2021.03.23 kedd

Március 23, kedd

A mai olvasmány (Szám 21,4-9) rézkígyója a boton, előképe ez evangélium (Jn 8,21-30) keresztjének. „Akit marás ért és rátekint, az életben marad.”
Márpedig mindannyiunkat marás ért a vírusban, így-úgy.

Ima:
Uram, Jézus gyógyító keresztedre tekintek! Az első 1200 évben keresztedet, mint győztes, dicsőséges keresztet ábrázolták, ahol megfeszítve is győzöl, erőt sugárzol. (A keleti keresztények ma is csak így ábrázolnak, győztesen.) Aztán a középkori nagy pestisjárványok után a fájdalmas kereszt ábrázolás került a középpontba, sok vérrel, sebbel. Ez igaz, de nem az én látásmódom. Én azt a bensőséges látásmódot szeretném elérni, amit a nagy szentek tapasztaltak meg, amikor keresztdere tekintettek. Ahogyan megszólítottad Assisi Szent Ferencet a San Damianói feszületről, és ő megértette szeretetedet, és követett téged. Azt a kegyelmet szeretném megélni, amelyet Avilai Szent Teréz tapasztalt meg szenvedő kereszted szemlélése közben, kiemelve őt a középszerű apáca életből.
Mi lehet a 21. század látásmódja egy közömbös világban, vírus közepén, keresztedre tekintve?
Ha szent keresztedre tekintek én is ilyen szeretet szeretnék látni, mint szentjeid.
Haldokló pillantásod is szeretett hordoz, és hív, gyógyít, erősít bennünket! Megfeszített Jézus Krisztus, én Uram, Istenem, szüntelenül szemlélni akarlak téged. Nem úgy akarok viszonyulni keresztedhez, mint egy csoda talizmánhoz, hanem élő és személyes kapcsolatban akarok maradni veled, aki szenvedtél és meghaltál értem is. Egészen el akarom kötelezni magam melletted, és nap, mint nap keresztemet felvéve követni téged, nem kényszerűségből, nem is önsanyargatásból, hanem hogy felgyógyulva az őskígyó (a bűnök, betegségek, járványok) marásaiból, belülről hasonuljak hozzád, a te képedre formálódjam.  Ámen!

 

Napi gondolkodó:
Uram, Jézus, amikor keresztedre tekintek, és szemedbe nézek, visszanézel, és kérdéseket sugallsz a számomra.
Uram, mit tettem eddigi életemben Érted?
Mit teszek most a járvány idején Érted? Mit teszek ezentúl, a járvány elmúltával érted, Krisztusért? Mi az, amit elmulasztottam, de meg kellene tennem?
Látom-e a kereszten a szeretet győzelmét a gonosz fölött, és a leghatásosabb segítséget a gonosszal vívott küzdelmemben?

   Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!