December 16, hétfői gondolat

December 16 hétfő

Mt 21, 23-27 ,,Milyen hatalommal teszed mindezt? És ki adta neked ezt a hatalmat?'

A tekintély

Van-e ma Jézusnak tekintélye?
Ha elutazom valahova, viszem magammal a papi igazolványomat. Ezzel bizonyítom, hogy érvényesen felszentelt pap vagyok.
Jézusról is tudni akarták, milyen képesítéssel rendelkezik, mielőtt engednék, hogy prédikáljon.
Aztán Jézus fellép, beszél, szól. Magatartása, szavai és tettei sokakat annyira mélyen megérintettek, hogy azt mondják, jó és igaz, minden, amit tesz és mond.
Isten bölcsessége nem csak a világ bölcseié. Isten kegyelme nem csak azoké, akiket a világ igazol. Elgondolkodom, mennyire vagyok nyitott arra, hogy elfogadjam a kinyilatkoztatást szokatlan forrásokból, valószerűtlen emberektől és váratlan helyeken?
Jézus eljövetelére készülünk. Honnan jön? Honnan származik? Mint a farizeusok, ma is sok ember próbálja megkerülni ezt a kérdést. Ha közvetlenül megkérdeznénk őket: „Hiszel-e?”, valószínűleg azt válaszolnák „Igen.” De az életük másról tanúskodik. Nem tesznek semmit vagy csak a minimumot Jézus követésében.
Lehet, hogy néha én is olyan vagyok, mint a papok és a vének, kötekedek, próbálok magam megoldást keresni, de nem jól érvelek, vitatkozom. Jézus az élő hitet értékeli, mely elkötelezett, nagyvonalú és egyszerű.
Neked is azt a küldetést szánta Isten, hogy lelki tekintély, önállóan gondolkodó, elveiért bátran kiálló  ember, és világító fáklya légy ebben a mostani megbolydult világban!  Ne félj, hanem ezzel a tudattal járd adventi utadat!

Teréz Anya imája Máriához
   Mária, Jézus anyja,
   légy mindnyájunknak édesanyja,
   hogy mi is tisztaszívűek legyünk,
   miként te voltál,
   hogy szeressük Jézust, ahogyan te szeretted őt,
   hogy a legszegényebbek
   szolgálatára legyünk,
   ahogy te tetted,
   hiszen mindannyian
   Isten szegényei vagyunk!