Mit olvasunk a misén a Bibliából, és mi marad ki, és miért?

Abdiás könyve a „kakukk-tojás”

A szentmise olvasmányai

(A cikk megjelent a Praeconia Liturgikus szakfolyóirat 2017/2. számában.)

Vajon a teljes Ó- és Újszövetségi Szentírás mekkora részét tartalmazza a szentmise lectionáriuma?

Nem olyan sokat olvasunk a Szentírásból, amint gondolnánk, de messze többet, mint ami a II. Vatikáni Zsinat előtti misekönyv szerint került felolvasásra.

Voltaképpen mekkora hányadát hallhatja a Bibliának az, aki rendszeresen részt vesz a vasárnapi, illetve a vasárnapi és a hétköznapi szentmiséken is?  - Miért csak egy könyv, János első levele kerül 100%-ban felolvasásra? 

Ezek után lássuk a teljes katolikus Szentírás liturgiai olvasottságát! - Nyisd mega PDF-t....