Napi erősítő gondolatok

2021.04.01 Nagycsütörtök

Április 1, Nagycsütörtök

Egyszer mindennek vége! A nagyböjtnek is, és ezzel a napi gondolatoknak is: Sebaj! A napi közvetítésekben is remélem akad majd egy-két követhető gondolat!

A nagycsütörtöki szentlecke utolsó mondata (1Kor 11,26):
„Amikor ugyanis e kenyeret eszitek és e kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön.”

2021.03.31, Nagyszerda

 

Március 31, Nagyszerda

A mai evangéliumban (Mt 26-14-25) Júdás árulásáról hallunk.
„Bizony mondom nektek, közületek egyvalaki elárul engem!” Erre nagyon elszomorodtak, és sorra kérdezték őt: „Csak nem én vagyok az, Uram?”
A tanulság: mindig tegyem fel a kérdést Jézusnak hitem állapotáról! Hagyjam, hogy Ő legyen erőm gyengeségeimben, bűnösségemben.

2021.03.29

Március 29, Nagyhétfő

Jézus Betániában vendégeskedik, Lázár, Mária Márta házában. (Jn 12,1-11)
„Ott vacsorát készítettek neki. Márta felszolgált, Lázár azok között volt, akik vele ültek az asztalnál. Mária pedig fogott egy font igazi, drága nárduszolajat, megkente Jézus lábát, és hajával törölgette azt.”
A szeretett vendég megajándékozása, és az ajándék elfogadása.

2021.03.28 Virágvasárnap

Március 28, virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja

A Jeruzsálemi bevonulás evangéliuma (Mk 11,1-10) így üdvözli Jézust: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott atyánknak, Dávidnak közelgő országa! Hozsanna a magasságban!”
Ezekből a köszöntő szavakból árad a vallásos lelkesedés.

2021.03.26

Március 26, péntek

A mai evangélium Szent Jánostól való (Jn 10,31-42). A szavak és a tettek egysége!  

„Ha nem cselekszem Atyám tetteit, ne higgyetek nekem!”  - Valamint: „János ugyan egyetlen csodát sem tett, de amit Jézusról mondott, az igaznak bizonyult.”

 

Ima:

Uram, Jézus! Jól tudom, hogy az igazi mély szeretet leginkább a hétköznapi tettekben mutatkozik meg. Szent Jakab apostol buzdít engem: „Ha tettek nélkül megmutatod nekem a hitedet, tetteim alapján én is bebizonyítom neked a hitemet.”

2021.03.25.

Március 25, csütörtök: Gyümölcsoltó Boldogasszony

A mai ünnepen a Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből való (Zsid 10,4-10). A tegnapi olvasmány, a lázadás ellentétje Szűz Mária igenje!  „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” 

 

Ima:

Uram, Jézusom! Tudod rólam, hogy szeretném teljesíteni szent akaratodat. De gyenge vagyok, nagyon gyenge. Sokszor nem is tudom pontosan, mi lenne szent akaratod. Van, amikor alkudozom akaratod elfogadásában.

Csatlakozzunk Boldog Charles de Foucauld atya imájához:

2021.03.24, szerda

Március 24, szerda

A mai olvasmányban Dániel próféta könyvéből, a 3 tüzes kemencébe vetett ifjú történetét olvashatjuk. A konklúzió: Az Isten ellen lázadó ember mindig megszégyenül, bármilyen erősnek és hatalmasnak gondolja is magát.

Az én lázadásaim Isten és embertársaim ellen.

 

Ima:
Uram Jézus!
Egy szép verset olvastam, és a lázadásaimra találtam benne (Kiss Benedek verse)

Nem lázadok, Uram,
add csak rám a keresztet.
Mint súlyemelőnek a normát –
emeld a napi tesztet.

