy megoldás: küldj neki SMS-t autóvezetés közben.

   Aki engem lát, látja az Atyát”, mondta Jézus, de azt is mondta: „Amit egynek cselekszel a kisemberek közül, nekem teszed!”

Ez azt jelenti, hogy rajtad keresztül is megmutatkozhat az Isten! Olyan az Isten, mint te, amikor igazából szeretsz! Mások pedig rád tekintve láthatják az Isten képmását! Ha akarod, bemutathatod másoknak nemcsak azt, hogy van Isten, de azt is, hogy szól az Isten, kezet is fog az Isten. Akarod látni az Istent? – Nézz körül! Ott ül melletted. Ha akarja, rejtekéből eléd áll, kezet nyújt, megölel. És ha te akarod, belőled is kilép, elénk áll, kezet fog és megölel!

Uram, Jézus Krisztus!

Szeretném jobban megtapasztalni Isten hatalmasságát, ezért kérlek, vezess végső célom, a mennyei Atya felé! Tudom, hogy egyedül a krisztusi út: a szeretet útja, a remény útja, a megbocsátás útja, az öröm útja, az igazi szabadság útja, az élet tiszteletének útja vezet az Atyához az örök üdvösségre! Segíts megtalálnom a helyes utat és támogass, hogy ezt az utat soha el ne hagyjam s azon meg ne álljak! Segíts kegyelmeddel, hogy mindig közelebb kerüljek az Atyához! Légy velem és te vezess életutamon! Vezess a szeretet útján! – Ámen!