Nagyböjt 4. vasárnapjára

B év nagyböjt 4. vasárnapja 2018
             Jn 3, 14-21 Nikodémus éjszakai találkozása Jézussal
Kedves Testvérek!
A mai vasárnapi evangéliumból halottuk a Biblia egyik legcsodálatosabb és legvigasztalóbb mondatát: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!
Urunk Jézus a Nikodémushoz intézi szavait, aki éjnek idején kereste fel őt. Nikodémus gazdag jeruzsálemi arisztokrata, farizeus volt, aki egész életét a Törvény betű szerinti betartásának szentelte. De Nikodémus az uralkodó osztályhoz is tartozott, a 71 tagú zsidó Nagytanácsnak is tagja volt. Hatáskörükbe tartozott megállapítani valakiről, hogy hamis, vagy igazi próféta-e.
Természetesen, ahogy János evangélista megőrizte ezeket a szavakat, már mindnyájunknak szólnak.
Mit tesz Jézus? Kemény leckét, tanítást ad a nagyhatalmú arisztokratának: csak a gonosztevők járnak éjszaka, az igaz ember világosságban jár. Aki így akar cselekedni, annak pedig újjá kell születni vízből és Szentlélekből.
De Jézus neki mondja el az evangéliumok evangéliumát is: „Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta oda érte, hogy aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!”
A világban minden Isten szeretetéről beszél. Az egész teremtett világban a jó Isten nagyszerű adományát csodálhatjuk. A bűn, a rossz eltorzítja a szép teremtett világot. De a bűn eltorzítja, elhomályosítja szemeinket is. Ahogy Pál apostol fogalmazza: „Most még csak tükör által, homályosan látunk.” Épp ezért sok mindent nem könnyű elfogadnunk, megértenünk.
Pál apostol le meri írni tapasztalatát a Római levélben:
Azt sem tudom, mit teszek, hiszen nem azt teszem, amit szeretnék, hanem amit gyűlölök. De ha azt teszem, amit nem akarok, elismerem a törvényről, hogy jó, és valójában nem is én cselekszem, hanem a bennem lakó bűn. Tudom ugyanis, hogy semmi jó nem lakik bennem, azaz a testemben, mert készen vagyok ugyan akarni a jót, de arra, hogy tegyem is, nem vagyok képes. (Róm 7.15-18)
És nem csak a belső gyengeség, a külső világ is visszahúzó erő.
Mert nem csak Jézus korában volt sok értetlenség, vallási, politikai széthúzás, szegénység, betegség, a másik ember kihasználása.

Napjainkban is sokszor érezzük úgy, hogy a sok megoldatlan probléma, a baj, a nehézségek, a kihívások szinte elsodornak minket. Újból, és újból fel kell dolgoznom a kérdésekre a választ: Ha Isten annyira szereti a világot:
- miért csak a betegségeken keresztül érthető és értékelhető igazából az egészség,
-  miért kell a bűnt megtapasztalni ahhoz, hogy megértsük az erényt,
- igazi, tartós eredmény miért csak a kínok, keservek, kínlódások után érhető el,
- miért kell az emberi léleknek sötétségben járni, hogy értékelje a világosságot,
-  a jó ügy látszólag miért szenved mindig vereséget,
-  a világ rendje miért a küzdelemre, a létért való harcra épül,
-  miért kell a világosság fiainak állandó küzdelmet vívni a sötétség hatalmával,
- mikor lesz már végre rend, biztonság, hit a világban?
A válaszhoz egy igaz történetet idézek:
Diszkóbaleset történt néhány évvel ezelőtt. Többen is meghaltak azon az éjszakán az autóban. Egy fiatal lány életveszélyes sérülésekkel került a szombathelyi kórházba. A lány anyja a folyosón kiabálta: „Hol volt az Isten?” Csókay doktor úr odament hozzá, és azt mondta: „Asszonyom, nem ez az első kérdés. Az első kérdés, hol volt a szülő, hogy ilyen szórakozóhelyre egyáltalán elengedte a lányát? Hol volt a szülő, amikor a lány részeg sofőr mellé ült be a lánya az autóba? Ez az első kérdés!” A történet szerint asszony azonnal elhallgatott.
Persze a világ legtöbbször nem ilyen egyszerű, fekete, vagy fehér.
A „miért”-tel kezdődő mondataink nagy részére csak magasabb szellemi síkon adható válasz, és sajnos mi nem abban a létmódban élünk, csak oda törekszünk.
Mégis számomra, hívő ember számára, Isten minden értelmet meghaladó szeretete soha nem kérdőjeleződik meg semmiféle tragédia, nyomorúság, betegség láttán sem. Kétségeim, gyengeségeim ugyan vannak, de Isten szeretetében biztos vagyok.
Miben segíthet ma engem Jézusnak ez a tanítása?
Reményt ad – az örök élet biztatásával.
Tudatosságra szólít fel – a hit minden összetevőjének vállalásával.
Utat mutat – világosságával.
       Uram, Jézus Krisztus! Bizalommal kérlek nagyböjt közepén, mutass utat lelki megújulásomban. Segíts, hogy a bennem rejtőző kétségeket, sötétségeket, bizonytalanságot a te fényed, világosságod ereje járja át. Űzd el lelkükből a kishitűséget és döntésképtelenséget.
Uram, neked szentelem értelmemet és akaratomat. Küldd el Szentlelked világosságát, cselekedeteim és gondolkodásmódom híven tükrözze a beléd vetett hitet és bizalmat. Ámen.