Nagypéntek 2016

Kedves Testvérek!

Nagypéntek fájdalma, borzalma mindörökre rátűzte fölbolygónkra a kereszt jelét. A péntek esti alkonyatban, a lemenő nap hátterében ott áll a kereszt sziluettje. És ez a kereszt átformálja a világot. Ezt persze a feltámadás előtt még senki sem láthatta. Jelenlétét pedig a mai hitetlen liberális Európa megpróbálja eltüntetni. Nem fog sikerülni!

Urunk Jézus szenvedéstörténete az isteni szeretet, az emberi gyengeség és a sátáni gonoszság, az emberi árulás egy helyen való megnyilvánulása.

Isteni szeretet: Jézus hálát ad a küldetéséért. Tovább adta már az apostoloknak az örömhírt, szinte minden idejét velük töltötte. Most kész arra, hogy befejezze azt, amiért eljött a földre. Tudja mi vár rá, mégis megőrzi belső nyugalmát. Eléje megy a Júdás által vezetett katonáknak és szolgáknak, akik először meghátrálnak és földre rogynak. Megmutatja isteni erejét, de nem veszik észre. Nem magára gondol, hanem azt kéri, hogy az apostolokat engedjék el. Figyelmezteti Pétert, ne alkalmazzon erőszakot, ugyancsak azt a poroszlót is, aki arcul ütötte. Pilátusnak beszél Isten országáról és szolgáiról, valamint küldetéséről, tanúságot tesz az igazságról: rávilágít, hogy Pilátus hatalmát felülről kapta. Gondoskodik édesanyjáról és a szeretett tanítványról, aki egyedül maradt mellette az apostolok közül. Hogy valakiben milyen lelkület van, azt a szenvedés idején lehet megtapasztalni. Nem véletlenül mondta a kivégzést vezető pogány százados Jézusról: Ez az ember valóban Isten Fia volt! – Az isteni szeretettel áll szemben az emberi gyengeség, az emberi árulás.

Az emberi gyengeség: Júdás nem értette meg Jézust. 30 ezüstért elárulta őt. Számomra olyan megrázó a kép, amikor szemtől szembe találkozik mesterével és csókkal, a szeretet jelével árulja el. Jézus még itt is barátjának szólítja. Péterben lelke most nem rendezett. Hirtelen természetű, védené mesterét, kardot ránt, de utána félelmében elmenekül. Meg van zavarodva. Ő, aki kimondta Jézusról, hogy ő a Messiás az Isten Fia Jézus figyelmeztetése ellenére háromszor letagadja, hogy ismeri azt az embert. Azonban élete végén nem menekül el, hanem élete feláldozásával tesz tanúságot Jézus mellett. Pilátus érdeklődéssel hallgatja Jézust, háromszor jelenti ki, hogy ártatlan, mégis amikor állása kerül veszélybe, félretéve az igazságot, elítéli Jézust. A kézmosás csak lelkiismeretének megnyugtatására szolgál. Arimateai József titokban volt Jézus tanítványa, mert félt a zsidóktól, hogy kiközösítik. Amikor meghalt Jézus, leleményes szeretettel elkérte testét és saját sírjába temette. Nikodémus éjnek idején járt Jézushoz és a Mester nem küldte el, nem tett szemrehányást, beszélgetett vele. Ő vitt mirrha és áloe keveréket holt Krisztusához.

Az emberi félelem

Az egész elbeszélésben feltűnő Jézus határozottsága és félelem-nélkülisége a hatalommal szemben. Jézus nem ijed meg, és ezzel elbizonytalanítja az erőszakkal fellépő katonákat, szilárdan kitart az erőszakmentesség mellett. Ugyanígy határozottan és félelem nélkül, igaza tudatában beszél Kaifással és Pilátussal is. Ezen mindketten megdöbbennek. Jézus bátor ember volt, igazi hős.

Péter azonban félt: először kardot rántott, aztán megtagadta Mesterét. - Júdás is félt, elárulta a barátját.

Pilátus is félt a néptől, – a hatalom birtokosa is félhet –, elsősorban attól, hogy elveszíti a hatalmát, a félelem pedig arra kényszeríti, hogy jobb belátása ellenére, igazságtalanul cselekedjen.

Féltek a főpapok is, mert az igaz embertől és az igazságtól minden hatalom fél. Meg akartak szabadulni Jézustól, bármi áron, akár a pogány és elnyomó hatalmat képviselő Pilátussal összefogva is. A félelem kényszerítette őket arra, hogy elárulják mindazt, ami szent volt nekik, vallásukat, hazájukat.

