Március 10, szerdai gondolat

Március 10, szerda:

A mai napra az olvasmány (MTörv 4,1.5-9)  és az evangélium  (Mt 5,17-19) utolsó mondatát választottam ki, a törvények megtartásáról és továbbadásáról:

„Őrizd meg emlékezetedben életed minden napján, sőt add tudtára gyermekeidnek és gyermekeid gyermekeinek is.” MTörv 4,9

„Mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.”
Mt 5,19

 

Ima:

Uram, Istenem! - Tudom, nem lehet, és nem kell mindent parancsba adni, előírni. De azt is tudom, hogy keresztény emberként (szülőként) példa vagyok környezetem (gyermekeim) számára. És főleg nem közömbös, hogy egy nehéz helyzetben, mint a mostani járvány hogyan viselkedem. Érzek-e felelősségérzetet mások iránt úgy is, hogy feliratkozom az oltásra, tartom a távolságot, a higiéniát. Segíts Uram, hogy ne csak a kötelező állami előírásokat tegyem meg, hanem magatartásommal is jó példaadó lehessek!

 

Szent XXIII. János pápa imája:

„Ó Jézus,  add, hogy  családjainkban béke  és egyetértés  uralkodjék,  hogy tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, és hogy a törvény megtartása ennek szeretetét is jelentse. Ó Jézus, élj úgy minden keresztény családban, amint egykor Názáretben éltél. Tartsd meg szereteted által  a család egységét minden  pillanatban, és az örökkévalóságban.”

Assisi Szent Ferenc imája:

„Fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd  be szívem sötétségét, és adj  nekem igaz hitet, biztos  reményt és tökéletes  szeretetet, érzéket és  értelmet Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.”

 

Ugye nem felejted el: az imád úgy lesz csak hatékony, ha a mai napon is böjttel (lemondás), és jócselekedetekkel (alamizsna) megtámasztod!

 

Napi gondolkodó:

Péld 22.6  Mutasd meg a fiúnak, melyik úton járjon!

A 4. parancsolat előírása viszont nemcsak a gyermekeknek szól, hanem a szülőknek is. (Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú életű legyél a földön.) Isten nem csak azért adott nekünk gyermekeket, hogy örömködjünk felettük, hanem vele együtt kötelességet és felelősséget is adott.

Példaadásom hitvallás megélt hitemről, ahogyan életre váltom Isten törvényét: beoltatom magam a vírus ellen, mert felelős vagyok másokért is. Imádkozom a betegekért, segítek a magányosnak, szükséget szenvedőnek.

Ha így élünk Isten parancsai szerint, tanúságot teszünk arról, hogy Isten üdvözíteni akar bennünket. Tanúskodom arról, hogy Isten törvényei örök érvényűek és változatlanok.

A Covid vírusról és más vírusokról nem hallhattunk a Szentírásból, de egyértelmű a keresztény magatartás, és példaadás. Ha kétségeid vannak, vírusról, oltásról, hívd fel házi orvosodat, ha mulasztásaid vannak ezen a téren, keresd az alkalmat a bűnbocsánat szentségére.

        Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket!