dec. 23 hétfő

December 23. Hétfő

Mal 3,1–4.23-24; Lk 1,57–66

Elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat.

A névadási vitának, ami a rokonok és Erzsébet között zajlik, Zakariás vet véget, az írótáblára a János nevet írja fel. Nem csupán felesége akaratát helyesli ezzel, hanem aszerint cselekszik, amit az angyal mondott neki, tehát immár nem hitetlenséget, hanem engedelmességet mutat. Ennek hatására nyílik meg a nyelve, szűnik meg büntetése. Ezt követően Istent dicsőíti azért, hogy beköszöntött az üdvösség korszaka.

 Nyitva van-e a szívünk erre?

Keresztelő János rokonai azt kérdezték egymástól, amikor megérezték Isten jelenlétét a fiúban: "Mi lesz ebből a gyermekből?" 

Most azt kérdezem magamtól: Mi lesz belőlem? Felkészültem az advent során, hogy a holnap megszülető Jézussal találkozzak? Méltó vagyok rá, hogy megálljak az Ő színe előtt? Remélem, igen. S ha így van, kitárom szívem kapuját, "hadd  vonuljon be a dicsőség királya!" (Zsolt 24) Jöjj, kis Jézus – szüless meg bennem is!

A mai Ó-antifóna:

Ó, Emmánuel!  Törvényünk és Törvényhozónk, népednek reménysége és üdvözítője: Jöjj el, és üdvözíts minket, mi Urunk, Istenünk!

Olvasmány Izaiás könyvéből (8,8–10; 9,1–6).
Hatalmas vizek öntözik földedet, ó, Emmánuel. Hiába gyűltök össze, népek, majd legyőzettek. Halljátok, földnek végei: Erősködjetek csak ellene, majd legyőzettek. Csak tervezzetek, majd semmivé lesznek terveitek. Mert VELÜNK AZ ISTEN. A nép, mely sötétségben élt, világosságot lát. Mert Gyermek születik nekünk, egy Fiú adatik nekünk. Az ő uralma nagy lesz, és az ő békéjének nem lesz vége.
Ez az Isten Igéje. — R. Istennek legyen hála!

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

Ó Jézus Krisztus, köztünk lakó Istenség, ki „EMMÁNUEL” neveddel jelzed, hogy velünk akarsz lakni. Te vagy nekünk az út, az igazság és az élet, hiszen életünknek nem betűvel írt törvény szab törvényt, hanem te magad lettél isten-emberi mivoltodban Törvényünk és Törvényhozónk. Így, amikor örömmel ismerjük fel megtestesülésedben, hogy emberségeddel egyesült isteni természeted a megigazulás útját is megmutatta, s hozzá erőt is adott. Jöjj és segíts, hogy ennek a szent Törvénynek útján tiszta szívvel járjunk. Hallgasd meg a kiáltást, mellyel most Karácsonyodat várva hozzád fordulunk:

 

Ó, Emmánuel! Törvényünk és Törvényhozónk, népednek reménysége és üdvözítője: Jöjj el, és üdvözíts minket, mi Urunk, Istenünk!