December 12, csütörtöki gondolat

December 12, csütörtök

Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ,,Uram, Uram!'', megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát. (Mt 7,21)

Az Isten országába csak Jézussal együtt lehet belépni. Nélküle, Őt megkerülve semmi körülmények között nem. Még ezen a földön is vannak olyan nagyon előkelő helyek, ahova csak egy bennfentes kíséretével juthat be valaki. Az Isten országa meg végképp ilyen. Oda csak valakivel együtt, aki onnan jött, és éppen azért jött, hogy minket oda visszavezessen, csak vele együtt lehet bemenni. Ott semmi más nem számít a belépésnél, csak az, hogy Jézussal van-e közössége az illetőnek. Nem számít — egyáltalán nem számít — a származás, a műveltség, a pénz, a teljesítmények, a szépség és okosság. Csak az számít, hogy valakinek van-e az érette is meghalt, feltámadott Jézus Krisztussal valóságos közössége, és komolyan veszi-e, hogy egyes-egyedül Jézus adta a belépődíjat a kereszthalálával. Persze tudjuk a rendes út a vízkeresztség, és az eszerint való krisztusi életmód. Rendkívüli mód volt a vérkeresztség, és a vágykeresztség. Azaz, aki kereste, keresi a jót, de nem találkozott hiteles módon Jézussal, Jézus egyházával, az is üdvözül…
Manapság erre az útra azt mondjuk: hogy a hitelesség az, ami valóban számít.
Jézus egyszerűen fogalmaz és Isten akaratának cselekvőiről beszél.
Nem tudom, ki, hogyan éli meg, de én kis gyerekkoromtól tanulom, hogyan kell mások akaratának engedelmeskedni. Tanultan otthon a szüleimnek való engedelmességet, az iskolában a tanároknak való engedelmességet, a munkában a vezetőknek valót, és az egyházban a hierarchiát, és nem ment mindig fényesen. De van  segítségünk. Ez pedig nem más, mint az, ami minden kapcsolatban a legfontosabb, ami minden közösség mozgató ereje, központja: a szeretet. A szeretet segít nekünk az engedelmességben és a szeretet tesz minket hitelessé is. A jézusi szeretet nélkül semmilyen csodálatos tettünk, vagy megvalósításunk nem válik az üdvösségünkre.

Avilai Szent Teréz: Jöjj el, Uram!
Szeresd, Uram, azokat, akik Téged nem szeretnek, fogadd be azokat, akik nem zörgetnek isteni ajtódon!
Gyógyítsd meg azokat, akik nem törődnek lelki betegségükkel, sőt azon vannak, hogy azt minél jobban súlyosbítsák!
Add vissza ezeknek a Lázároknak az elveszett lelki életet, amelyet nem kérnek Tőled!
Szánakozzál végre azokon, akik nem szánják önmagukat. És mivel ők nem akarnak Hozzád menni, jöjj el, Uram, Te, hozzájuk! Ámen.

Ma a Guadalupei Szűzanya emléknapja is van.

IMA a GUADALUPEI SZŰZANYÁHOZ
Szent II. János Pál pápa így imádkozott az „Élők Anyjához”:
„Ó, Mária, a Világ Világosságának Hajnala, élők Édesanyja, reád bízzuk az „Élet ügyét”. Fordítsd Szemedet Ó, Anya a sok gyermek felé, akiket nem hagynak, hogy megszülessenek, a szegények felé, akiknek nehezen megy sorsuk, az asszonyok és férfiak felé, akik áldozatul esnek a brutális erőszaknak, az idősek és a betegek felé, akiket megölnek a közöny, vagy a rosszul értelmezett irgalmasság által. Add, hogy mindazok, akik hisznek Szent Fiadban, tisztességgel és szeretettel hirdessék a mai kor emberének az Élet Evangéliumát. …”

https://www.magyarkurir.hu/hirek/guadalupei-boldogsagos-szuz-maria

és

https://christianae.wordpress.com/2014/12/11/tenyek-es-tevedesek-a-guadalupei-szuzanya-keppel-kapcsolatban/

valamint

https://www.magyarkurir.hu/kitekinto/mi-lathato-guadalupei-szuzanya-tekinteteben

egy szép kép

C:\Users\Felhasználó\Documents\A Guadalupei Szűzanya képe kifaragva görögdinnyéből.mht