2021.03.18

Március 18, csütörtök

A mai evangélium (Jn 5,31-47) kérdéseket tesz fel? Ki a vádlónk? Mózes, Jézus? – Ki veregeti vállunkat, aki megdicsér? Jézus? – Kit dicsérünk? Önmagunkat, Jézust?

„Hogyan hihetnétek ti, akik egymást dicsőítitek, de nem keresitek azt a dicsőséget, amely Istentől származik?”

 

Ima:

Uram, Jézus! Szavaidból az tűnik ki, nem baj, ha bennünk munkálkodik a dicsőség vágya.

De az baj, ha rossz helyen keressük a dicsőséget, nem a Mennyei Atya fényében.

Aki dicsőségre vágyik, sokszor ennél többet kíván. És hányan vannak, vagyunk, akik a korona vírus ügyében azt hisszük, hogy ebben mi vagyunk a legokosabbak, a mi döntésünk az egyedüli jó. És erre döntésre másoktól visszaigazolást, elismerést várunk.

De tudom, az igazi dicsőség csakis belülről fakad, abból a lélekből, melyet te a saját hasonlatosságodra teremtettél. És ha ilyen lenne a lelkem, az tényleg beragyogná egész lényemet.

Adj Uram a te dicsőségedből csak egy kis részt nekünk! Olyan öröm legyen rajtam, mint Mózesen, amikor lejött a hegyről a veled való beszélgetés után. Add, hogy amikor én is veled beszélgetek, sugározzam örömödet, és ne a magam erejének, bölcsességének tulajdonítsam, hanem a te erődnek. Hadd legyek a te visszfényed. Ámen.

 

Ez a fajzat nem űzhető ki másképp, mint böjttel és imádsággal” (Mk 9,29).

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

 

Napi gondolkodó:

Szent Ágoston találóan jegyzi meg: „Alig akad ember, aki mentes lenne az uralomvágytól és ne óhajtaná az emberek dicséretét.”

 Aranyszájú Szent János azt mondja: „A dicsvágy szenvedélye a lélek szemeit vakítja meg.” 

Aki vágyik a dicsőségre, és mégsem kapja meg a dicsőítést, kedélybeteggé válhat. Figyeljük meg a hírességeket, a celebeket: amikor már nem kapnak dicsőítést, lelkileg összeomlanak. Nagyon igaz az ószövetségi Példabeszédek könyvének bölcsessége: „az ezüstöt a tégely, az aranyat a kemence teszi próbára; a férfit pedig a száj, amely dicséri.” (Péld 27,21)

Szent Bernát mondta: „A jóhír az erényt ragyogóbbá teszi ugyan, de nagyobbá nem.”

Tehát jól esik a dicséret, de nem ettől leszek értékes, hanem az erénytől.

  • Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!

 

Március 19, péntek: Szent József főünnepe, a családok éve megnyitója

este 18 órakor ünnepi szentmise, közvetítéssel, mise után keresztúti imádság közvetítéssel:

a közvetítés linkje:  https://youtu.be/5BSspAwrdFM

 

Március 21, vasárnap,  nagyböjt 5. vasárnapja

a 9 óra szentmise közvetítésének linkje: https://youtu.be/mY07lbMw8IA