Adventi gondolatok: december 18, péntek

December 18, péntek:

-  öröm, amikor nem várt álmaink teljesülnek, mint Józsefnek

A keresztény öröm: a hit, remény, szeretet és bizalom megélésében Szent József példaként áll előttünk. Isten nagy tervéből csak egy kis részt ismerhetett meg, mégis igent mondott az őt ért isteni megszólításra. Szent József és Mária együttműködésének következtében megvalósul az Emmánuel név: Velünk az Isten. József azonban kezdetben nem ezt várta, egy tiszta házasságot várt Máriával, és nem többet.  Józsefről azt olvassuk, hogy igaz ember volt. De csak az lehet igaz ember, aki nem szab Istennek feltéteket, sőt annyira megbízik benne, hogy föl meri hatalmazni ara, hogy úgy cselekedjen vele, ahogyan neki tetszik. És ha Isten ilyen emberre talál, akik által véghezviheti szándékát, akkor őt bőségesen megtölti minden kegyelemmel. Igazi örömteli élet: kinyitni szívem kapuját Isten előtt, és hinni, hogy az ő kegyelmével lelki szárnyakat kaphatok, nem várt, nem is remélt álmaim is teljesülhetnek.

 

Ó jöjj, ó jöjj el, Adonáj,
ki cserjelángból szólalál,
majd kőbe vésted tíz szavad,
jöjj tárt karokkal jómagad!
Eljő, eljő Emmánuel,
hogy üdvözüljön Izrael!

 

https://www.youtube.com/watch?v=eK89997HekM

„Ó, Adonáj, Izráel házának vezére, ki Mózesnek a vöröslő tűzlángban megjelentél, s neki Sína hegyén törvényt adtál: jöjj el, és válts meg minket kinyújtott karral!” Ó, Jézus Krisztus, Adonáj! E néven hívtak, szólongattak Téged atyáink, az Ószövetség igazai. Te valóban megváltó és törvényt adó Istenünk vagy: szavaiddal, tetteiddel s legfőképpen kereszthaláloddal helyreállítottad igaz állapotunkat, visszahelyezve bennünket az Istennel való élő kapcsolatba, abba az egyetlen helyes és igaz vonatkozásba, amelyet a bűnbeeséskor elveszítettünk, és kinyilatkoztattad nekünk szereteted törvényét. Hálát adunk Neked, hogy feltártad előttünk azokat az ígéreteket, melyeknek az Ábrahám számára adott ígéretek csak halvány előképei voltak, s melyeknek az örökösei mi vagyunk. Kérünk Téged, váltsd valóra ígéreteidet eljöveteled által: jöjj el közénk, és üdvözíts bennünket!

Barsi Balázs