erősítő gondolatok nov. 22

Erősítő gondolatok karácsonyig:

ieiunium gaudiosum, az örvendező böjt!

12. November 22, vasárnap: Krisztus Király

 

Megkeresem az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet, bekötözöm a sérültet, ápolom a beteget, a kövér és egészséges fölött pedig őrködöm. Az igazság szerint legeltetem őket.  (Ez 34,16)

A babiloni fogság idején Ezekiel próféta arról jövendölt, hogy a nép vezetői nem voltak jó pásztorok. Rossz példával jártak elől, ezért jött a sok csapás. Isten azonban megkönyörül népén, igazi pásztorként visszavezeti őket hazájukba.

Vallásosságunkról ne tételezzünk fel szándékos rosszat, azt, hogy rossz példát akarnánk adni környezetünknek. Viszont azt ismerjük el, vallásosságunknak vannak divatosabb, használatosabb elemei, és vannak olyanok, melyeket sutba vágunk: ó divatúnak, idejét múltnak tekintenénk. Sok évvel ezelőtt egy lelkigyakorlatomon az előadó behozott egy papírkockát, aminek tudvalevő van hat oldala. A hat oldalra felírt három lelki elemet: ima, böjt, alamizsna, és három gyakorlati elemet: misztika (istentisztelet), vértanúság, karitász. Ezután végigvette a Krisztust követő két évezredet, hogy a kocka oldalaiból mi került felülre, mi volt látható, és abban a korban mi szorult háttérbe. Mely korban volt fontos a vértanúság, vagy a böjt, vagy éppen a misztika. Végül bemutatva korunkat, ahol előtérbe került a karitász a világ szemében, viszont a vértanúság, a misztika pedig a kocka aljára. Hisz mindenkitt bigottnak neveznek, aki messze nem misztikus még, de az előírások szerint gyakorolná a hitét.

És ekkor jött el az igazság pillanata. Fogott egy ollót, és szétnyitotta a kockát, úgy, hogy egy szép kereszt lett belőle. Így a keresztet szemlélve a vallásosság elemei között nem volt már elöl és hátul, fülül és alul, látható és elrejtett. Mindegyik egyformán volt szemlélhető, és látható.

Mégis hajlamosak vagyunk a sarkításra. A gondolatok írása közben a vasárnapi szentbeszédre is készülök. Egy általam nagyon nagyra tisztelt ma élő lelki író kommentárjában így olvastam: „Ez a keresztény hit! ….meglátogatok egy beteget, vagy utazhatok villamoson, végezhetem mindennapi munkámat másokkal együtt, másokért, családom, közösségem körében élve.” Értem őt, igen, fontosak az irgalmasság testi és lelki cselekedetei, vallásosságunk ezek alapelemei. Ezek nélkül nem is üdvözülhetünk. De a többi alapelem is éppúgy fontos. XVI. Benedek pápa előírta, hogy a miséző oltáron legyen egy feszület, egy kereszt, amely a pap felé néz, hogy misézés közben sem feledkezzünk el megváltó Krisztusunkról.  Milyen jó, ha asztalunkon, szobánkban ott áll a kereszt, és a rajta függő Jézus emlékeztet az igazság szerint legeltetésre.

Uram, Jézusom!

A mai vasárnap az irgalmasság 7 testi és 7 lelki cselekedete került előtérbe, ma ezekre figyelek elsősorban. Hittel, örömmel szeretném őket végezni. De tudom, hogy lelkemnek békéje, öröme csak akkor jöhet el, ha vallásosságunk többi elemét sem hanyagolom el. Uram, Jézus, segíts, hogy hittel tekintsek keresztedre, ahova magaddal vitted emberi természetünket megváltásunkért. Segíts, hogy ne hanyagoljam el hitem egyetlen területét sem, hisz te is megszentelted emberi életünk minden lépést. - Adj élő hitet Uram! Ámen.

Feladat a holnapi napra:

Fogj egy dobókockát. Írd rá a kezdőbetűket az oldalakra: I,B,A,M,V,K: ima, böjt, alamizsna, misztika (istentisztelet), vértanúság, karitász. Aztán guríts egyet. Ami felülre kerül, az a mai feladatod. Holnap újból guríts egyet a következő feladatért. És készítsd el a keresztet egy papírlapon. Írd rá a hat elemet. amint elvégezted a napi feladatot, írd mellé, hogy könnyű, közepes, nehéz, vagy nem értem.. A 6. napon kiértékeljük.