Advent 4. vasárnapa

A év advent 4. vas. 2016
Kedves testvérek!
Advent 4. vasárnapjának evangéliuma Szent Máté szerint beszéli el Jézus születésének történetét Szent József szemszögéből. József eljegyezte Máriát, „mielőtt azonban egybekeltek volna… Mária gyermeket fogant méhében a Szentlélektől.”
   József az álmok embere. Azon kevés helyen, ahol róla szólnak az evangéliumok, csaknem mindegyik az ő álmairól szól. Számomra legszimpatikusabb az álmodó József álmainak egyszerű, hétköznapi megközelítése. József rettenetesen kínos helyzetbe került a jegyesség alatt, ami a zsidóknál már a házassági szerződés megkötését jelentette, és törvényes házasságnak számított már az egyházi szertartás és az egybeköltözés előtt. Adva van egy menyasszony, aki terhes, de a gyerek nem a vőlegénytől van. A lány a zsidó törvények szerint házasságtörő, a házasságtörőt pedig agyon kell kövezni. Ha a férfi nyilvánosságra hozza, hogy nem ő a gyermek apja, a törvényt végre fogják hajtani a házasságtörőn. Az első követ neki kell a terhes jegyesre dobnia. Mit tegyen? Vegye el, és költözzenek össze? - Van egy másik megoldás is. Felbontja a házassági ígéretet tartalmazó szerződést, és titokban elküldi menyasszonyát. De elküldeni azt a leányt, aki a mindene, kedvese, szerelme?! Aludj rá egyet, József! Ez az alvás nyilván álmatlan éjszakákat jelentett, míg dönteni tudott.
    
Álmában megjelenik egy angyal, aki elmondja, mi történt Máriával, kinek a gyermekét hordja, és biztatja Józsefet, hogy ne féljen együtt maradni Máriával. A jó ember, Isten embere magát a vétket is képes elengedni, képes semmisnek tekinteni. Nála lehet tiszta lapot indítani. Bízni tud abban is, aki ellen tények szólnak.
József az igaz ember. Elhatározza, hogy titokban bocsátja el Máriát. Nem akarja tönkretenni menyasszonya életét. Ám a kapcsolat bizalmi szintjének helyreállítása más kérdés. Számunkra sem ismeretlen ez a probléma: egy eltávolodás, félreértés, megbántás után nehéz visszanyerni, visszaállítani azt a bizalmi szintet, ami nélkül viszont egy kapcsolat nem működik, nem működhet jól.
      József dönt. Bármi történt is, vállalja Máriát és a gyermekét, hisz minden gyermek Isten megjelenése köztünk. Döntése az anya és gyermeke mellett máris megszabadította Józsefet a kínzó, gyötrő vívódástól, hisz igaz ember módjára döntött a megbocsátás és az elfogadás nemes emberi érzületével.
– Aludj rá egyet! – mondjuk jó tanácsként másoknak, akik nehéz helyzetben vannak, és nehéz döntést kell hozniuk. Igaz döntést akkor tudunk hozni, hanem a harag, a bosszú, a fejvesztett indulat vezet, ha lenyugodtunk, és tiszta fejjel, józanul, jó lélekkel döntünk. Vajon nekem eszembe jut-e az élet apróbb próbatételeiben is ez a megoldás?
     Hogyha párhuzamot vonunk a saját adventi készülődésünk és szent József várakozása között, rádöbbenhetünk, hogy a vallásos életünkben, vagy épp a karácsonyt megelőző várakozásunkban mennyi megszokottság van. Ezek lehetnek jól bevált módszerek, hogy miként szoktunk tenni dolgokat, pl. hogyan készülünk fel a karácsony ünnepére. Természetesen ez hasznos lehet, hisz a vallásosos életben is sokat számit a tapasztalat. Miért is ne tennénk azt, amit már kipróbáltunk, azt, ami már jól bevált? Mégis szükség van egy többlet nyitottságra, odafigyelésre, személyes vállalásra.  Jézus térhódítása bennünk és közöttünk csak a szeretetből vállalt áldozataink révén történik meg. Ehhez pedig nem elég a megszokás, a rutin, többre van szükség.
Józsefnek álmában szólt az Isten és „amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki.” Szent József képes volt a dolgok megszokott rendjét megváltoztatni, és saját emberi terveit alárendelni Isten akaratának, és kész volt együttműködni ezzel az isteni tervvel.
Nekünk is figyelnünk kell, és olvasnunk kell azokból a jelekből, amelyeken keresztül Isten üzen.
Lehet, hogy ez imádságban történik meg, vagy épp egy jó szentgyónásra van szükségünk. Az is lehet, hogy egy jóakarónk által szólít meg minket, vagy a Szentírás, vagy lelki olvasmány szavain keresztül hallatja a hangját. Nagyon sok módja és lehetősége van annak, hogy Isten üzenete elérkezzen hozzánk.
Gondolj bele: Ha most egy biológiai vagy egyéb képtelenség elfogadására szólítana álmodban egy angyal, tudnál-e engedelmeskedni gondolkodás nélkül? Nem az jellemző-e rám vagy terád, hogy a bizonytalannak, nehéznek tűnő dolgok, feladatok is visszatorpantanak? Mered-e, merjük-e a képtelenséget, vagy akár a veszélyes, kiszámíthatatlan dolgokat – megcselekedni? Mire, menynyire vagyunk képesek a szeretet önzetlen – esetleg önmegtagadó – valósításában, megélésében?
A legnagyobb tanúságtétel lenne, ha el tudnánk mondani testvéreinknek: Jézus Krisztus megszületése bennem így történt... Így lett élő a hitem, mert bennem él Jézus. Álmaim, kísértéseim, próbatételeim mind közelebb vittek Jézushoz. A lelkünkben lakozó Lélek felismerése sohasem csak egyéni munka, mindig közösségi cselekedet, és Isten adománya.
       Urunk, Istenünk! Add segítségedet, hogy szent József példájára legyünk készek meghallani Isten jóra ösztönző szavát, és még ha áldozatba kerülne is, cselekedjünk annak megfelelően.  Ámen!