Hirdetések 2024.03.17

Templomunk hirdetései
Március 17, nagyböjt 5. vasárnapja

1/ Nagyböjti rend templomunkban
Nagyböjt péntekjein nem reggel, hanem este van szentmise a keresztutak miatt. Reggel 8-tól 17-ig csendes szentségimádás lesz a templomban, 18 órakor esti mise, majd az esti mise után keresztúti imádságot végzünk minden nagyböjti pénteken. A jövő pénteken keresztúti imát plébániánk férfi és női imacsoportjainak tagjai vezetik. 

2/  Betegek szentsége
Az idén is kiszolgáltatjuk nagyböjtben templomunkban a betegek szentségét idős és beteg testvéreink részére. A jövő héten, március 23, szombaton, virágvasárnap előtt napon. Fél 11 órától lesz gyóntatás és rózsafüzér. 11 órakor szentmise a betegek kenetével, majd utána délben közös agapé, ebéd a plébánián, idős, beteg testvéreink részére. Aki szeretné felvenni a betegek kenetét, kérjük, mielőbb iratkozzék fel rá a sekrestyében!

3/ Isteni Irgalmasság estéje
Nagyhétfőn, március 25-én tarjuk az Isteni Irgalmasság estéjét templomunkban. Este 6 órakor szentmise, majd szentségimádás lesz este 9 óráig. - 4 pap jön gyóntatni ezen az estén! Imádságos légkörben lehet elvégezni a húsvéti szentgyónást. Aki nem tud ekkor jönni, természetese nagypéntek és nagyszombat délelőtt is gyóntat majd Zoltán atya.

4/  Főplébániai Hírlevél
Megjelent a Főplébániai Hírlevél, a nagyheti, húsvéti szertartások menetrendjével, és a nyári programokkal, valamint a 150 éves évforduló beharangozójával. Vigyetek el egyet belőle a bejárati kis asztalról.
Változások a szokásos rendben: amire  felhívjuk a figyelmet, március utolsó vasárnapja mindig a nyári időszámítás kezdete. Ez idén pont húsvétvasárnapra esik. Ezért az órák előre hajtása miatt, húsvétvasárnap 9 órakor csak ételszentelés lesz, és 10 órakor lesz az ünnepi mise a végén a gyerekeknek a csoki tojás kereséssel, majd a következő mise 11.30-kor kezdődik.