Adventi gondolatok: december 24, csütörtök

December 24, csütörtök

-  Egy férfi hálaéneke, egy férfi ne féljen érzelmeitől.

Mindig örömmel hallgatom, ha egy férfi mer érzéseiről, érzelmeiről mások előtt beszélni. Tegnapelőtt a Facebook-on egy vicces kép ment körbe. Egy férfinak ne lenének érzései? És a férfi képe alatt a felkiáltás: éhes vagyok! Lehet, hogy sok ember ennél többet nem akar, nem tud megfogalmazni. Pedig milyen férfias, szép feladat a hit, a hazaszeretet, a tudás megélése és továbbadása. Zakariás hálaénekében az is megfogalmazódik, hogy mit tart fontosnak gyermeke nevelésében. Az egyik ilyen cél, amit fontosnak tart: arra nevelni a gyermekét, hogy „félelem nélkül szolgáljunk” Neki, mármint Istennek, ezért küldi Isten a Megváltót, egy félelem nélküli életért, félelem nélküli szolgáló életért, hogy ilyen életet éljünk.

 Zakariás boldog. Boldog, mert beteljesedett a vágya: nem csak gyermeket kapott, aki tovább viszi a nevét, hanem gyermeket kapott és ezzel együtt küldetést kapott, hogy tanítsa, nevelje az Isten és embertársainak szolgálatára. És ettől a küldetéstől lesz értelme az életének. Íme, az ő idős, öreg életének az értelme nem szállt el az évekkel, hanem most bomlik ki igazán, most teljesedik ki igazán.

Hát ezért énekli Zakariás hálaénekét, és vele együtt az egész Egyház és benne mi is, akik rádöbbentünk életünk értelmére, hogy: „Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét”.

 

Aquinói Szent Tamás imája:

Adj, Uram, éber szívet, hogy annak figyelmét semmi kíváncsi gondolat Tőled el ne terelje; adj nemes szívet, hogy azt semmi hitvány érzelem földre  ne teperje; adj  egyenes  szívet,  hogy azt  semmiféle mellékszándék  el  ne görbítse,  maga  felé  ne  hajlítsa,  adj  erős  szívet,  hogy  azt  semmi viszontagság meg ne törje; adj szabad szívet, hogy azt semmiféle erőszakos érzelem magához ne fűzhesse. Adj, Uram, Istenem, Téged  megismerő  értelmet, Téged  kereső  buzgalmat, Téged megtaláló  bölcsességet; add,  hogy  életem Előtted  kedves  legyen,  állhatatosságom téged  bízvást  várjon;  és  adj  bizodalmat,  mely  Téged végtére átkarolhasson.

 

https://www.youtube.com/watch?v=NVi6MxynryE