A félelem nagy úr, sok mindent és sok mindenkit a félelem igazgat, a hatalom és az erőszak azonban csak azt tudja legyőzni, aki fél. Nincs hatalma afölött, aki nem fél, azzal szemben tehetetlen. Jézus sokszor elhangzott felszólítása: „Ne féljetek!” Legyetek bátrak, legyetek hősök! Én félek-e, és mitől, és kitől? Van-e bennem szilárd, félelem nélküli elhatározottság az igazság mellett? Kiállok-e a barátaimért, mások igazáért?

sátáni gonoszság: fegyverekkel felszerelve mennek Jézusért. Érvekkel nem tudták legyőzni. Lelki vakságuk akadályozta őket a tisztánlátásban. Amikor nyilvánosan tanított, Jeruzsálembe bevonult, megtisztította a templomot, nem mert senki kezet emelni rá, mert féltek a néptől, amely rajongott érte. Most eljött a sötétség órája. Éjjel fogják el, hallgatják ki. Hamis tanúkat állítanak vele szemben. Kora reggel viszik a helytartóságra. Milyen képmutatók: nem lépnek be a pogány házba, nehogy tisztátalanná váljanak, és ne fogyaszthassák el a húsvéti lakomát, de azt nem tartották bűnnek, hogy egy ártatlant öletnek meg. Nem az igazság kimondásáért mennek oda, – hisz Pilátus háromszor kimondta Jézus ártatlanságát. – Ők nem ölhették meg, hanem eszközként kellett nekik Pilátus, aki kimondhatja a halálos ítéletet. Amikor kevés volt a kérés, a zúgó tömeg, jött a fenyegetés: kegyvesztett leszel a császárnál. És ez hatott. A kiszolgáltatott Jézust arcul ütheti a poroszló, kigúnyolhatják a hatalom árnyékában a katonák, leköphetik az emberek. A szeretet helyett tombol a gyűlölet. A legkegyetlenebb halált szabják ki rá. Látszólag győzött a gonoszság. De Jézus harmadnap legyőzte a halált, a bűnt, életet, reményt adva nekünk.

Benned működik az isteni erő? Hálás vagy-e Istennek és embertársaidnak a kapott jókért? Törődsz-e másokkal? Elfogadod-e életed keresztjeit? Harmónia van-e benned?

Milyen emberi gyengeségeid vannak? Nemesíted-e természetedet? Kitől, mitől félsz? Mi fontosabb számodra: hogy az emberek mit várnak el tőled, vagy Jézus elvárása?

Őszinte vagy-e magadhoz? Milyen álarcaid vannak? Érdekel-e mások igazsága, vagy csak a te érdeked létezik? A kiszolgáltatottat segíted, vagy te is bántod?

Isten szeretet-erejével győzd le emberi gyengeségedet, hogy távol maradhass a sátáni gonoszságtól.

És elérkezik Jézus utolsó sóhaja. Ez az ő utolsó ajándékát jelenti! János apostol így fogalmazta meg a halál beálltát: és kiadta lelkét! És ez a Lélek az az ajándék, mely most elkezd belőle kiáradni, és nemsokára az Úr tanítványaira kiárad.

Ezen a kereszten látható lesz az, miből él Egyházunk! A keresztségből, az eucharisztiából és a Szentlélekből. János apostol első levelében ezt meg is magyarázza: „Hárman vannak, akit bizonyságot tesznek: a Szentlélek, a víz és a vér. És ez a három egy.” Egy, mert a személyiség gyökeréből, Jézus átvert szívéből származnak. Ebben a szívben túlárad a szeretet, a kegyelem, a szabadítás és a gyógyulás: víz-vér-lehelet = vagyis keresztség, Eucharisztia, és a Szentlélek.

Uram, Jézus! Hiszem és vallom. hogy halálodból élet fakad. Sokszor én is átvert szívű vagyok. Egyrészt tőrként jár át az engem körülvevő élet Isten nélkülisége. Másrészt a kérdéses, kételyekkel teli önmagam megtapasztalása, sok igyekvésem sikertelensége. Mégis abban remélek, hogy sebzett szívemet is elfogadod, hogy a te átvert szívedben erőt találó szívem, Szentlelked templomának nyitott kapuja lehet.  Légy nekünk hívőknek szilárd alapkő és oszlop. Irányítsd földi tartózkodásunkat, vezesd életünk hajóját. Add, hogy szent keresztedben erősödjék meg a hitünk, ebből táplálkozzék minden reményünk.

