Heti gondolatok

Hamvazószerda 2022

Kedves Testvérek! Különös az a hamvazószerda, az idei nagyböjt kezdete.

Szentatyánk felhívására ima és vezeklőnap a békéért!

Jézus, amikor az apostolok kevés eredménnyel térnek vissza, azt mondja: nem mehet ez másképpen, mint imával és böjttel. De tudjuk, hogy a béke nem a fegyverek nyugvásában van. A béke az emberek szívében születik meg, a béke pedig, amelyet Jézus hozott, a szív békéje. A béke a hit gyümölcse, azé, hogy befogadtuk a Béke fejedelmét, aki rendet tett bennünk – mi ezt hagytuk neki és őriztük magunkban az újjászületett rendet!

2022.02.27 c év 8. vasárnap

C év, évk 8. vas 2022

Sir 27,5-8; 1Kor 15,54-58; Lk 6,39-45

Kedves Testvérek!

„Amikor szitálnak, fennakad a szemét,

ha valaki beszél, kiderül a gyengéje.” – hallottuk az imént az első olvasmányból, Sirák fia könyvéből.

Szeretnénk tudni, nem ismerjük magunkat eléggé, hogy tudjuk, mi lakik bennünk, szavaink azonban árulkodnak a magunk elől is leplezett önmagunkról. Sokszor környezetünk figyelmeztet rá, hogyan beszélünk, mi észre sem vesszük, hogy szavainkkal  másokat megsértünk.