Adventi gondolatok: december 20, advent 4. vasárnapja

December 20, advent 4. vasárnapja

A 4. hét, alapgondolata tanuljunk ujjongani, énekelni, dalolva imádkozni.

Ezen a héten mindenki ujjongva imádkozik, Mária Erzsébetet köszönti, Hanna asszony a jeruzsálemi templomban, Szűz Mária hálaéneket mond, halljuk, hogy egy férfi Zakariás énekbe önti érzelmeit: legalább a jó Isten előtt merd, tudd te is megfogalmazni, tanulni tőlük érzéseinket imába foglalni.

-  Szólongassuk Jézust: mint Dávid Fia és Isten Fia, mint Jó Pásztor és Király, mint Főpap és áldozat, mint Testvér és Segítő, mint Társunk és Barátunk, mint ……… (ahogy te szeretnéd hívni, szólítani).

Mikeás próféta úgy jövendölte a Messiásról: hogy ő lesz a Béke. Hallottuk a mai olvasmányból. Jézusban beteljesült a jövendölés. De ugyanakkor azt is mondja, ne gondoljátok, hogy békét jöttem hozni a földre, nem, hanem kardot, hogy szembeállítsam a leányt anyjával, a menyet anyósával… Mert Jézus békéje nem fegyverszünet, nem megalkuvás. És ő nem úgy pásztor, mint a juhokat őrző férfiak, - nem úgy király, mint Heródes, - nem úgy főpap, mint Annás, vagy Kaifás, - nem érdekből segítő. Igaz mindegyikből van benne, de mindegyik hasonlatban van egy kis sántítás is.  Az Ó antifónák, amit a héten éneklünk, hét ószövetségi képben foglalják össze, miként várták a Messiást, milyen előképeket használtak, melyek aztán Jézusban teljesedtek be. Én nem úgy szeretném értelmezni az Ó antifónákat, mint régi, középkori műalkotásokat. Hanem úgy, amint hatnak a szívemre, ahogy közelebb visznek Jézus személyének megértéséhez.

Így imádkozd, énekeld, szólongasd közelgő Megváltódat!

 

Ó Dávid kulcsa, nyitni kész,
ha ajtót nyitsz, nem zárja kéz,
halál árnyéka vesz körül,
mirajtunk immár könyörülj!
Eljő, eljő Emmánuel,
hogy üdvözüljön Izrael!
 

https://www.youtube.com/watch?v=T-TYsKZHUsg

 

Ima:

Csokonai Vitáz Mihály imája református lelkészi szolgálatából

Igazságtalanságnak gyűlölője, és igazságnak tántoríthatatlan fejedelme, Édes Atyánk a  Krisztus Jézusban, aki erőtlenség alá vetetted az emberi nemzetet. Adj oly állhatatos és mindent könnyen kiállható szívet, hogy ha nyomorúságok érnek bennünket, el ne  csüggedjünk, tehozzád és ne  másokhoz  folyamodjunk! Adj továbbá a mi kezünkbe olyan kulcsot, mellyel bátran megnyithatjuk a te lakóhelyedet, ahol nincs nyomorúság, nincs siralom  és szomorúság,  hanem  vég nélkül való öröm. Ámen.