Ámen!

Nagypéntek fájdalma, borzalma mindörökre rátűzte fölbolygónkra a kereszt jelét. A péntek esti alkonyatban, a lemenő nap hátterében ott áll a kereszt sziluettje. És ez a kereszt átformálja a világot. Ezt persze a feltámadás előtt még senki sem láthatta. Jelenlétét pedig a mai hitetlen liberális Európa megpróbálja eltüntetni. Nem fog sikerülni!

Urunk Jézus szenvedéstörténete az isteni szeretet, az emberi gyengeség és a sátáni gonoszság, az emberi árulás egy helyen való megnyilvánulása.

Isteni szeretet: Jézus hálát ad a küldetéséért. Tovább adta már az apostoloknak az örömhírt, szinte minden idejét velük töltötte. Most kész arra, hogy befejezze azt, amiért eljött a földre. Tudja mi vár rá, mégis megőrzi belső nyugalmát. Eléje megy a Júdás által vezetett katonáknak és szolgáknak, akik először meghátrálnak és földre rogynak. Megmutatja isteni erejét, de nem veszik észre. Nem magára gondol, hanem azt kéri, hogy az apostolokat engedjék el. Figyelmezteti Pétert, ne alkalmazzon erőszakot, ugyancsak azt a poroszlót is, aki arcul ütötte. Pilátusnak beszél Isten országáról és szolgáiról, valamint küldetéséről, tanúságot tesz az igazságról: rávilágít, hogy Pilátus hatalmát felülről kapta. Gondoskodik édesanyjáról és a szeretett tanítványról, aki egyedül maradt mellette az apostolok közül. Hogy valakiben milyen lelkület van, azt a szenvedés idején lehet megtapasztalni. Nem véletlenül mondta a kivégzést vezető pogány százados Jézusról: Ez az ember valóban Isten Fia volt! – Az isteni szeretettel áll szemben az emberi gyengeség, az emberi árulás.

Az emberi gyengeség: Júdás nem értette meg Jézust. 30 ezüstért elárulta őt. Számomra olyan megrázó a kép, amikor szemtől szembe találkozik mesterével és csókkal, a szeretet jelével árulja el. Jézus még itt is barátjának szólítja. Péterben lelke most nem rendezett. Hirtelen természetű, védené mesterét, kardot ránt, de utána félelmében elmenekül. Meg van zavarodva. Ő, aki kimondta Jézusról, hogy ő a Messiás az Isten Fia Jézus figyelmeztetése ellenére háromszor letagadja, hogy ismeri azt az embert. Azonban élete végén nem menekül el, hanem élete feláldozásával tesz tanúságot Jézus mellett. Pilátus érdeklődéssel hallgatja Jézust, háromszor jelenti ki, hogy ártatlan, mégis amikor állása kerül veszélybe, félretéve az igazságot, elítéli Jézust. A kézmosás csak lelkiismeretének megnyugtatására szolgál. Arimateai József titokban volt Jézus tanítványa, mert félt a zsidóktól, hogy kiközösítik. Amikor meghalt Jézus, leleményes szeretettel elkérte testét és saját sírjába temette. Nikodémus éjnek idején járt Jézushoz és a Mester nem küldte el, nem tett szemrehányást, beszélgetett vele. Ő vitt mirrha és áloe keveréket holt Krisztusához.

Az emberi félelem

Az egész elbeszélésben feltűnő Jézus határozottsága és félelem-nélkülisége a hatalommal szemben. Jézus nem ijed meg, és ezzel elbizonytalanítja az erőszakkal fellépő katonákat, szilárdan kitart az erőszakmentesség mellett. Ugyanígy határozottan és félelem nélkül, igaza tudatában beszél Kaifással és Pilátussal is. Ezen mindketten megdöbbennek. Jézus bátor ember volt, igazi hős.

Péter azonban félt: először kardot rántott, aztán megtagadta Mesterét. - Júdás is félt, elárulta a barátját.

Pilátus is félt a néptől, – a hatalom birtokosa is félhet –, elsősorban attól, hogy elveszíti a hatalmát, a félelem pedig arra kényszeríti, hogy jobb belátása ellenére, igazságtalanul cselekedjen.

Féltek a főpapok is, mert az igaz embertől és az igazságtól minden hatalom fél. Meg akartak szabadulni Jézustól, bármi áron, akár a pogány és elnyomó hatalmat képviselő Pilátussal összefogva is. A félelem kényszerítette őket arra, hogy elárulják mindazt, ami szent volt nekik, vallásukat, hazájukat.

