Heti gondolatok

C év húsvét 3. vas. 2016 Jn 21,1-19

Kedves Testvérek!

Végig elmélkedve a mai evangéliumi szakaszt a tó partjánál, az jutott eszembe, hogy a külső körülmények bizony nagyon hasonlítanak amikor a főpap udvarán égett a tűz Jézus kihallgatásakor, és Péter háromszor tagadja meg mesterér. Most is ég a tűz a tóparton, és lehetőség van újra játszania Péternek az akkor elrontott jelenetet.

Mégis van egy-két apró zökkenő a történetben. A mai átlagember is gyanakvó, ha a szeretetére, cselekedeteire kérdeznek rá.

Húsvét 2. vas. C év. 2016 Jn 20,19–31 „Félelmükben bezárták az ajtót...”

Kedves Testvérek!

A mai evangéliumból a következő egymásra épülő kifejezéseket hallottam ki: békesség, félelem, bizonyosság, és az isteni irgalom.

Mindez együtt, az isteni irgalmasság vasárnapján.

„Békesség, ne féljetek!” Krisztus feltámadása az irgalmasság kiáradása. Olyan témáról van   szó,            amit    már     nagyon megerőszakolt a mindenkori véleményhadjárat – szinte már az igazságosság szellemének elvetéltségét hirdeti a könnyelmű életű keresztények hada. Vagy egyesek ennek ellentétét hirdetik – Istent, mint könyörtelen bírót próbálják megfesteni, rettegésben tartva a jámbor lelkeket. Isteni irgalom és igazság       összefonódik a következő sorokban: Aztán újra szólt hozzájuk: ,,Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.’ Amikor ezt mondta, rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: ,,Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak.” A megbocsátás hatalmát soha nem           lehetett és ma sem  lehet úgy felfogni és értelmezni, mint egy birtoklandó valamit, ami felett rendelkezhet az ember a saját kénye–kedve szerint. Ez felhatalmazás, azaz, szolgálat. Ha megfigyeljük a szentírás eme sorait, jól láthatjuk, hogy a félelemtől eltelt apostolok zárt ajtók mögött, meghunyászkodva a saját csalódásukkal a hátukon feloldódnak, amint meglátják a Mestert, ki ennyit mond: „Békesség nektek”, és megmutatja számukra a szögek okozta sebeket. Ekkor árassza ki rájuk a Szentlelket, és felhatalmazza őket a bűnbocsánatra, amit egyedül Isten képes megadni. 

 

Nagypéntek 2016

Kedves Testvérek!

Nagypéntek fájdalma, borzalma mindörökre rátűzte fölbolygónkra a kereszt jelét. A péntek esti alkonyatban, a lemenő nap hátterében ott áll a kereszt sziluettje. És ez a kereszt átformálja a világot. Ezt persze a feltámadás előtt még senki sem láthatta. Jelenlétét pedig a mai hitetlen liberális Európa megpróbálja eltüntetni. Nem fog sikerülni!

Urunk Jézus szenvedéstörténete az isteni szeretet, az emberi gyengeség és a sátáni gonoszság, az emberi árulás egy helyen való megnyilvánulása.