Adventi gondolatok: december 11, péntek

December 11, péntek

-  Együtt furulyázunk, táncolunk, siránkozunk és zokogunk

Mit tanulhatunk ma Jézustól? Jézus egy volt közülünk. Közösséget vállalt velünk. Elment a kánai menyegzőbe éppúgy, mint sok vacsora meghívásra. Részt vett az hétköznapi emberek életében. Azonban alkalmas pillanatban felhasználta az alkalmat, hogy átvegye a fonalat, és saját életével, példájával tanítson. Vámosok és bűnösök barátja? Barátja a bűnösnek, de nem a bűnnek. S milyen jó, hogy manapság olyan Szentatyánk van Ferenc pápa, aki jézusi módon barátkozó típus. Első szóra elindul a szörnyűségek szigetére, együtt zokogni a sok vízbe fúlt menekültért. És ugyanígy teszi minden tragédia idején, még ha nem is megy mindenhova személyesen. Ugyanakkor, amikor meghirdeti a jubileumi szentévet, Isten végtelen irgalmasságát, a tékozló fiút visszafogadó atya örömével várja az embereket a szent kapukhoz. Valami új örömöt, lelkesedést akar megélni az egyházzal. Erőt és optimizmust, gyermeki ráhagyatkozást az Atya szeretetére. És ehhez meg akarja mutatni az Atya irgalmát, mely befogad és vár.

Jézus nagyon egyszerű szavakkal mutatja be az ostoba nemzedéket, amely nem ismeri fel a messiási időket, nem veszi észre a jeleket, és nem hallgat Isten küldötteire. Valószínűleg egy korabeli gyermekjátékot idéz, melyet talán egykor ő is játszott?

Tanulságképpen Jézus ezzel az ostoba emberi viselkedéssel szembeállítja Isten bölcsességét, amely megmutatja a helyes gyermeki lelkület útját. Hajlandók vagyunk vele együtt játszani, vele együtt munkálkodni, és vele együtt szenvedni? Elkísérni nem csak a napos oldalaira az életnek, a meghívásokba, vendégségekbe, hanem a siránkozásokba, a szenvedésekbe is?

Szent XXIII. János pápa:

Uram, ne engedd, hogy azt higgyem: a jóság, a barátságos magatartás csak afféle kis erény! Ellenkezőleg, igen nagy erény, mivel önuralmat, önzetlenséget, az igazság buzgó  keresését, a testvéri szeretet ragyogó kifejezését jelenti: kegyelmeddel, ó, Jézus, az emberi és az isteni tökéletesség találkozik bennem.