2021.03.23 kedd

Március 23, kedd

A mai olvasmány (Szám 21,4-9) rézkígyója a boton, előképe ez evangélium (Jn 8,21-30) keresztjének. „Akit marás ért és rátekint, az életben marad.”
Márpedig mindannyiunkat marás ért a vírusban, így-úgy.

Március 22, hétfő

Március 22, hétfő
A mai olvasmány Dániel prófétától való, (Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62) a fürdőző Zsuzsanna, a vádoló vének, és az igazságtevő Dániel. A konklúzió: abban a küzdelemben, amelyet az igaz ember vív a gonoszsággal, mindig Isten mondja ki a döntő szót.

Március 20, szombat

Március 20, szombat

A mai evangéliumból  (Jn 7,40-53) egy rövidke mondatot választottam ki: „Ember így még nem beszélt!” A Jézust hallgató emberek között megosztás keletkezik, Nikodémus menti meg a helyzetet.

Kire hallgatok? Aki nagyokat mond, szépen beszél, vagy utána járok az igazságnak?

 

2021.03.19 Szent József ünnepe

Március 19, péntek: Szent József

A mai Szentlecke (Róm 4,13.16-18.22) utolsó mondata Ábrahámról, a hit ősatyjáról:

„A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: „Nagy lesz a te nemzetséged.” Ez szolgált megigazulására.”

Ábrahám, Szent József, a többi szentek a remény emberei.  Mit jelent nekem a keresztény remény?

 

Ima:

2021.03.18

Március 18, csütörtök

A mai evangélium (Jn 5,31-47) kérdéseket tesz fel? Ki a vádlónk? Mózes, Jézus? – Ki veregeti vállunkat, aki megdicsér? Jézus? – Kit dicsérünk? Önmagunkat, Jézust?

„Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?”

 

Ima:

Uram, Jézus! Szavaidból az tűnik ki, nem baj, ha bennünk munkálkodik a dicsőség vágya.

De az baj, ha rossz helyen keressük a dicsőséget, nem a Mennyei Atya fényében.

Március 17, szerda

Március 17, szerda

A mai evangéliumban (Jn 5,17-30) vitát hallunk Jézus szombati gyógyításáról, személyéről, küldetéséről. Ebben a vitában lehetünk: a/ ellenfelek (rosszakarók), b/ kívülállók (nem érdekel), c/ nézelődők (majd eldöntöm, kinek lett igaza, ahhoz csatlakozom), d/ a hit emberei (Jézus tanítványai), e/ hivatalból tagok (Jézusból, egyházból jól megélők).

A korona vírus elleni harcban, vitában ugyanígy vannak ellenfelek, kívülállók, nézelődők, ebből hasznot húzók stb. Én melyikhez tartozom?

Imádkozzuk meg!

 

2021.03.16 kedd

 

Március 16, kedd

A mai evangélium (Jn 5,1-16) egyik kulcsmondata Jézus kérdése: Megszólította: „Akarsz-e meggyógyulni?”

Az kérdés mit kérek, mit akarok? Mibe egyezem bele?

 

Ima:

Uram, Jézusom! Meg akarok szabadulni a Covid betegségtől, járványoktól, mindattól, ami ennek a következménye. Segíts, hogy te küldöttedet lássam meg minden tudósban, orvosban, segítőben, aki az emberiség javán, a betegségek legyőzésén fáradozik! Legyen felelősségem, hogy akarjam kérni a mielőbbi oltást, és kérjem mások számára!

2021.03.15

Március 15, hétfő

A királyi tisztviselő fiának meggyógyítása.  (Jn 4,43-54)
„…kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát.”
A Beteszda fürdőnél a béna ember így sopánkodik: "Uram - válaszolta a beteg -, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz. (Jn 5,7)
A mai téma:  segítség a betegeknek, ima, közbejárás és konkrét tevékenység.

