Napi erősítő. November 27, péntek

Erősítő gondolatok karácsonyig:
ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!
17. November 27, péntek

 „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.” (Lk 21, 28)

Jeruzsálem pusztulása után kibontakozik majd az Isten országa, tanítja a mai evangélium.

A magnak el kell halnia, hogy új élet jöjjön létre. Amikor böjtölök, lemondok, valamit elhagyok, kiüresedek. És szeretném, ha újjal, jobbal töltődne utána a lelkem.

Urunk Jézusnak ez a kijelentése nem csupán arra vonatkozhat, hogy a világ elmúlása után is igazság marad az ő tanítása, hanem arra is, hogy ebben a világban minden kor embere számára érvényes és időszerű az ő tanítása. Tudjuk, hogy Jézus tanításának hallgatására és megtartására azért van szükségünk, mert ezek az örök élet igéi számunkra. Aki megszívleli mindazt, amit Jézus mond, és annak megvalósítására törekszik, az örök élet és a mennyei Atya felé vezető úton jár. 

Korunk a technikai fejlődés látható robbanása. A valós tudományt, a tudós embereket a legtöbben meg sem értik, és ezért nagy a tudományellenesség.  A hithű vallásosság egyszerűen eltűnt a hétköznap emberek gondolkodásához. Egy újabb generációs mobiltelefon használatához nem kell tudomány, és még kevésbé akarja az átlagember, hogy korlátok, erkölcsi szabályok befolyásolják, mit tesz, mit néz. Ezért a technikai fejlődés eszméje nem tartalmazza az erkölcsi fejlődés gondolatát, sőt semmiféle vallásos elképzelést, nem kapcsolnak a fejlődés eszméjéhez.

 Sőt sokan, a fejlődés eszméjének a gátjának tekintik a vallásos gondolkodást. Sokan gondolják más fejlődés elképzeléssel, ideológiával lehet helyettesíteni a vallásos fejlődés elképzeléseket. Azt hiszik, hogy Isten igéi már elmúltak, vagyis idejétmúlttá válnak. Számos ideológia bukása azonban folyamatosan cáfolja ezt az elképzelést. Jézus szava örök, csak a végrehajtási technika változhat.

Urunk, Jézus!

Örök és biztos támpontokat keresünk egy bizonytalan világban. Olyan világban, ahol minden gyorsan változik, semmi sem kőbe vésett.  Ahol minden az ember sikereiről, vágyai kielégítéséről szól. Ahol azonban hiába keressük az igaz támpontot, és nem találjuk önmagunkban sem a végleges valóságot, csak változó érzések és gondolatok rohannak, mert eligazító és örök igéd nélkül üres a te helyed.

Urunk, örök igéd legyen mindennapi biztos támpontunk, lelki erősítőnk.

Hallgasd meg kiáltásunkat! Ámen!

 

Feladat a holnapi napra:

Reményik Sándor, „Vízválasztó” című verséből idézek:

„Elmúlik a világ

És játékai is,

Még kívánsága is,

Szél szórja szét a színes szavakat,

De sorsom lényegének,

De lelkem Istenének

Beszéde megmarad.”

Keress magadban egy olyan jó tulajdonságot, amelyben eddig mindig kitartó voltál!

Imádkozd meg!