Heti gondolatok

2022.03.20 nagyböjt 3. vasárnapja

C év nagyböjt 3. vas 2022 Lk 13,1-9

Bevezető:

„Odamegyek és megnézem ezt a különös látványt: miért nem ég el a csipkebokor.” Halljuk majd a mai olvasmányban Mózes történetét a Hóreb hegyén. Mire figyeljünk?

Mózeshez hétköznapi foglalkozása közben szól az Úr. Hasonlóan nekünk, mindennapi elfoglaltságunk közben is meg kell hallanunk az Úr szavát. - Isten égő tűz, és aki hozzá közeledik, annak is lángba kell borulnia, Jézus is tüzet hozott a földre.

Hamvazószerda 2022

Kedves Testvérek! Különös az a hamvazószerda, az idei nagyböjt kezdete.

Szentatyánk felhívására ima és vezeklőnap a békéért!

Jézus, amikor az apostolok kevés eredménnyel térnek vissza, azt mondja: nem mehet ez másképpen, mint imával és böjttel. De tudjuk, hogy a béke nem a fegyverek nyugvásában van. A béke az emberek szívében születik meg, a béke pedig, amelyet Jézus hozott, a szív békéje. A béke a hit gyümölcse, azé, hogy befogadtuk a Béke fejedelmét, aki rendet tett bennünk – mi ezt hagytuk neki és őriztük magunkban az újjászületett rendet!