virágvasárnapi remény

Napi vigasz és remény 17.  Április 5, virágvasárnap

A mai virágvasárnapra mottóul a 23. zsoltár 7. versét választottam:

„Emeljétek föl fejeteket, kapuk, táruljatok föl örök kapuk, a dicsőség királya bevonul.”
Szokásos esetben virágvasárnap kora reggel a templom előtti téren gyülekezünk. Miután megszenteltem a zöldellő és barka ágakat, és felolvastam a bevonulási evangéliumot, és következik az ünnepélyes bevonulás. Ezután az énekkar a  23. zsoltárt énekli, és amikor eljut a 7. versig: Táruljatok fel örök kapuk! - a feszülettel megkopogtatom a templom kapuját. A következő versnél újból éneklik a felhívást: táruljatok föl örök kapuk! És a harmadik kopogtatásra kinyílik a kapu, és megszólal az orgona a Christus vincit szép himnusszal. Emelt fővel, énekkel vonulunk a templomba.
      Emeljétek föl fejeteket! Fontos felhívás ez, mert a nagyhétnek csak emelt fővel lehet jól nekiindulni. Hiszen nagypéntekre nem készülhetünk leszegezett tekintettel, lehajtott, búskomor fejjel. Fel akarunk tekinteni majd a megváltó keresztre, feltekinteni a keresztülszúrtra. Mintha Máriával, és a szeretett tanítvánnyal ott állnánk a kereszt alatt, és felemelnénk a fejünket. És mit kellene látnunk? Azt, amit a zsoltáros válaszol a felhívásra:
„Kicsoda ez a dicsőség királya?, az Úr, az erős és hatalmas, a Seregek Ura a dicsőség királya.”

Mert Jézus a kereszten is győztes és erős, és hatalmas.
Habár virágvasárnap a szenvedés vasárnapja nevet viseli a katolikus liturgiában, az átlag keresztény bizonyára a jeruzsálemi bevonulásra gondol ma elsősorban. Úgy készültem, erre az írásra, hogy verseket, imákat olvastam a virágvasárnapról, és érdekes módon 90 %-uk csak a jeruzsálemi bevonulásról írt. A legkülönbözőbb első és másod osztályú szerzők, a vers és ima nyelvtani osztályzása szerint. De számomra mind első osztályú, mert hatalmas remény, örömteli várakozást fogalmaz meg erről az ünnepről.
Ilyen szép sorokat olvastam:
Ünneplő tömeg a Mestert várva várja,
szamárcsikón érkezik a remény Messiása.

Reménytelennek tűnő az egyszemélyű szentmise, még közvetítéssel is. Megáldom az ágakat, felolvasom a Passiót. Vajon hova tegyem a szentmise után a megszentelt ágakat? Az egyik vers rögtön meg is adta rá a választ, és a reményt:
Erre fog jönni, ahol én lakom!
Minden virágom eléje rakom.

A szentmise után biciklire fogok pattani (nem szamárhátra, drótszamárra, és maszkban) itt Újpest utcáin, és most vasárnap én viszem házhoz a reményt jelképező virágzó, zöld és barka ágakat.
Erre is találtam egy szép sort az egyik virágvasárnapi versben üzenetként, amit elmondok az ág átadásakor:
Innivaló vagy szomjazó lelkemnek.
Remény adsz tajtékzó testemnek.

Újpest nagy, nem fogok eljutni minden utcába, előre leírom az útvonalat, és aki a megadott időben kint áll a kapuban, vagy az utcasarkon, kaphat áldást, és ágat (minden testi kontaktus nélkül, tekintettel a járványra). A többiek, vagy távolabb élők lélekben kapcsolódhatnak be. (Persze hallottam olyan plébánosról, aki nem fog biciklizni, a mise után a templomkapuba helyezi ki az arra járóknak a megszentelt ágakat. A maradékot én is kiteszem a templom bejárata elé, bárki vihet el belőle.)

Folytatása nagypénteken:

És mi legyen a megszentelt ágakkal? Nagypénteken emeljük fel fejünket a Megfeszítettre. Most nem lehet megtartani a szokásos kereszthódolatot a templomban. Tegyél egy rövid sétát nagypéntek napján: hozz el egy ágat a templom előtt található feszület elé. Imádkozz el egy Miatyánkot, nézz némán a keresztre, és egy perc csend után tedd le a tövébe. Ez lehet a nagypénteki kereszthódolatod.

És persze imádkozzatok most is velem együtt:
Uram, Jézusom!
Ezen a vasárnapon nem a keservemet, a szennyes ruhámat, bűnös valómat hozom elsősorban eléd. Amit hozok: az ünneplő, tiszta ruhámat, ajándékaimat: virágjaimat, zöldellő ágaimat teszem gondolatban lábaid elé. Fogadd el hódolatomat. Mutass reményt, adj vigaszt. Segíts, hogy ne csak egy órácskára kövesselek. A következő 168 óra a legfontosabb az egyházi évben. A mai napom legyen hozzá a lelki feltankolás, az erőgyűjtés. Adj erőt, hogy az utadon veled tartsak, kitartsak egészen a kereszt tövéig, és a lezárt sírig. - Ámen.

Utóirat: 28 gyülekezési pontnál 58 család kért barkát, amit örömmel viszek.