Évközi 15. vasárnapra július 15

B év, évközi 15. vas. 2018 - Mk 6,7-13 Útravalók Jézustól

Bevezető:
Testvérek! Sokszor feltesszük a kérdést, mit kérsz Isten Egyházától, a kereszténységtől?
A válaszok általában ilyenek: egészséget, boldogságot, békét, hitet.
Most maradj egy percig csendben, és fogalmazd meg jelenlegi kérésedet. Mégpedig hármat, amit szeretnél….  (csend)
És most hallgassuk, azt a hármat, amit Jézus ad útravalóul a mai evangéliumban: Sarut, botot, közösséget, vagy más szóval társat.
Vajon legalább egyet eltaláltál? Valószínűleg nem. Gondolkodásunk bármennyire is temploma járók vagyunk, nem krisztusközpontú. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket.

Kedves testvérek!
A mai beszédnek azt a címet adtam: Útravaló Jézustól.
Jézus útravalójával az apostolok sok ördögöt kiűztek, olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak. Vajon ez most is működik? Ilyesmi kell sikerhez?
A világ nagy része ma foci lázban ég. Annyit megjegyezhetünk, az igazi sikerhez nem elég a sok pénz, a drága játékosok. Sok híres csapat is kiesett. És sok kis ország amatőr focistái is jól állták a sarat, akár Izland, vagy kis Luxemburgról, vagy Liechtensteinről van szó. De mi kellett például a kis 4 milliós Horvátország döntőbe jutásához, sikeréhez. Ilyen címeket olvastam az elmúlt napokban, a különböző médiában:
Stadionunk nincs, de van szívünk és büszkeségünk,
Ahol először a szakmát tették rendbe, nem a stadionokat,
A horvát válogatott edzője a hitéből és a rózsafüzér-imádságból merít erőt.

Igen, a sportbeli sikerhez kitartás, hazaszeretet, hit, összetartás kell. Sok pénz, és drága stadionok nélkül is lehet győzni….
És mi kell az én egyéni sikeremhez, családi munkahelyi boldogulásomhoz?
Mit ad Isten? Jézus úgy engedi útjára a tanítványait, hogy útravalót ad nekik.

1) Sarut    2) Botot    3) Közösséget=társat
 Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy legyen saru a lábukon. Sok mindent megtilt, de a sarura külön felhívja a figyelmüket.

1/ a saru
A saru az úton lévő egyház szimbóluma.
Úgy mondjuk egyházunkról: zarándokegyház. Zarándokúton vagyunk az égi haza felé.
A saru azt szimbolizálja igazán, hogy Jézus nem letelepedett, megállapodott, bebiztosított egyházat szeretne maga előtt látni, ahova elzarándokolnak az emberek. Jézus olyan egyházat szeretne maga előtt látni, amely hallgat Jézus szavára és elmegy az emberek közé. A tanítványság motorja nem a szórakozás, nem az élmények keresése, a tanítványi életforma motorja Jézus szava. Menjetek és hirdessétek az evangéliumot. Jézus egyháza kinn van a poros és végtelenbe tűnő kereszt- és földutakon, ahol szakadatlan teszi lépéseit, megy és megy előre, hogy hirdesse a megtérés evangéliumát. Jézus egyháza ki van szolgáltatva az elutasításnak, a kudarcnak, a megvetésnek, Jézus egyháza sebezhető, de küldetése van: el kell mennie akár a tisztátalanok közé is. 
A II. Vatikáni Zsinat az egyházról alkotott meghatározásában visszatért ahhoz a képhez, amely az eredeti Szövetség népét jellemezte: Istennek a történelemben zarándokútját járó népe: Communio viatorum. Társul szegődik a tisztátalanok mellé. Kíséri a bajbajutottakat, megsegíti az elakadtakat, meglátogatja az elhagyottakat. Az úton lévő egyházat Jézus küldetése hajtja. És csak az az egyház van úton, amelyiknek van küldetése. 

