December 19 csütörtök

December 19, csütörtök
Ekkor Zakariás megkérdezte: ,,Hogyan győződjem meg erről?  Lk 1,5-25

 A kételkedés, a hitetlenség sokszor minket is megbénít úgy, mint Zakariást, de ha bízunk Istenben és engedelmesen elfogadjuk szándékait, akkor Isten általunk is nagy dolgokat képes véghezvinni. Az olvasmányból Manue feleségének példája azt is megmutatja nekünk, hogy mindig bíznunk kell Istenben, mert ő figyel ránk. Ha már kérni és hinni sincs erőnk, ő akkor is segít minket. Minden a maga idejében teljesedik be.
Az események hátterében érdemes észrevennünk Isten működését, aki embereket használ fel a megváltás művéhez, és ezek a személyek átengedik magukat Istennek.  Manue felesége, vagy Zakariás és Erzsébet, Mária és József egyaránt engedelmeskednek Istennek, elfogadták és teljesítették azt a feladatot, amit Isten nekik szánt. Jézus is ezt fogja tenni egész életében, engedelmeskedik a mennyei Atyának, odaadja életét a mi megváltásunkért.
Forduljunk tehát tiszta szívvel Istenhez és ne hagyjuk, hogy a hitünket megrendítse bármi kétely.

A mai Ó-antifóna:
Ó, Jessze Gyökere! Ki jelként állasz a népek között, kinek láttára a királyok elnémulnak, kire minden nemzetek vágyakoznak: Jöjj el és szabadíts meg minket, és már ne késlekedjél!

Olvasmány Izaiás könyvéből (11,10–12).
Ama napokban vessző támad majd Jessze gyökeréből, hogy jel legyen a nemzeteknek. Reá vágyakoznak a nemzetek, ő összegyűjti Izrael menekültjeit és hazavezeti Júda szétszórt fiait a világ négy végéről.

V. Harmatozzatok, egek onnan felülről, és a felhők essék az Igazat!
R. Nyíljék meg a föld, és teremje az Üdvözítőt!

Ó Jézus Krisztus, emberséged szerint téged már ősatyánk, Ábrahám sejtjeiben hordott; emberi tested ott lappangott Jessze testében, hogy fiának, Dávid királynak családjából szülessél a földre. Szűz Anyádon, Márián keresztül a te emberségednek alkotó elemeit szolgáltatták nemzedékeken át a kiválasztottak, így lettél Jessze gyökerének gyönyörű virága. E félelmetes titkon megilletődve gondolkodtak a papiok, próféták és királyok; ezt a jelt várták sejtés-szerűen a népek, kiknek a lelki sötétség idején te voltál az egyetlen reménysugár. Jöjj el hozzánk, teljesítsd ki a megtestesülés titkát Egyházadban. A népek ma is áhítva várják, hogy jelt kapjanak. Add, hogy Egyházad úgy lehessen titokzatos Tested, hogy az az üdvösség jeleként világosodjék a világban. Azért most mind együtt hozzád fordulunk: