2021.03.19 Szent József ünnepe

Március 19, péntek: Szent József

A mai Szentlecke (Róm 4,13.16-18.22) utolsó mondata Ábrahámról, a hit ősatyjáról:

„A reménytelenségben is reménykedve hitte, hogy sok nép atyja lesz, Isten ígérete szerint: „Nagy lesz a te nemzetséged.” Ez szolgált megigazulására.”

Ábrahám, Szent József, a többi szentek a remény emberei.  Mit jelent nekem a keresztény remény?

 

Ima:

Uram, Jézusom! Ne vegyen rajtam erőt a reménytelenség, a csüggedés, a bizonytalanság! Nem látjuk előre a világ sorsát, a járványból fakadó megszorításokat. Mégsem esünk kétségbe. Amikor már több, mint egy éve korlátozva vagyunk, akkor könnyen belefáradunk: a lelki erőtlenség és lustaság is kerüljön el bennünket, arra kérlek Uram!

De ne legyen bennünk vakmerő bizakodás sem, hogy egyszer úgy is véget ér a járvány. A járvány véget érhet, de én egészségesen, maradandó testi és lelki sérülések nélkül túlélem?

A mai ünnepen forduljunk a Szűzanyához, a Remény Csillagához, XVI. Benedek pápa szavaival:

„Szentséges Szűz Mária, Isten anyja, mi Anyánk,
Taníts minket veled együtt hinni, remélni és szeretni.
Mutasd meg nekünk az Ő országába vezető utat.
Tengernek csillaga, fényeskedjél nekünk és vezess minket az utunkon.”
(Spe salvi, 50)

Szent József, egyházunk védőszentje, könyörögj érettünk, járj közben értünk! Ámen!

 

Napi gondolkodó:

Szentatyánk Ferenc pápa mondta:

A keresztény remény mindig újdonságot teremt az ember életében. Szentatyánk így tette fel a kérdést, azt mondva, most mindenki a szívében válaszoljon rá!

Vajon a tavasz emberének tartod magad, vagy inkább az őszének? Új világ hajtásait észleljük, semmint sárguló leveleket az ágakon. Nem esünk nosztalgiába, panaszkodásba és siránkozásba! Emlékezzünk a kérdésre: Tavasz vagyok- e, mely virágot remél és gyümölcsöt vár; napot, aki maga Jézus Krisztus, vagy pedig az őszt várom, mely mindig lehajtott fejű, keserű és savanyú-uborka arcú?

„Íme, Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert az elsők elmúltak” (21,3-5).

Napjaink telve vannak szenvedéssel…

Próbáljátok végigelmélkedni ezt a szentírási szakaszt – kérte a pápa –, de ne elvont módon, hanem miután elolvastátok a napi híreket a fájdalmas korona vírusbeli eseményekről, melyekhez lassanként úgyis hozzászokunk.

  Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!