2/ a bot
Miért van szükség a botra? 
Egykoron Mózesnek a fáraó elé kell állnia, de semmi egyebe nincs, csak egy botja. Isten hatalmának jele a bot Mózes kezében is, amely ha kell, kígyóvá változik, ha kell ismét bottá. A tanítványok nem kaptak ilyen mágikus botot. És ahogy a tanítványok sem tudtak elkápráztatni senkit, úgy nekünk sem az a küldetésünk, hogy szenzációs egyházat csináljunk. 
 Jézus tanítványai hatalmat (exusziát) kaptak, mégpedig az ellenséges lelkek felett. Ez azt jelenti, hogy erősebbek lettek a démonoknál, hatalmasabbak az ördögöknél. Szavukra emberek tisztultak meg. A betegek meggyógyultak. Megszállottak megszabadultak. Hogyan? Úgy, hogy volt hatalmuk. Nem a sajátjuk volt, hanem Jézusé. De volt hatalmuk, mert Jézus adott nekik. És ennek a hatalomnak a híre még a hatalmasokat is félelembe ejtette. Még Heródes is azon gondolkodik, ki ez, hogy ekkor a hatalma van. 
Mit is látunk ma, amikor a hatalomra gondolunk?
 Küzdelmet. Gátlástalan és sokszor véres küzdelmet, hogy ki győz majd a hatalomért futott harcban. Az élet bármelyik területét nézzük is, a harc megtalálható. Családban, munkahelyen, egyházban, a helyi és az országos politikában.  És mit kezdjen egy keresztény ember a hatalom kérdésével? Hogy egy hívő embernek mekkora hatalma van, az abban látszik meg, hogy mekkora dolgokról tud lemondani és mekkora bizalommal tudja a maga életét rábízni Isten erős kezére. A lemondás pedig nagyon nehéz, főleg, amihez mi gyakorló katolikusok is tíz körömmel ragaszkodunk.  Saját érdekekről, anyagi haszonról, önigazságról, presztízsről. Nem könnyű feladat sem a családban, sem a munkahelyen, sem az ország élén. De egy biztos, hogy Jézus hatalma először minket szeretne megformálni, és csak utána azokat, akiknek hirdetjük az evangéliumot. Jézus hatalma pedig elég erős ahhoz, hogy elszakítson bennünket pénztől, kenyértől, ruhától. 
 Jézus botot ad a tanítványok kezébe, de megtiltja nekik a kenyeret, a pénzt, a tarisznyát, a ruhát. Egyedül egy bot. Jézus ma is ugyanígy rendelkezik. Megtilt mindent, ami nagyon hozzákötne bennünket ehhez a világhoz. Nem ad mást, csak az evangéliumot és hatalmat hozzá, hogy felvegyük a harcot a tisztátalan lelkekkel és a betegségekkel. A mi ismertetőjelünk ez. A Krisztusról szóló evangélium, melyben ott van az Isten hatalma. Ne félj tőle!

3/ a közösség, a társ:
Jézus nem csak sarut és botot ad, de társat is.
Az evangélium egyetlen szóval írja le, mit hirdettek az apostolok az embereknek, és ez az volt, hogy térjenek meg. Ebben az értelemben fontos tanítás van abban, hogy Jézus kettesével küldte őket. Kettesével menni megszokott volt abban az időben, de Jézus egy új értelmet ad ennek a praktikum mellett. Nagy Szent Gergely pápa így magyarázza: Jézus azért küldte őket kettesével, hogy beléjük nevelje a szeretetet, mert ha nincs két személy, akkor nincs szeretet sem. Az első tanítás a kölcsönös szeretetről szól: „Arról ismeri meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)
Jézus útján nem magányos hősök járnak, akik egyedül szeretnék megváltani a világot. Jézus útján közösségek járnak, akik tudják, hogy ki váltotta meg ezt az egész világot, és hirdetik a megváltó Jézust mindenkinek. 
Jézus kettesével küldi ki őket és ennek az üzenete, hogy Jézus szeretné, ha lenne társad a hitben, lenne társad a szolgálatban is. Nem akarja, hogy magányos hősként éld a kereszténységet egy pogány világban. Azt szeretné, ha lenne melletted legalább egy testvér, aki támogat, aki imádkozik érted, aki meghallgat. És azt is szeretné, ha te is társa lehetnél valakinek, akit kísérsz az útján, akiért imádkozol, akit meghallgatsz. Ez Jézus terve, hogy senki ne maradjon egyedül és magányosan az ő útján. 
 Mennyire valósul meg ez nálunk itt Újpesten? Van, aki kísér téged? Van, aki imádkozik érted, misét mondat érted? Légy érte hálás és köszönd meg Istennek, hogy társat adott melléd. Ha nincs, akkor pedig imádkozz érte, hogy adjon Isten társat neked a hitben, és a hétköznapi életben. 
 Magamról azt is elmondhatom, hogy én is szeretnék társatok lenni ezen az úton. Nem úgy, mint egyházi hivatalos szolgája, hanem úgy, mint hívő testvér. 

          Napjaink híveinek ugyanúgy szólnak Jézus tanácsai, mint egykor az apostoloknak. Jézus teljesen eszköztelenül indítja útnak az apostolokat, akik egyedül az ő tanítását és csodatevő hatalmát vihetik magukkal.
A fociban nem lehet úgy mérni, hogy az Euróban milliót érő játékos annyival győzelmesebb a szegény, vagy amatőr játékosnál, amennyivel több pénze, eszköze van.
Az egyház bizony a sok szegény, eszköztelen afrikai, vagy ázsiai országban él, virul, a gazdag, sok eszközű Európában inkább haldoklik.
Én mit kérnék ma Jézustól? Sikert, boldogságot, egészséget? Vagy annak örülök, hogy Jézus sarut, botot, közösséget ad számomra?
És tényleg mi történne, ha a templom bejáratánál a szentmise végén kapnék egy úti csomagot? Botot, sarut, és egy társat is, akire figyelnem kell?

      Uram, Jézus Krisztus! Hívő lélekkel kérlek a mai vasárnapon!
Adj nekem sarut, botot, közösséget!
Segíts, hogy elégedett legyek újpesti sorsommal, a rendelkezésemre álló eszközökkel, talentumokkal. Adj bátorságot, hogy teljesen rá merjem magamat bízni az Atya akaratára. Segíts megértenem, hogy látványos külsőségek nélkül is Krisztus tanításnak, keresztjének átütő ereje van. Végül azt is add meg, hogy minden tekintetben elsajátítsam útjaidat, a Krisztusi életformát.  Ámen!