Deceember 8, vasárnap

December 8, advent 2. vasárnapja
 Mottó
Rajta nyugszik az Úr lelke: a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudásnak és az Úr félelmének lelke; és kedve telik az Úr félelmében. (Iz 11,2)

Ferenc pápa mondja:
A mai olvasmány Izajás próféta könyvéből (Iz 11,1–10) az eljövendő Messiásról szól. Minden keresztény olyan, mint egy apró sarj, amelyen az Úr Lelke nyugszik – a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke. A Szentlélek ajándékai ezek. A rügy kicsinységétől a Lélek teljességéig. Ez az ígéret, ez Isten országa. Ez a keresztény élet.
Tudatában kell lennünk, hogy mindannyian annak a gyökérnek a hajtásai vagyunk, amelynek a Szentlélek erejével kell növekednie egészen a bennünk lévő Szentlélek teljességéig. És hogy mi a keresztény feladata? Csupán annyi, hogy őrizze a benne növekvő sarjat, őrködjön a növekedése, a Szentlélek fölött.  Ami pedig a keresztény életstílust illeti, az olyan, mint Jézusé: alázatos.

Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának liturgikus ünneplése a vasárnap miatt holnap lesz.

Egy szép verses ima:
François Villon: Orléansi Máriát dícsérő ének

Ó, boldogul fogant kis ág

Nem volt meddő a szent ima

Felséges liliomvirág,

Nekünk adott Isten Fia!

Ó, Áldott nevű Mária

Irgalmasságnak kútfeje!

Be jó szemünknek látnia,

Hogy béke száll a födre le!

A gazdagoknak: béke vagy;

A szegényeknek: oltalom;

A hamisoknak réme vagy,

Te újon sarjadt hatalom!

Hittel hiszem és jól tudom

Anyádnak méhe bűntelen

Fogant s viselt sok hónapon

Ó, földre szállott Kegyelem!

Mészöly Dezső fordítása