december 13 - 2019

December 13, péntek: Szent Luca vértanú emléknapja

Ha figyeltél volna parancsaimra, olyan volna békességed, mint a folyam, és igazságod, mint a tenger hullámai;  (Iz 48,18)

„Furulyáztunk nektek, de nem táncoltatok, siratót énekeltünk, de nem gyászoltatok.” (Mt11,17)

Gondolat:
A gondolkodásom, a viselkedésem sokszor gyerekes. Erre figyelmeztet Izajás próféta és Jézus is a mai napon.
Az intést, a figyelmeztetést, a tanítást nem is, hogy nem fogadom meg, de nem is figyelek rá!
Már nem vagyok gyerek, de a gyerekek azok, akik annyira bele tudnak feledkezni a maguk játékába, hogy hiába hívja őket az édesanyjuk, hogy ebéd van, meg sem hallják.
Hiába szólít, figyelmeztet bennünket Izajás, Keresztelő János, Jézus, minden esetben találunk rá okot, hogy miért ne hallgassunk rájuk.
Felnőttként is magamra ismerek, jön a figyelmeztetés, hogy mit kellene tennem – hányszor hallom meg? És bizony, hányszor kiabálom túl, hogy én mit akarok tenni, mit tartok helyesnek, mit szeretnék tenni ahelyett, mint amit a Lélek súg. A magam szándékaira érdekes módon mindig kész vagyok, és van rá kész magyarázatom. A Lélek suttogását pedig mennyire elengedem a fülem mellett?

Jeruzsálemi Szent Cirill (313-387) imája:
Urunk, irgalmas Isten, szentséges, hatalmas,  te vagy a békesség, te  vagy az egység,  te vagy  a  tisztaság, te  vagy a  jóság.  Atyja és  Ura  vagy mindazoknak, akik szívükben békés gondolatokat táplálnak. Adj nekünk alázatosságot, reményt és  erős hitet! Add,  hogy a szeretet Lelke, a te Lelked éltessen minket;- segíts egymáshoz tiszta szeretetben közelednünk, mert ez minden parancs foglalata és beteljesítése! Segíts, hogy a békesség és az egyetértés fiai legyünk, és így méltók legyünk arra, hogy  boldognak nevezzen minket szent Fiad! Általa és vele legyen neked dicsőség és hatalom, a jóságos Szentlélekkel együtt!