Napi erősítő gondolat, 2020.12.24

Az utolsó elmélkedés következik!

Erősítő gondolatok karácsonyig: ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

44. December 24, csütörtök

ALLELUJA
Szent virradat, † igazság napja, örök világosság fénye, * ragyogj fel azoknak, akik a halál sötét árnyékában ülnek! – 2. tónus.

Szentektől idézek:
„Emmanuel, Velünk az Isten; ne késlekedjünk Istenhez jönni, hogy Vele legyünk.”  (Szent Elréd <Aelred>, 57. beszéd)

„Fussunk mi is, testvérek, a pásztorokkal Felkentünk elé, mivel ugyanaz az ige bennünket is szólít: «Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus. Ez lesz a jel számotokra:
találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.»”  (Szent Elréd)

 „Szeretteim, szeressük Jézus Krisztust, mint valóságos embert, és mint testvérünket. Tiszteljük, mint Isten Fiát, imádjuk, mint Istent. Bízzuk Rá magunkat biztonsággal! Hogyan ne tudnánk kéréseinkkel megnyerni, amikor miattunk vált hozzánk hasonlóvá még abban is, hogy képes szenvedni?” (Szent Bernát)

 Ó Jézus Krisztus, ki Nap vagy és Világ!
Az isteni örök fényességből és ragyogásból te hozol erre a földre egy fénysugarat. Te világosság vagy a világosságból, akiben
előre sejtjük a beteljesülés ragyogását. Te Nap, akiben a megigazultság teljessége fénylik! Jöjj el, és áraszd ránk világosságodat. Ahová a nap nem süt, ott csak sötétség lehet. Ahol te nem világítasz, ott lelki sötétség terjeng. Ahol igazságod nem ragyog, ott a tévelygés honol. Ahol erőd nem segít, ott vak és gyenge az akarat. Ahol édességed nem melegít, ott durva és kiegyensúlyozatlan a kedély. Ahol nem szentségedből él a lélek, ott a halál uralkodik. Ahol nem süt az Igazság Napja, ott a megigazulatlanság alvilági árnyai lebegnek.

Moldvai csángó ének:
Szép violácska, kedves rózsácska, szerelmes Jézusom,
Világra jöttél, váltságunk lettél, én lelki orvosom.
 
Jászolyban látlak, szívemben várlak, szerelmes Jézusom,
Mutasd kegyelmed, hozzám szerelmed, én lelki orvosom.

Idézet a mai nap szentjétől
Cerioli Szent Paula Erzsébet
, (+1865), özvegyen alapította a Szent Család kongregációt falusi és árva gyerekek nevelésére.

Egy a mai naphoz illő gondolata, amit nővéreinek mondott Betlehemben:
„Itt vagyunk Betlehemben! Ó, boldog Betlehem! Ide lépünk nővéreim tisztelettel ebbe az alázatos barlangba, ahol az Istenember tartózkodott. Ne féljetek, itt mindenki szabadon hozzáférhet. Milyen kedvesség! Hajtsuk meg fejünket csendesen ennek a helynek a sarkában, és csodáljuk meg a Mennynek ezt a karakterét tisztelettel, és ennek a káprázatos fénynek a fényében, amely teljes mértékben megvilágítja ezt a kedves barlangot. Elmélkedjünk figyelmesen azon, hogy mit csinálnak itt, mit mondanak.  Mert ami itt történik ... mert ezekből a példákból a Szent Család nővéreinek kell formálniuk, kialakítaniuk gondolkodásmódjukat. Szegénység, ez az, ami első látásra feltűnik a szemünk előtt ... Ó, szegénység, milyen nagy vagy: Ó, milyen megtisztelő vagy most, amikor a Gyermek Isten társként választott téged! ”.

Ezzel a ieiunium gaudosium, az örvendező böjt véget ért!

 

Egy vallomás:
Mi volt a legnehezebb a 44 napban?

A napi szentektől idézetet választani!
Minden napra rengeteg szent van, úgy 20-30, vagy több is a római kalendárium szerint. Segítőm volt egy német oldal:

https://www,heiligenlexikon.de

valamint két angol oldal:

https://catholicsaints.info

és

https://www.catholic.org/saints

és persze Diós István: Szentek Élete II. kötete.

A legtöbb napra nem az volt a kérdés, hogy ismert szent-e az illető, hanem, hogy találok-e tőle idézetet? Sok egyháztanító, teológus is szerepel közöttük, de az életrajzírók nem idéznek tőle, csak életrajzi adatokat adnak meg, legendákat mesélnek el. Sokszor 10, vagy 15 szentnek több nyelven, sokféle hivatkozási oldalon elérhető életrajzát kellett átböngészni, míg találtam aznapra valakitől idézetet. És ekkor ez a szent került be. Azért ő, mert mástól aznapra nem volt semmilyen idézet. Van, amikor 2-3 (vagy több is) órába is beletelt. És persze elnézést a sokszor nem kellő pontosságú fordításokért. De talán így, nyers fordításokban is érthető volt szellemi üzenetük.

És mi volt a legkönnyebb a 44 napban?
Napi imádságokat írni. Amikor leírtam, ezzel megimádkoztam, és megkönnyebbült a lélek.

Horváth Zoltán s/s plébános Újpest