2021.03.25.

Március 25, csütörtök: Gyümölcsoltó Boldogasszony

A mai ünnepen a Szentlecke a Zsidókhoz írt levélből való (Zsid 10,4-10). A tegnapi olvasmány, a lázadás ellentétje Szűz Mária igenje!  „Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat.” 

 

Ima:

Uram, Jézusom! Tudod rólam, hogy szeretném teljesíteni szent akaratodat. De gyenge vagyok, nagyon gyenge. Sokszor nem is tudom pontosan, mi lenne szent akaratod. Van, amikor alkudozom akaratod elfogadásában.

Csatlakozzunk Boldog Charles de Foucauld atya imájához:

„Istenem, bocsásd meg gyermekkorom  sértéseit, felnőttkorom sok  rettenetes bűnét, mindazt, amit a mai napig elkövettem a jelen pillanatig. Segíts, Istenem,  ítéld bennem  halálra a  régi gonosz,  langyos,  hűtlen, gyönge, határozatlan, elbágyadt embert, és "teremts bennem új szívet"! Neked szentelem életem második felének minden pillanatát. Add, hogy  jövőm teljes ellentétben legyen múltammal, hogy  jövőm fizessen a múltért,  hogy mindig a te akaratodat tegyem,  hogy minden pillanatban megdicsőítselek  a te akaratod mértéke szerint.”

 

Napi gondolkodó:

Igent tudsz mondani, mint Mária, akkor is, ha nem láthatod előre a dolgok menetét, de bízol Istenben?

Loyolai Szent Ignác így imádkozik Mária lelkületével:

Én Istenem, legyen meg bennem szent akaratod olyan tökéletesen, akár fönn a mennyben! Távol álljon tőlem, hogy mást kívánjak, mint amit te  kívánsz! A te akaratod az én  akaratom, azt kell akarnom, amit te akarsz, és mivel utolsó szolgád vagyok, tiszta szívből akarom is mindazt, amit te, Uram!

Akarod, hogy beteg legyek? Én is.

Akarod, hogy szegényen, ismeretlenül éljek? Én is.

Akarod, hogy vigasztalás nélkül szűkölködjem? Én is.

Hogy fájdalmak gyötörjenek? Én is.

Hogy sok baj zaklasson? Én is.

Be akarsz fogadni a mennybe? Nincs ennél forróbb vágyam!

  Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!