Heti gondolatok

C év évközi 5. vasárnap 2016

Kedves Testvérek!

Sokan gondolják úgy, hogy az ember sorsát az határozza meg, hová születik. Micsoda különbség Szabolcs megyében vagy New Yorkban a világra jönni. Vagy talán az számít, amit örökölünk, génjeinkben, idegrendszerünkben, természetünkben, amit tanulunk és végül a szerencsénk: kapunk-e állást, munkát, megleljük-e életünk párját? Általában ezek a szempontjaink, amikor életünk, vagy mások élete felől gondolkodunk. A Szentírás ma három olyan emberről állítja, hogy sorsuk egészen más cölöpökön nyugszik, akik elhivatottságukból éltek: Izajásról, Péterről és Pálról.

január 31, évközi 4. vasárnap

Kedves Testvérek!

Nekünk, saját korunk hívő emberének is irányt mutathat, hogy Jézus nem tesz csodát az ismerős közegben, a názáreti zsinagógában. Saját helyzetünkre alkalmazva azt gondolom: aki bele született a hitbe (kereszténynek nevelték), annak elégnek kell lenni, amit kap a szüleitől, a templomban, a Bibliából, a hittanokon. Pontosabban elégnek kell lenni ahhoz, hogy elinduljon, és kiássa a lelkéből, kiimádkozza Istentől a többit, hogy élő hite és igaz élete legyen. A csodák (persze a csoda lehet egy lelki élmény is) azoknak szól elsősorban, aki távolabbról indul, aki épp bajba került.

C év évközi 2. vasárnap 2016

Kedves testvérek!

Tegyétek, amit mond! Szól Mária Kánában a menyegzőn.

Ez a felhívás elindít egy folyamatot, Jézus első csodatettét, melyet nagyon sok csoda követ földi életében, és azóta is az egyház életében. Megtapasztalhatjuk az élő csodát, nem csak például ima meghallgatásban, egy szent közbenjárásában, hanem testi és lelki gyógyulásainkban is.

Tegyétek, amit mond!

Aki megteszi, amit Jézus mond, az jó úton jár Meghallgatni könnyebb Jézus tanítását, mind megtenni. Csak hallgatni őt meddő dolog. Manapság inkább megpróbáljuk megmagyarázni Jézus szavait, mert túl nehéznek, vagy túl radikálisnak tartjuk. Az ellenség szeretetparancsának hallásakor talán elfogadjuk azokat a magyarázatokat, hogy elég megtenni, amit Jézus mondott, imádkozni értük, rosszat nem tenni nekik, de azt már kimagyarázzuk, hogy az ellenfelet, a bevándorlót, a szegénytőket érzelemmel is kell szeretni. Lehetséges érzelem nélkül szeretni? Ilyet nem tud mutatni senki!