Adventi gondolatok: december 17, csütörtök

December 17, csütörtök

-  öröm, hogy a kereszténység nagy családjához tartozunk

Advent utolsó hetében a közvetlen Jézus várásra térünk át a mai napon, Jézus családfájának  olvasásával. Örömhír számomra, hogy nem légüres térben élek, sok szent elődöm volt, akik hittel reméltek, hittel vártak. a nevek olvasása nem lehet unalmas a számomra.

Szent Máét evangélista nem félt megmutatni, hogy Jézus családfáján mindenféle ember szerepel. Vannak jó emberek, vannak rossz emberek, olyanok is, akikről gyakorlatilag semmit sem tudunk. Voltak királyok és hithősök, akik teljesen Istennek szánták az életüket. Mások viszont nagystílű bűnözők voltak: gyilkosok, prostituáltak, és mindenféle visszataszító figurák. Legtöbbjük pedig egyszerű hétköznapi ember volt, mint ti vagy én is. Ez a családfa így reménykeltő a számunkra. Először is azt jelenti, hogy még ha nem is tökéletesek az őseink, szüleink, Isten a jóra tud használni bennünket. A Szentírásban újra meg újra látjuk, hogy rossz szülőknek is lettek jó gyerekeik. Maga az, hogy a szüleid vagy nagyszüleid nem voltak hűségesek Istenhez, még nem jelenti azt, hogy te sem lehetsz az.

Másodszor, azt is jelenti, hogy Isten bárkit használhat akaratának teljesítésére, és a világ folyásának megváltoztatására. Isten nem a legjobb embereket válogatta össze a Messiás világrajöveteléhez. Inkább úgy tűnik, olyan embereket választott, akiknek bizony voltak hibáik, akik a világ szemében megvetetek és balgák.

Ha tehát úgy érzed, vannak hibáid - nem kell kétségbe esned. Isten olyan embereket keres, akik hallgatnak szavára, és így akkor lesznek erősek, amikor elfogadják az ő kegyelmét. Isten hatalmas módon akar használni. Készen állsz erre?

A nemzedékek hosszú sora azt a kérdést is nekünk szegezi, hogy mire használjuk földi életünk éveit? Mire használjuk a nekünk adott időt? Haladunk-e napról napra küldetésünk útján, az üdvösség felé vezető úton? A karácsony ünnepe, Isten Fia születésének átélése segítsen minket abban, hogy véges, az időben kezdődő és az időben véget érő életünket átértékeljük, és azt az örökkévalóság felé tartó útnak tekintsük.

Ó jöjj, ó jöjj el, Bölcsesség,
ó egyszülött, kit ád az ég,
te gyöngédség és őserő:
amit tudnunk kell, tárd elő!
Eljő, eljő Emmánuel,

hogy üdvözüljön Izrael!

https://www.youtube.com/watch?v=Q89Bnj7xxhs

„Isten azt akarja, hogy az emberiség egy nagy családot alkosson, s mindannyian egymásnak jó testvérei legyünk!” II. Vatikáni Zsinat

Szent II. János Pál pápa:

Úr Isten, Atyánk, te az embert, a férfit és a nőt a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és akartad a népek különbözőségét az emberi család egységében. Gyermekeid egyenlőségét azonban olykor nem ismerték el, és a keresztények vétkessé váltak a mellőzés és a kizárás magatartásában azáltal, hogy egyetértettek a faji és etnikai alapon történő diszkriminációkkal. Bocsáss meg és add a kegyelmet, hogy a sebeket, melyek a bűn következtében ma is jelen vannak közösségedben, úgy tudjuk gyógyítani, hogy valamennyien gyermekeidnek érezzük magunkat, Krisztus, a mi Urunk által!