 

2021.03.14

Március 14, vasárnap

A mai vasárnapra a szentmise áldozási versét választottam:

„A szent város szilárdan áll: biztos védelmet nyújt mindenkinek. Oda vonulnak az Úr választottai, hogy magasztalják az Úr nevét.” (Zsolt 121,3-4)

Vajon a templomunk a biztos menedék? Hitem, vallásgyakorlatom ad védelmet? Talán még a vírus ellen is nagyobb védelmet nyerek élő hittel?

 

Március 12, péntek

Március 12, péntek:

A mai olvasmányból (Oz 14,2-10   ) egy mondatot választottam, az igaz bűnbánatról.

„Bűnbánó szavakkal térjetek vissza az Úrhoz!”

Tudom, és érzem, a bűnbánat, a megtisztulás az első és legfontosabb lépés ahhoz, hogy legyőzzük a testi-lelki bajokat, így a Covid vírust is!

 

Ima:

Március 11, csütörtöki remény

Március 11, csütörtök:

„Ez az a nemzet, amely nem akar az Úrnak, az ő Istenének szavára hallgatni, sem a fegyelmet nem vállalja.”  Így jellemzi Jeremiás próféta az olvasmányban a választott népet. (Jer 7,23-28)

Még a választott nép sem szívleli meg Isten szavát; pedig csak úgy lehet boldog, ha engedelmeskedik. Mi hogyan tűrjük a bezárást, a parancsokat, a fegyelmet, a mise nélküliséget?

Ima:
Urunk, Istenünk! Ajándékozz meg mindenkit a készséges engedelmesség kegyelmével.

Március 10, szerdai gondolat

Március 10, szerda:

A mai napra az olvasmány (MTörv 4,1.5-9)  és az evangélium  (Mt 5,17-19) utolsó mondatát választottam ki, a törvények megtartásáról és továbbadásáról:

„Őrizd meg emlékezetedben életed minden napján, sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is.” MTörv 4,9

„Mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
Mt 5,19

 

Ima:

Napi gondolat március 9

Március 9, kedd

A mai evangélium Szent Máté könyvéből való: Mt 18,21-35

Az evangélium mottója:

Jézus tanítása szerint meg kell bocsátanunk az ellenünk vétőknek.

Ezért a mai nap imája a vírus elleni harcban a bocsánatkérés imája.

 

Uram, Jézusom! Mély alázattal és ünnepélyesen bocsánatot kérek életem zarándokútján elkövetett bűneimért, amelyekkel téged, és embertársaimat megbántottam.

Napi erősítő gondolatok - 2021. március 8.

Kedves Testvérek!

Nem ért véget a harc a korona vírus ellen. Újból lezárás van, legalább is nálunk az Esztergom-Budapesti egyházmegyében nem csak boltbezárás, iskola zárás, hanem istentiszteleti zárlat is.

Imádkozzunk és böjtöljünk, és tegyük a jót.

 

A korona vírus elleni lelki harcra hívlak benneteket!

A receptet maga Jézus adja nekünk: „Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Az utat nekünk is végig kell járnunk.

Napi erősítő gondolat, 2020.12.24

Az utolsó elmélkedés következik!

Erősítő gondolatok karácsonyig: ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

44. December 24, csütörtök

ALLELUJA
Szent virradat, † igazság napja, örök világosság fénye, * ragyogj fel azoknak, akik a halál sötét árnyékában ülnek! – 2. tónus.

Szentektől idézek:
„Emmanuel, Velünk az Isten; ne késlekedjünk Istenhez jönni, hogy Vele legyünk.”  (Szent Elréd <Aelred>, 57. beszéd)

napi erősítő 2020.12.23.

Holnap jön az utolsó elmélkedés……

Erősítő gondolatok karácsonyig: ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

43. December 23, szerda

ALLELUJA
Ó, Emmánuel, törvényhozó Királyunk! Te üdvözíted a reád várakozó népeket: Jöjj, és üdvözíts minket, Urunk, Istenünk! 
Ó Emmanuel! Velünk az Isten!