Evangélium

Liturgikus Igenaptár:
http://bences.hu/liturgikus_igenaptar

Barsi Balázs OFM elmélkedéseinek megnyitása:
http://www.barsibalazs.hu/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Item...

2024. június 12. – Szerda (Mt 5,17-19)
Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony, mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből egy „í” betű sem, sőt egy vessző sem, amíg minden be nem teljesedik. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Mt 5,17-19

Elmélkedés

A mai evangéliumban Jézus az ő törvényének megismerésére, megtartására és továbbadására buzdít minket. Mindezekhez a mennybe jutás ígérete párosul. Ezt mondja az Úr: „mindaz, aki megtartja és tanítja parancsaimat, igen nagy lesz a mennyek országában.”

Isten törvényeinek megtartása és tanítása szorosan összetartozik. Egyrészt csak annak az embernek hiteles a tanítása, aki nem csupán mondja, hanem meg is tartja mindazt, amiről beszél. Másrészt, aki megérti, hogy az Úr parancsai konkrét eligazítást nyújtanak a mindennapi életben, s éppen ezért e parancsok megtartására törekszik minden erejével, az tartsa kötelességének, hogy másokkal is megismertesse ezt az utat.

A megtartásnak és a tanításnak azonban előfeltétele, hogy felismerjem Isten törvényeiben az üdvösség útját. Az üdvösség, az örök élet utáni vágy az a motiváció, ami minket állandóan arra indít, hogy egyre jobban megismerjük Isten törvényeit és azok szerint éljünk. Vannak pillanatok, amikor nehéz megtartani ezeket a tökéletességre indító törvényeket, de ilyenkor mindig gondoljunk arra, hogy mégiscsak ez vezet az üdvösségre. Minden nehézséget le lehet győzni, ha tudom, hogy miért küzdök és mi a vágyam. Üdvösségem érdekében csak egyetlen lépést kell tennem. Minden nap egyetlen lépést, ami Istenhez visz közelebb.

(c) Horváth István Sándor

Imádság

Istenünk, te jól ismersz bennünket és bűneink ellenére is meglátod belső szépségünket. Segíts minket, hogy olyanná váljunk, amilyennek te látsz minket! Legyen mindig közel hozzád a szívünk! A szabadság sosem jelentheti a tőled való elszakadást vagy függetlenséget, hiszen éppen a te törvényeid biztosítják számunkra az igazi lelki szabadságot. Ha engedelmeskedünk a te törvényeidnek és nem tekintjük azokat oktalan módon szabadságunk korlátainak, akkor valóban jobbakká válhatunk. Segíts minket, hogy bűneink megvallása után a jó útra térjünk és azon megmaradjunk!