Heti gondolatok

Karácsony utáni 2. vasárnap 2016 Jn, 1,1-18

Karácsony második vasárnapján a János-evangélium prológusát, bevezető himnuszát olvassuk a szentmisében. Ez a tizennyolc vers hitvallásunk szívébe vezet bennünket: az Örök Ige megtestesülését és üdvösségszerző művét, az istengyermekségre szóló meghívásunkat valljuk meg.

Egyébként a vasár- és ünnepnapi hitvallásunk középpontjában is ez a titok áll: „az Ige testté lett”, és meghajlunk, amikor kiejtjük. Ez a titok a keresztény hit sajátossága: „caro cardo salutis” – a test az üdvösség sarkpontja, vallották az egyházatyák, és ugyancsak ők: „Isten (Fia) emberré lett, hogy mi megistenüljünk”, részesedjünk az isteni életben.

C év advent 4. vasárnapja 2015: Lk 1,39-45

Kedves Testvérek!

Mária látogatása Erzsébetnél számomra azt a kérdést teszi fel mit jelent Mária vándorútja, és mi a mi vándorutunk?

Mária, mit sem törődve a nehézségekkel, ahogy az evangélista fogalmaz, sietve megy a hegyekbe, rokonához. Rövidre zárva a lényeg: nekünk is sietve és örömmel szívünkben kell mindenhová vinnünk Jézus jó hírét, akár nehézségeken keresztül is.

Advent 3. vasárnapja 2015

Az adventi öröm vasárnapján 3 típusember megy kérdést feltenni Keresztelő Jánosnak: a szegény, a gazdag és a katona.  Lelki szemeink elé ezen a vasárnapon is a Keresztelő, a próféta áll válaszával: az alamizsnáról, a korrupció mentességről, és az erőszak mentességről.  Josephus Flavius, a zsidók történetét megíró ókori történész szerint ő az igazságosság és az istenfélelem prófétája volt. Heródes azért tartotta nagyon veszélyesnek őt, mert a nép nagyon vonzódott hozzá, sőt még a vámosok, katonák is hallgatták. Pedig egyáltalán nem hízelgett nekik. Kisembereket és nagyokat egyaránt ostorozott. Heródest nyilvánosan vérfertőzőnek mondta, amiért a megsértett nő, Heródiás bosszút áll rajta. Lánya, Salóme tálcán viszi anyjának Keresztelő János fejét.  Ekkor lép János helyébe Jézus, az Irgalom prófétája. Az ő helyébe pedig neked kell lépned. Hogyan? Mit üzen számunkra Keresztelő János?