Adventi gondolatok: december 14, hétfő

December 14, hétfő: - Keresztes Szent János, misztikus, költő, lelki író

-  A közösségben gyakorolt szeretet és jócselekedet feletti öröm.

Keresztes Szent János, Avilai Nagy Szent Terézzel együtt az 1500-as évek kiemelkedő szentje. Közösségi ember, karmelita szerzetes, Terézzel együtt ők többet akarnak, reformot indítani a kolostorokban. Meditációval, a krisztusi szegénység hirdetésével, és az elpuhult szerzetesrendek megregulázásával képzelte el a reform útját. Teréz segítségével Avila mellett alapítottak egy új rendházat. Itt szigorú életet folytattak a szerzetesek és apácák. Így született meg a Mezítlábasok mozgalma, annak ellenére, hogy több apáca és szerzetes részéről nagy ellenállásra találtak helyenként túlzó reformjai. Az elképzelés a munkát helyezte a középpontba, így folyamatosan feladatokat szabott ki, még akkor is, ha éppen nem volt feladat. Addig a közösség erejéből csak feladatot látunk, és meg nem értést. Olyannyira, hogy Keresztes Jánost börtönbe vetik eretnekség gyanújával.

Ő ebben a helyzetben nem összetörik, hanem lelkileg fejlődik.

Magatartásában és személyében ugyanaz történik, mint írásaiban: egy emberileg nézve tűrhetetlenül kemény élet prózai valóságából ének születik, amely nem más, mint maga az Isten iránti szeretet és épp ennek a kemény életnek a szeretete, mivel ez az élet biztosítja számára az istenszeretetet. A sok támadás és ellenségeskedés diszharmóniája, az önzések és egyéni ötletek emberi zaja, amelyek közepette élnie kellett, beleolvad ebbe az énekbe, és az egész együtt az életmű csodálatos harmóniáját -- az Út a Kármel hegyére, a Lélek sötét éjszakája, a Lelki páros ének és a Szeretet eleven lángja c. művek bámulatra méltó szimfóniáját -- adja.

,,Este majd próbára teszlek a szeretetben'' -- mondja egyik írásában, és joggal, mert ,,erre a célra, a szeretetre lettünk teremtve.''

A kérdés ezek után már csak az, hogy megszabadulunk-e álmaink, örömeink, vágyaink és reményeink alacsonyságától, azaz befogadjuk-e a saját életünkbe a mondott megoldásokat, azért, hogy örökre és szeretetből odaadjunk érte mindent. Úgy élt, és indult el ebből az életből, ahogy énekelt. Énekeit azok az erős és optimista lelkek öröklik, akik bármilyen területen -- szeretetből -- a szabadságért küzdenek. XI. Pius pápa 1926-ban egyháztanítóvá nyilvánította.

Műveiből:

Ahhoz, hogy a mennyei bölcsességre eljuss, és boldog légy, a tudományod nem segít semmit, mert ahhoz ártatlan gyermekké kell válnod.

Uram, azt szeretném, ha fáradozásokat adnál nekem, melyeket érted viselhetnék, és azt, hogy kevésre becsüljenek és semmibe vegyenek.

 

A KÁRMEL HEGYÉRE VEZETÕ ÚT -    A LÉLEK SÖTÉT ÉJSZAKÁJA

Vaksötét éjszakában,
szerelem vágyától lángokban égve,
én boldog messze jártam!
Nem vette senki észre,
csöndes volt házam, elpihent a népe;
        biztosan a homályban,
a titkos lépcsőn át utamra térve,
én boldog, messze jártam!
Arcot, ruhát cserélve,
csöndes volt házam, elpihent a népe;
        sötét és boldog éjjel,
titokban jártam, senki meg se látott,
nem láttam senkit én sem,
más fény nem is világolt,
egyetlen a szívemben égő láng volt.
        Mutatta fényesebben
a délidőben csúcson járó napnál,
utamat hol keressem,
hol vár, kit ismerek már,
hol rejtekünk, ahol most senki sem jár.
        Ó, éj, utamra vittél,
ó, virradatnál is gyöngédebb éjjel,
ó, éj, egyesitettél
Vőlegényt kedvesével,
s lányt egyformává téve Vőlegénnyel!
        Neki őriztem eddig,
virágzó keblem neki odaadtam,
álomba szenderült itt,
én egyre símogattam,
cédruslomb hűsítette lankadatlan.
        Csipkés oromra surrant
a szél, és sebzett gyönge kézzel engem,
játszott hajával ujjam,
csak őreá figyeltem,
aléltan már a sebre nem ügyeltem.
        Feledtem azt, ki voltam,
fejem Szerelmesem vállára csuklott,
megszűnt, mi volt, mi voltam,
liliomágyra hullott,
elmúlt a gond, és minden vele múlott.

(Takács Zsuzsa fordítása)

 

Hívek könyörgése Keresztes Szent János napjára:

Pap:

Imádkozzunk Testvérek, Jézus Krisztushoz, aki keresztjével üdvösséget hozott el az egész világnak:

Felolvasó:

1/ Urunk, tudatosítsd mindnyájunkban, hogy csak mindennapi keresztjeink hordozásával lehetünk igazi követőid.

2/ Engedd Urunk, hogy Európa népei a kereszt jelében találjanak önmagukra, és egymás elfogadására.

3/ Bátorítsd Urunk mindazokat, akiket mások indoko­latlanul elutasítottak, emberi méltóságukban megsértettek.

4/ Taníts meg bennünket Urunk, hogy a lélek csendjében, meghalljuk hangodat.

5/ Add Urunk, hogy szeressük, és így figyeljük parancsaidat. Minden törvényedből segítsd kiéreznünk, hogy csakis a leges legjobbat akarod nekünk!

Pap:

Urunk, Istenünk, Szent Fiad a keresztet hor­dozta üdvösségünkért. Keresztes Szent János közbenjárására add, hogy kitartsunk követésedben, Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.