Heti gondolatok

C év advent 4. vasárnapja 2015: Lk 1,39-45

Kedves Testvérek!

Mária látogatása Erzsébetnél számomra azt a kérdést teszi fel mit jelent Mária vándorútja, és mi a mi vándorutunk?

Mária, mit sem törődve a nehézségekkel, ahogy az evangélista fogalmaz, sietve megy a hegyekbe, rokonához. Rövidre zárva a lényeg: nekünk is sietve és örömmel szívünkben kell mindenhová vinnünk Jézus jó hírét, akár nehézségeken keresztül is.

Advent 3. vasárnapja 2015

Az adventi öröm vasárnapján 3 típusember megy kérdést feltenni Keresztelő Jánosnak: a szegény, a gazdag és a katona.  Lelki szemeink elé ezen a vasárnapon is a Keresztelő, a próféta áll válaszával: az alamizsnáról, a korrupció mentességről, és az erőszak mentességről.  Josephus Flavius, a zsidók történetét megíró ókori történész szerint ő az igazságosság és az istenfélelem prófétája volt. Heródes azért tartotta nagyon veszélyesnek őt, mert a nép nagyon vonzódott hozzá, sőt még a vámosok, katonák is hallgatták. Pedig egyáltalán nem hízelgett nekik. Kisembereket és nagyokat egyaránt ostorozott. Heródest nyilvánosan vérfertőzőnek mondta, amiért a megsértett nő, Heródiás bosszút áll rajta. Lánya, Salóme tálcán viszi anyjának Keresztelő János fejét.  Ekkor lép János helyébe Jézus, az Irgalom prófétája. Az ő helyébe pedig neked kell lépned. Hogyan? Mit üzen számunkra Keresztelő János?

Advent 2. vasárnapja 2015

„Készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényeit!” Hallottuk Keresztelő Szent János felhívását a mai evangéliumból.

A XIX. század derekán, végén, Magyarország területe nagy tájépítésen ment keresztül. Nyaranta kubikusok tízezrei fogtak ásót, lapátot, talicskát, és egyengettek: A Tisza, Duna folyó kanyarjait vágták át, tették egyenessé a víz folyását, töltéseket emeltek, utakat, vasutakat építettek, melyekhez dombokat hordtak el, völgyeket töltöttek fel. Mindezt pusztán kézi erővel, szorgalommal.

A természet vad erői csodás formákat hoztak létre, azonban ezek lehetnek veszélyesek, árvizet okozhatnak, sőt és hegyek és völgyek a közlekedés és ipar szempontjából nem praktikusak, sokat el kell bontani, meg kell változtatni.