December 7, szombat

December 7, szombat

A mai nap mottója Izajás prófétától: Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz.

Az Úr azonban arra vár, hogy kegyelmezzen nektek, és ezért fölkel, hogy irgalmazzon nektek. (Iz 30,18)

Megkegyelmez. Az isteni kegyelem nem olyan, mint amikor például a köztársasági elnök kegyelmet gyakorol valakin. Az ő kegyelmét ember nem tudja kiosztani, adni. Ez az ő ingyenes ajándéka. Istenünk Mindenható, olyan, akinek határtalan jósága magában foglalja a kegyelem gyakorlását is. Mivel a halandó ember gyarló és akaratlanul is bűnöket követ el, szükségünk van eme ez ingyenes ajándékra. Hagyatkozzunk tehát az Úrra és az ő kegyelmére. Ha úgy érezzük, hogy nem vette le rólunk a bajokat, akkor is biztosak lehetünk, hogy segítséget nyújt azok elhordozására. Erőt kell keresnünk magunkban ahhoz, hogy mindenkor  bizalommal merjük kérni és irgalmában bízni!

A mai nap szentje Szent Ambrus püspök, egyháztanító, himnuszköltő. (339-397)
Szent Ágoston a Vallomásokban így írt Szent Ambrusról: „Istennek ez az embere a katolikus igazságnak szokatlanul kemény védelmezője volt a tévtanítókkal szemben. Nem törődött az életveszéllyel, bátran küzdött Krisztusért, hűségesen tanított az egyházban. Úgy tisztelem őt, mint atyámat, hiszen engem is – a keresztség által – ő hozott a világra Krisztusban. Én magam is együtt éltem vele a katolikus hit iránti szeretetét, erősségét, a szenvedéseket és a fenyegetéseket, amelyekben tettei s prédikációi miatt része volt.”

Szent Ambrus egy szép imája:
„Jézusom, engedd meg nekem, hogy megmossam szent lábadat, hiszen beszennyeződött, mióta a lelkemben jársz. Engedd, hogy a szennyet, amellyel lépteidet bemocskoltam, lemossam a lábadról. De honnan vegyem a forrásvizet hozzá? Nincs más lehetőségem, csak a könnyeim. S ha a te lábadat már megáztattam a könnyeimmel, talán magam is megtisztulok.”