Advnet első vasárnapjára nov, 27.

A év advent 1. vas 2016  -   Mt 24,37-44 - Virrasszatok, hogy készen álljatok!

Kedves Testvérek!
Advent van, az új egyházi év első napja.
A három éves liturgikus ciklus első esztendeje az A év, amely a mai vasárnappal kezdődik. Ebben az egyházi évben Szent Máté evangéliumát olvassuk majd.   Ennek az evangéliumnak sajátossága, hogy hosszan mondja el Jézus tanításait, híres beszédeit, mint például a hegyi beszédet – és figyelmet szentel a Törvény és az Evangélium (az evangélium az Új Törvény”) gondolatára. Nevezik ezt „egyházi evangéliumnak”, mert beszámol Péter primátusáról, elsőségéről, s csak itt fordul elő az „Egyház” kifejezés, amivel nem találkozunk a többi evangéliumban.
         Advent 1. vasárnapján ez a kijelentés hangzik el Szent Máté evangélistától: „Virrasszatok! Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok… Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.”
  „Az idő halad – mondta Dante Alighieri – de az ember nem figyel.”
Az Úr napjának eljövetele, a teljesség, Krisztus művének beteljesedése egyszerre vég és kezdet. Azon a napon vége lesz a jelen világnak és megjelenik az új ég és új föld és az emberek belépnek Isten örökkévalóságába. Jézus nem adta tudtunkra azt az időpontot, amikor az időknek ez a beteljesülése, a világ vége elérkezik: ez olyan titok, amelyet egyedül csak az Atya ismer, nem az emberekre tartozik. Az embernek ezzel kapcsolatban nem az a dolga, hogy azt kutassa mikor fog bekövetkezni, hanem hogy készen álljon, bármikor is lesz az.
„Mert mint Noé napjai, olyan lesz az Emberfiának eljövetele is. Mert mint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek” (Mt 24,37-38)
Az emberek elmerülnek mindennapi életük kisebb-nagyobb dolgaiban, nem törődnek Istennel. Így volt ez már Noé idejében, Jézus idejében és így van ez mai is. Mintha sötétben lennének, mintha aludnának. Jézus figyelmeztet: „Legyetek tehát éberek” (Mt 24,42), „Legyetek tehát készen” (Mt 24,44).
Amikor az Emberfia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. Karácsonyi ajándékokat vesznek, dugdossák az ajándékokat a gyerekek elől, és sóhajtozva számítgatják, mindez mibe fog kerülni. Tervezgetik, hogy meglátogatják a rokonokat, hogy megvásárolják a karácsonyi asztalhoz valót.
Lássuk, mit mond a hit arról, hogy minden elmúlik. „Ez a világ elmúlik, és elmúlik a kívánsága is. De aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” (1 Jn 2,17) Van valaki, aki nem múlik el, Isten, s számunkra is van egy út, hogy ne tűnjünk el teljesen: Tegyük Isten akaratát, vagyis higgyünk és kövessük Istent!
Jézus mindkét történelmi eljövetele, születése és világvégi eljövetele is kell, hogy állásfoglalásra késztessen. Vannak, akiket vonz, mint vasat a mágnes, de vannak, akiket nem. Akár a mezőn vagyunk, akár a malomban, akár a mezőgazdaságban, akár az iparban, akár közszférában, vagy szolgáltatásban dolgozunk. Legyünk férfiak vagy nők, fiatalok vagy öregek, haladók vagy konzervatívak, szigorúak vagy lazák, rajtunk múlik, hogy a hirtelen betoppanót tolvajnak nézzük-e, aki ellen védekezni kell, vagy édes Urunknak, aki haza jött, s nála mi is otthon vagyunk. Minden egyházi év minden adventje erre az állásfoglalásra sarkall bennünket.
Az Emberfia eljön, de érkezésének idejét nem tudjuk, ezért mondja Jézus: "Virrasszatok!" S aki várja a vele való találkozást, az készül is rá: most éberebben figyel Isten szavára, értékrendjét hozzá igazítja, és törvényei szerint él. A virrasztás és várakozás ideje alatt pedig meggyújtja a keresztény hit, remény, szeretet és bizalom négy gyertyáját, melyek fénye biztosan mutatja számára az utat, amikor az Úr elé siet. Ha óvja lángjukat, akkor együttes fényük mellett fel fogja ismerni az Urat, aki az ő számára nemcsak érkezik, hanem valódi találkozása is lesz Vele.
Mit jelentenek tehát itt és most számomra Jézus szavai, hogyan állhatok készen a vőlegény érkezésére? Nem azt, hogy az ajtót lesem, hogy mikor lép be. Készen állni nem azt jelenti, hogy szüntelenül a végre gondolunk. Akkor úgy járunk, mint azok, akikről Szent Pál azt írta: „Egyesek izgágán élnek köztetek, nem dolgoznak semmit és, hiábavalóságokkal töltik idejüket” (2 Tessz 3,11).
Készen állni nem azt jelenti, hogy szüntelenül az elmúlásra gondolunk, sőt ellenkezőleg, a jelenre kell figyelni, hogy itt és most a lehető legjobban tegyünk mindent, hogy gondoskodjam arról, legyen olajam, mint a virrasztó 10 szűz közül az öt okosnak.
Uram, Jézusom!
Mit is kérjek tőled ebben az adventben?
Kérlek, jöjj szívem mélységeibe, és maradj velem. Formálj és alakíts.
Vagyis ne engedd, hogy ajkamra jöjjön olyan szó, amely nem a te ajkadról nem hangozhatott volna el.
Arra is kérlek, ne hagyj elhatalmasodni bennem olyan eszméket, melyek nem a te gondolataidból fakadnak. Áldd meg adventi napjaimat, adj erőt, mert nem akarom, hogy valaha is olyat tegyek, vagy tervezzek, amit te soha meg nem tennél.
Uram, Jézusom! Szavaid legyenek meghívás számomra, a magad útjának szent kalandjára, hogy csatlakozzam hozzád. Minden útbaigazításod legyen számomra boldogság és lelki béke. Leírt szavad a Bibliából, mint egy jó térkép legyen eligazító számomra a különböző eszmék kavargó rengetegében! Add meg, hogy adventi életem ne csak várakozás, hanem a hozzád érkezés öröme is legyen. Ámen!