Heti gondolatok

B év advent 3. vasárnapja 2023

B év advent 3. vasárnapja 2023

Kedves Testvérek! Az Úr közel van! Örüljetek! Így szól a szentmise kezdőéneke.

Legyetek derűsek! Így szól Pál apostol a mai szentleckéből a Tesszalonikai levélből.

Az adventi időszaknak a harmadik, mai vasárnapját Gaudete, azaz örvendező-vasárnapnak nevezzük, mert a szentmise kezdőéneke Szent Pál apostol Filippiekhez írott leveléből ezt mondja: „Örüljetek mindig az Úrban, újra azt mondom: örüljetek!” És rögtön ezután megmagyarázza ennek okát: „Az Úr közel van!” (Fil 4,4-5)

2023.12.03, advent első vasárnapja

B év advent 1. vasárnapja 2023 – Mk 13,33-37

Kedves Testvérek!

„Ó, bárcsak széttépnéd az eget és leszállnál!” Ezzel a nagyon súlyos mondattal kezdtük az új egyházi évet Izajás prófétától. Mert alig változik a világ, sőt sokszor úgy érezzük, hogy nem a jó út felé halad. Tehetetlenségünkben, szinte mindent széttépnénk mi is. „Ó, bárcsak széttépnéd az eget és leszállnál!”

Krisztus Király 2023

A év Krisztus Király 2023  - Mt 25,31-46

Kedves Testvérek! Krisztus Urunk, a Mindenség egyetemes és örök Királya.

Az ókorban a király és a pásztor fogalma még közel állt egymáshoz. A XXI. századi nagyüzemi állattartás gyakorlatában már nem érzékeljük, hogy egy "igazi" pásztor milyen gondoskodva figyel a nyájra - akár az élete árán is, - és milyen sokoldalú szakember volt, mert nemcsak őrizte a rábízottakat, de gyógyította, életre segítette őket.