December 11, szerdai gondolat

December 11, szerda

Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem! (Mt 11,29)

Az iga fából vagy vasból készült keret, mely együtt tartja a két ökröt, akik a szekeret vagy az ekét húzzák, és így megkönnyítse nekik a közös munkát. (Ha a két ökör egy irányba húzta….)
Az egyik tanulság:
Ketten-hárman össze kell fognunk, és egy irányba húzni Jézus ügyét.
A másik tanulság:
Jézus arra biztat minket, hogy osszuk meg vele terheinket, gondjainkat és félelmeinket, hiszen ő az egyetlen, aki képes segíteni, hogy megbirkózzunk velük, és kezeljük őket.  Jézus és én együtt az erőt, a többséget alkotom. Jézus őszintén felajánlja segítségét, ő, aki örökké "szelíd és alázatos szívű."
Jézus azt is kéri a követőitől, hogy "vegyék ők is vállukra igáját" - felhívás ez a keresztény tanítványságra, a tanúságtételre.

Ima
Uram Jézusom! Hadd csatlakozzam munkádhoz, húzzuk együtt az igát! Nyisd meg a szememet, hogy észrevegyem mások terheit. Nyisd meg a szívemet azokra a fájdalmakra, amiket nem lehet megosztani, a félelmekre, amiket nem lehet kimondani, azokéra, akik magukra maradtak a sötétben. Uram, engedd éreznem, és bizton tudnom, ha felvesszem ezt az igát, ha az új parancs szerint igyekszem élni, te megadod hozzá a kellő erőt.

A mai nap szentje: Szent I. Damazusz pápa. ( 305-384. pápasága 369-384)
Damazusz pápa mondta titkárának a római katakombák feltárádsaskor, a későbbi szent Jeromosnak, aki feljegyezte:

"Igen, a mi ősi Rómánk elvesztette a fényét. Az atyák erényeit erőszakos tettek és hazugságok tépázták meg. Igaz, atyáink pogányok voltak, de sok nemes lelkű ember élt közöttük. Az utóbbi években számtalan a keresztséget kérő ember, de többen keresték a külsőséget, mint a hit elevenítő erejét. Nekem is tapasztalnom kellett, hogy az állítólagos keresztények a pártviszály idején milyen hévvel támadtak Péterre, és hogyan ontottak vért a szent helyeken. Mennyire más volt, amikor még száz esztendővel ezelőtt is vértanúk vére folyt ebben a városban. Csak a hit elerőtlenedése válthatta ki azt, hogy megfeledkezzenek a vértanúk sírjairól, s hogy a leomló épületek még a katakombák bejáratait is eltorlaszolják. Ez lett a gyümölcse annak a szabadságnak, amelyet az Egyház mindössze két emberöltő óta élvez!''