A félelem nagy úr, sok mindent és sok mindenkit a félelem igazgat, a hatalom és az erőszak azonban csak azt tudja legyőzni, aki fél. Nincs hatalma afölött, aki nem fél, azzal szemben tehetetlen. Jézus sokszor elhangzott felszólítása: „Ne féljetek!” Legyetek bátrak, legyetek hősök! Én félek-e, és mitől, és kitől? Van-e bennem szilárd, félelem nélküli elhatározottság az igazság mellett? Kiállok-e a barátaimért, mások igazáért?

sátáni gonoszság: fegyverekkel felszerelve mennek Jézusért. Érvekkel nem tudták legyőzni. Lelki vakságuk akadályozta őket a tisztánlátásban. Amikor nyilvánosan tanított, Jeruzsálembe bevonult, megtisztította a templomot, nem mert senki kezet emelni rá, mert féltek a néptől, amely rajongott érte. Most eljött a sötétség órája. Éjjel fogják el, hallgatják ki. Hamis tanúkat állítanak vele szemben. Kora reggel viszik a helytartóságra. Milyen képmutatók: nem lépnek be a pogány házba, nehogy tisztátalanná váljanak, és ne fogyaszthassák el a húsvéti lakomát, de azt nem tartották bűnnek, hogy egy ártatlant öletnek meg. Nem az igazság kimondásáért mennek oda, – hisz Pilátus háromszor kimondta Jézus ártatlanságát. – Ők nem ölhették meg, hanem eszközként kellett nekik Pilátus, aki kimondhatja a halálos ítéletet. Amikor kevés volt a kérés, a zúgó tömeg, jött a fenyegetés: kegyvesztett leszel a császárnál. És ez hatott. A kiszolgáltatott Jézust arcul ütheti a poroszló, kigúnyolhatják a hatalom árnyékában a katonák, leköphetik az emberek. A szeretet helyett tombol a gyűlölet. A legkegyetlenebb halált szabják ki rá. Látszólag győzött a gonoszság. De Jézus harmadnap legyőzte a halált, a bűnt, életet, reményt adva nekünk.

Benned működik az isteni erő? Hálás vagy-e Istennek és embertársaidnak a kapott jókért? Törődsz-e másokkal? Elfogadod-e életed keresztjeit? Harmónia van-e benned?

Milyen emberi gyengeségeid vannak? Nemesíted-e természetedet? Kitől, mitől félsz? Mi fontosabb számodra: hogy az emberek mit várnak el tőled, vagy Jézus elvárása?

Őszinte vagy-e magadhoz? Milyen álarcaid vannak? Érdekel-e mások igazsága, vagy csak a te érdeked létezik? A kiszolgáltatottat segíted, vagy te is bántod?

Isten szeretet-erejével győzd le emberi gyengeségedet, hogy távol maradhass a sátáni gonoszságtól.

És elérkezik Jézus utolsó sóhaja. Ez az ő utolsó ajándékát jelenti! János apostol így fogalmazta meg a halál beálltát: és kiadta lelkét! És ez a Lélek az az ajándék, mely most elkezd belőle kiáradni, és nemsokára az Úr tanítványaira kiárad.

Ezen a kereszten látható lesz az, miből él Egyházunk! A keresztségből, az eucharisztiából és a Szentlélekből. János apostol első levelében ezt meg is magyarázza: „Hárman vannak, akit bizonyságot tesznek: a Szentlélek, a víz és a vér. És ez a három egy.” Egy, mert a személyiség gyökeréből, Jézus átvert szívéből származnak. Ebben a szívben túlárad a szeretet, a kegyelem, a szabadítás és a gyógyulás: víz-vér-lehelet = vagyis keresztség, Eucharisztia, és a Szentlélek.

Uram, Jézus! Hiszem és vallom. hogy halálodból élet fakad. Sokszor én is átvert szívű vagyok. Egyrészt tőrként jár át az engem körülvevő élet Isten nélkülisége. Másrészt a kérdéses, kételyekkel teli önmagam megtapasztalása, sok igyekvésem sikertelensége. Mégis abban remélek, hogy sebzett szívemet is elfogadod, hogy a te átvert szívedben erőt találó szívem, Szentlelked templomának nyitott kapuja lehet.  Légy nekünk hívőknek szilárd alapkő és oszlop. Irányítsd földi tartózkodásunkat, vezesd életünk hajóját. Add, hogy szent keresztedben erősödjék meg a hitünk, ebből táplálkozzék minden reményünk. Ámen!