napi erősítő gondolat nov. 26.

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

16. November 26, csütörtök

„Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.” (Lk 21,28)
Ez a mai evangélium utolsó verse. Amikor Urunk Jézus a világ végéről, Jeruzsálem pusztulásáról és a saját második eljöveteléről jövendöl, akkor is evangéliumot, örömhírt hirdet. Emelt fővel, optimistán nézzünk előre!
Lukács-evangélium olvasói felidézhették, saját szemükkel láthatták, hogyan pusztult el Jeruzsálem, és várták Krisztus második eljövetelét még a saját életükben.
A mi perspektívánk más, de a csüggedésre és reménytelenségre mi is rezonálunk. Emberek millióit ajánljuk Isten figyelmébe imáinkban, akik szenvednek a Covid vírustól. Keresztényért imádkozunk, akiket nagy számban üldöznek szerte a világon.  Könyörgünk menekültekért, vagy olyanokért, akik élelemhiánytól szenvednek.  Számukra Urunk Jézus az egyetlen menedék.
Mindenféle vírus helyzet, félelem, aggodalom közepette talán a sarkon túl már ott lehet a megváltás, az új élet, az öröm. Bármennyire is rettegéssel tölt el az élet, Isten védelme és gondoskodása közel van. És Urunk Jézus természeti jelekkel emlékeztet bennünket erre az igazságra.
A jeruzsálemi templom pusztulására tulajdonképpen egyetlen magyarázat marad: Isten helyteleníti a vallásosságnak azt a módját és formáját, amelynek megszűnését megengedi, hogy helyette újat alkosson, új szövetséget kössön az emberekkel. Ilyen módon a történelemben és a világban érvényre jut Isten szándéka, aki mindig megadja a népeknek és az egyes személyeknek is az újrakezdés lehetőségét.

Assisi Szent Ferenc bizalmat erősítő imája:
Urunk! Szenteltessék meg a Te neved: ragyogjon  föl bennünk a Te ismereted,  hogy felismerjük, milyen a Te  jótéteményeid szélessége, ígéreteid  hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége. Jöjjön el a Te országod, hogy Te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket a Te országodba,  ahol színed látása  homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökké tartó. Ámen!

Feladat a holnapi napra:
Emeljük föl szívünket! – Fölemeltük az Úrhoz! – Imádkozzuk a szentmise liturgiájában.
Nézzünk fölfelé, szerezzük vissza eszméinket. Emelt fővel járjunk, és ezáltal is adjuk meg gyermekeinknek a legnagyobb ajándékot: hogy van miért élni, van miért akár meghalni!
A holnapi napból keress magadnak egy pozitív hírt, pozitív találkozást, amire feltudod emelni tekintetedet, ami lelkesíthet. Ne add, fel, sokkal több a pozitívum a világban, csak azt meg kell keresni, mert az nem hír a médiában.